English version of this page

Medarbeidere i OMC

Oslo Multilingual Corpus er et produkt av det tverrfaglige forskningsprosjektet Språk i kontrast (SPRIK), som er et samarbeid mellom forskere fra Det humanistiske fakultet ved UiO.

Medarbeidere

Prosjektledelse:

  • Stig Johansson
  • Cathrine Fabricius-Hansen

Programutvikling:

  • Knut Hofland (Translation Corpus Aligner)
  • Jarle Ebeling (Translation Corpus Explorer og databaseutvikling)
  • Lars Wilhelmsen (PerlTCE)

Vitenskaplige assistenter på SPRIK-prosjektet:

  • Maria Filiouchkina Krave, vit. ass. (2004- ) (adm., tilrettelegging av tekster, korrekturlesing, alignment, web-adm.);
  • Wiebke Ramm, vit. ass. (2001-2002) (adm., tilrettelegging av tekster, korrekturlesing, alignment, web-adm.);
  • Torgrim Solstad, vit. ass. (1999-2001) (adm., tilrettelegging av tekster, korrekturlesing, alignment, web-adm.)

Medarbeidere på OMC:

  • Jarle Ebeling, tilrettelegging av tekster, korrekturlesing, alignment, programmering;
  • Signe Oksefjell Ebeling, adm., tilrettelegging av tekster, korrekturlesing, alignment, web-adm.

Korrekturlesere på OMC har i hovedsak vært: Terje Svardal (tysk), Beate Trandem (fransk).

SPRIK-prosjektet har inngått samarbeid med Tekstlaboriatoriet ved Universitetet i Oslo, hvor spesielt Lars Nygaard skal bidra til program- og korpusutvikling.

I tillegg bør nevnes alle medarbeidere på ENPC (før OMC var påtenkt), Engelsk-svensk parallellkorpus (ESPC), og The Finnish-English Contrastive Corpus Studies (FECCS) Project. 

Takk til ...

Først og fremst rettes det en stor takk til alle forfattere, oversettere og forlag som har gitt sin tillatelse til bruk av åndsverk i forskningsøyemed. En oversikt over hvilke forfattere, oversettere og forlag dette gjelder finnes på sidene til hvert enkelt delkorpus.

Som del av SPRIK-prosjektet har OMC indirekte fått finansiell støtte fra to kilder; det rettes en takk til Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd (NFR).

Publisert 5. juli 2010 17:11 - Sist endret 28. nov. 2019 15:08