English version of this page

Unges ferdigheter (ySKILLS)

Hvordan kan de positive virkningene av digitale miljøer og tjenester økes for barn og unge?

Ung kvinne sitter på gulvet med telefonen i hånda, lett ute av fokus.

Om prosjektet

Digitalisering endrer samfunnet, og IKT-tjenester påvirker barn og unges trivsel og velvære. For å dra nytte av disse tjenestene trengs nye digitale ferdigheter. «Youth Skills» (ySKILLS) har som mål å øke og maksimere de positive virkningene av digitale miljøer og tjenester.

Ved å utforske kunnskap om og gjøre bedre målinger av digitale ferdigheter, skal prosjektet

  • utvikle et rammeverk for hvordan den digitale hverdagen påvirker barn og unges mentale, fysiske og sosiale helse.
  • utvikle strategier og anbefalinger som kan forbedre de digitale ferdighetene for barn og unge
  • gi økt velvære i møte med den digitale hverdagen.

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra den Europeiske Unions Horisont 2020 Forskning og Innovasjonsprogram, under avtalenummer 870612. 

Samarbeid

Varighet

01.01.2020 - 31.12.2023

Publisert 2. juni 2021 15:24 - Sist endret 2. juni 2021 15:52