English version of this page

Nasjonale og etniske forskjeller i foreldres mediering av barns internettbruk

Hvor bevisste er foreldre - som identifiserer seg med en etnisk minoritet, majoritet eller med innvandreridentitet - på deres barns erfaringer med risikoer på nett? Hvor trygge er de i sin bevissthet og hva gjør de for å være bevisste og trygge?

Far og sønn med afrikanst opprinnelse som ser på nettbrett. Foto.
Foto: Colourbox

Om prosjektet

Prosjektet vil utforske følgende spørsmål om innvandrer- og etniske minoritetsforeldre i Europa:

 • Hva gjør innvandrer- og etniske minoritetsforeldre for å skjerme sine barn fra risiko på nett (foreldremediering)?
 • Hvor bevisste er de på hyppigheten i barnas opplevelser med risiko på nett (foreldrekunnskap)?
 • Hvor trygge er de på egne evner til å skjerme sine barn fra risiko på nett (mestringsevne)?
 • Hvordan varierer deres foreldremediering, bevissthet og følelse av mestring som følge av deres og barnas kjønn?

Mål

Prosjektet tar sikte på å utvikle et nytt teoretisk rammeverk, en ny konseptuell modell, og nye måleskalaer for foreldres mediering av barns internettbruk blant innvandrere og etniske minoriteter i Europa. Det vil å ta hensyn til kjønnsforskjeller i foreldre-barn-interaksjonen om risikobevissthet, mediering og selvtillit, gitt at man kan observere store etniske forskjeller når det gjelder kjønnsroller.

Bakgrunn

Selv om det finnes et stort datasett i EU Kids Online-undersøkelsen som ble gjennomført i 19 EU-land (2018), har det ikke ennå blitt analysert med det formål å estimere nasjonale og etniske forskjeller i foreldremediering av barns internettbruk.

En slik empirisk analyse er nødvendig for å forklare:

 • Hvor trygge er foreldre på at de kan sikre sine barns trygghet på nett og deres tilgang til nettbaserte utdannings- og sosiale muligheter?
 • Legger foreldres regulering av barns internettbruk til rette for sosial integrering og integrering i skolen, eller er det til hinder?

Å besvare disse spørsmålene kan bidra til implementering av teknologibaserte programmer for foreldre, skreddersydd til sårbare, etniske populasjoner i Europa, og på den måten understøtte europeisk familiepolitikk og støttetjenester til innvandrer- og minoritetsforeldre.

  Varighet

  27.09.2021- 26.09.2023

  Finansiering

  Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 (ec.europa.eu) forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie avtale nr. 101026567.

  Publisert 20. apr. 2022 15:23 - Sist endret 27. juni 2022 10:29