English version of this page

Hvordan får jeg veileder?

Alle masterstudenter ved ILOS må skrive en prosjektskisse og ha en veileder for masteroppgaven.

Alle masterstudenter må ta prosjektskissemnet som tilhører studieretningen og skrive en prosjektskisse for masteroppgaven. Basert på denne prosjektskissen får du tildelt en veileder. Du og veileder må signere en veiledningsavtale og levere den til din studiekonsulent. Du finner veiledningsavtalen her (nettskjema) og på emnesiden til masteroppgaveemnet ditt.

Rutinene for tildeling av veileder varierer fra fag til fag. Sjekk med din studiekonsulent hva som er praksis på ditt fag hvis du er i tvil. Har du spørsmål om veiledningsprosessen, er det også studiekonsulenten din du skal kontakte.

 

Publisert 14. feb. 2018 11:33 - Sist endret 3. nov. 2020 16:05