English version of this page

Risikokommunikasjon i en digital tidsalder (DIGICOM) (avsluttet)

Hvordan påvirker nye former for risikokommunikasjon samfunnssikkerheten, og vår oppfatning av hva kriser og risiko egentlig er?

DIGICOM står det med bokstaver. Logo.

Om prosjektet

"Risikokommunikasjon i en digital tidsalder" ("Communicating Risk in the Digital Age", forkortet DIGICOM) er et forskningsprosjekt ledet av PRIO hvor Institutt for medier og kommunikasjon er en av samarbeidspartnerne.

Prosjektet undersøker hvordan nye former for risikokommunikasjon påvirker samfunnssikkerhet, og utforsker hvordan risikokommunikatører i ulike miljøer, for eksempel myndigheter, nyhetsmedier og sosiale medier, samhandler med hverandre. Kommunikasjonen undersøkes i forhold til ulike typer risikohendelser som kan være aktuelle for Norge, som for eksempel naturkatastrofer, terrorisme og dataangrep.

Prosjektet startet i februar 2014 og varer fram til februar 2018.

Bakgrunn

Tragiske hendelser som terrorisme og naturkatastrofer, skjer heldigvis ikke ofte. Når de skjer, må imidlertid informasjon om disse kommuniseres via ulike kanaler og på ulike måter, samt at vi må kunne håndtere hendelsene. Risikokommunikasjon omfatter derfor en rekke prosesser, fra innsamling, bearbeiding og analyse av informasjon om risiko, til formidling av risikoinformasjon til ulike målgrupper. Samlet sett, bidrar disse risikokommunikasjonsprosessene til en forståelse av hva som anses som risiko, og forståelse av hva som er samfunnets egen sikkerhet.

Likevel, på grunn av den raske utviklingen innen kommunikasjonsteknologi og den økende digitaliseringen, har risikokommunikasjon gjennomgått omfattende endringer. Måten informasjonen er konstituert, verifisert, legitimert og overført på, er blitt diffus. For bare noen tiår siden var nyhetsmedier og offentlige organer toneangivende i utforming av vår forståelse av trusler og kriser, men i dag har nye aktører og ny kommunikasjonsteknologi endret dette bildet på flere måter som vi ennå ikke fullt ut forstår.

Mål

Ved å mobilisere partnere fra Norge, Europa og Nord-Amerika, vil DIGICOM utforske hypotesen om at digitaliseringen og integrering av digitalteknologi i hverdagen, ikke bare har påvirket risikokommunikasjon, men at denne påvirkningen fortsatt pågår. DIGICOM studerer løftene og fallgruvene ved digitaliseringen av risikokommunikasjon.

I løpet av undersøkelsesperioden skal det blant annet publiseres ni artikler og seks policy briefs som vil bli presentert på faglige seminarer, frokostseminarer og møter, samt på en avsluttende konferanse. Alle arrangementer og publikasjoner vil bli annonsert på prosjektets hovedside hos PRIO.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av SAMRISK ved Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet ledes av PRIO og gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Vrije Universiteit Brussel (VUB), University of Montreal, Erasmus Universiteit Rotterdam og The Engine Room Foundation.

Publisert 4. juni 2015 09:49 - Sist endret 17. apr. 2020 15:42