English version of this page

Sensur og muntlig eksamen

Sensur

Masteroppgaven sensureres av en kommisjon bestående av én intern og én ekstern sensor. ILOS har utarbeidet en felles karakterbeskrivelse de fleste fag bruker. Dersom ditt fag har en egen karakterbeskrivelse, finner du denne på emnesiden til masteroppgaveemnet ditt. Her finner du også sensorveiledningen, som inneholder informasjon om hvilke momenter som skal vektlegges ved karaktersetting. Sensurfristen for masteroppgaver er 8 uker.

Muntlig eksamen

Skal jeg ha muntlig eksamen?

Det er obligatorisk muntlig eksamen for alle som meldte seg til 60-poengs masteroppgaver for første gang fra og med våren 2016 (studenter med opptak til master fra og med høsten 2015). For de med normert studieløp innebærer dette at masteroppgaven følges av en obligatorisk muntlig eksamen fra og med våren 2017. Studenter med opptak til master før høsten 2015 har valgfri muntlig eksamen. Det er ikke muntlig på 30 poengs masteroppgaver!

Gjennomføring av muntlig eksamen

Høsten 2020 blir muntlig eksamen avholdt i uke 50 og 51.

Du får beskjed om kommisjon, tid og sted for muntlig eksamen av din eksamenskonsulent. Senest to virkedager før muntlig får du en e-post med beskjed om at karakteren på den skriftlige masteroppgaven din er registrert i Studentweb. Det er opp til deg selv om du ønsker å sjekke karakteren før muntlig.

Muntlig eksamen forgår vanligvis i et videokonferanse-rom med deg og intern sensor til stede, og ekstern sensor på skjerm. Eksamen begynner med at du gir en kort presentasjon av oppgaven (5-10 min). Du kan ha med notater, men det legges ikke opp til bruk av Powerpoint e.l. Deretter stiller sensorene deg spørsmål. Det kan være om for eksempel struktur, metode eller teori. Det skal kun stilles spørsmål om selve oppgaven og arbeidet med den, ikke andre emner i mastergraden e.l. Muntlig eksamen varer inntil 30 minutter.

Etter eksamineringen går du ut på gangen. Kommisjonen avgjør om du skal bli stående på samme karakter som ble gitt på oppgaven, eller om karakteren skal endres. Da karakteren kun er justerende, er det snakk om å bli stående, eller endre karakteren opp eller ned. Deretter kommer du inn igjen, og får høre det endelige resultatet. Det er kun den endelige karakteren som kommer på ditt vitnemål.

Du får tilsendt kommisjonens skriftlige begrunnelse for karakteren per post.

Masteroppgave uten muntlig eksamen

Du får en e-post fra eksamenskonsulenten når sensuren er publisert i Studentweb.

Du får tilsendt kommisjonens skriftlige begrunnelse for karakteren per post.

Vitnemål

Vitnemål utstedes av Eksamenskontoret ved Humanistisk fakultet, og blir sendt per post. Dette kan ta opp til 8 uker etter at sensuren er falt.

Publisert 14. feb. 2018 11:33 - Sist endret 15. okt. 2020 10:32