Elisabeth Staksrud

Professor
Bilde av Elisabeth Staksrud
English version of this page
Telefon 22850412
Rom 462
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Faglige kompetanseområder

Barn, unge og nye medier, trygg bruk og risiko/regulering/rettigheter, moralsk panikk, medieregulering, sensur og ytringsfrihet, institusjonalisert individualisering, forskningsetikk, mediepåvirkning.

Emneord: Medier og kommunikasjon, Barn og unges mediebruk, Medienes organisasjoner, Medie- og kulturpolitikk og regulering, Mobile medier, Sosiale medier, Ytringsfrihet og demokrati i mediene, Mediebruk og mediepåvirkning

Publikasjoner

 • Lundby, Knut & Staksrud, Elisabeth (2022). Medier og kommunikasjon. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572300. s. 296–316.
 • Green, Lelia; Dudek, Debra; Cohen, Lynne; Ólafsson, Kjartan; Staksrud, Elisabeth & Jacques, Carmen Louise [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Tox and Detox. Are Teens’ Smartphone Use and Non-Use Practices Fully Fungible? M/C. ISSN 1441-2616. 25(2). doi: 10.5204/mcj.2888. Fulltekst i vitenarkiv
 • Milosevic, Tijana; Ní Bhroin, Niamh; Ólafsson, Kjartan; Staksrud, Elisabeth & Wachs, Sebastian (2022). Time spent online and children’s self-reported life satisfaction in Norway: The socio-ecological perspective. New Media & Society. ISSN 1461-4448. s. 1–22. doi: 10.1177/14614448221082651. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth & Milosevic, Tijana (2022). Social Networking Sites and Children's Social Development . I Smith, Peter K. & Hart, Craig H. (Red.), The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development, 3rd Edition. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-119-67898-4. s. 707–726.
 • Ní Bhroin, Niamh; Dinh, Thuy; Thiel, Kira; Lampert, Claudia; Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2022). The Privacy Paradox by Proxy: Considering Predictors of Sharenting. Media and Communication. ISSN 2183-2439. 10(1), s. 371–383. doi: 10.17645/mac.v10i1.4858. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth (2021). Sexual Images, Risk and Perception Among Youth – A Nordic Example. I Green, Lelia; Holloway, Donell; Stevenson, Kylie; Leaver, Tama & Haddon, Leslie (Red.), The Routledge Companion to Digital Media and Children. Routledge. ISSN 9781138544345. s. 549–561.
 • Staksrud, Elisabeth; Olafsson, Kjartan & Milosevic, Tijana (2020). Children as Crowbar? Justifying Censorship on the Grounds of Child Protection. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 38(2), s. 159–173. doi: 10.1080/18918131.2020.1777770.
 • Staksrud, Elisabeth & Olafsson, Kjartan (2020). Is It Me, or Is It You? Exploring Contemporary Parental Worries in Norway. I Tsaliki, Liza & Chronaki, Despina (Red.), Discourses of Anxiety over Childhood and Youth across Cultures . Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-46435-6. s. 323–325. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-46436-3_14.
 • Mikuška, Jakub; Smahel, David; Dedkova, Lenka; Staksrud, Elisabeth; Mascheroni, Giovanna & Tijana, Milosevic (2020). Social relational factors of excessive internet use in four European countries. International Journal of Public Health. ISSN 1661-8556. 65. doi: 10.1007/s00038-020-01484-2.
 • Staksrud, Elisabeth (2019). Digital dømmekraft og etiske refleksjoner i barnehagen. I Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth & Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.), Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-63216-8. s. 213–231.
 • Fransson, Elisabeth; Martinsen, Trond Jakob & Staksrud, Elisabeth (2019). Rape in the age of the Internet. I Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (Red.), Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. ISSN 9780429467608. s. 189–204. doi: 10.4324/9780429467608-12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth (2019). Top ten types of informed consent your supervisor never told you about. Journal of Children and Media. ISSN 1748-2798. 13(4), s. 490–493. doi: 10.1080/17482798.2019.1669298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Milosevic, Tijana; O'Neill, Brian & Staksrud, Elisabeth (2019). Narratives of Industry Responses to Cyberbullying: Perspectives on Self-regulation from and About the Industry. I Vandebosch, Heidi & Green, Lelia (Red.), Narratives in Research and Interventions on Cyberbullying among Young People. Springer Nature. ISSN 978-3-030-04959-1. s. 229–243. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-04960-7_15.
 • Kofoed, Jette & Staksrud, Elisabeth (2018). ‘We always torment different people, so by definition, we are no bullies’: The problem of definitions in cyberbullying Research. New Media & Society. ISSN 1461-4448. 0(0). doi: 10.1177/1461444818810026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632. 84, s. 285–294. doi: 10.1016/j.chb.2018.03.006.
 • Staksrud, Elisabeth (2018). Mediepanikk og mediepedagogikk. I Frantzen, Vegard & Schofield, Daniel (Red.), Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget. ISSN 9788245020731. s. 269–282.
 • Ólafsson, Kjartan; Green, Lelia & Staksrud, Elisabeth (2018). Is big brother more at risk than little sister? The sibling factor in online risk and opportunity. New Media & Society. ISSN 1461-4448. 20(4), s. 1360–1379. doi: 10.1177/1461444817691531. Fulltekst i vitenarkiv
 • Livingstone, Sonia; Mascheroni, Giovanna & Staksrud, Elisabeth (2018). European research on children’s internet use: Assessing the past and anticipating the future. New Media & Society. ISSN 1461-4448. 20(3), s. 1103–1122. doi: 10.1177/1461444816685930. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth & Milosevic, Tijana (2017). Adolescents and Children in Global Media Landscape: From Risks to Rights. Annals of the International Communication Association. ISSN 2380-8985. s. 1–7. doi: 10.1080/23808985.2017.1387503. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth (2017). Researching CAM: our Herculean task, Children, Adolescents, and Media: The future of research and action. RoutledgeFalmer. ISSN 978-1138234208. s. 136–141. doi: 10.1080/17482798.2015.1121890.
 • Staksrud, Elisabeth (2017). Et gagns digitalt menneske? I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 168–183.
 • Bulger, Monica; Burton, Patrick; O'Neill, Brian & Staksrud, Elisabeth (2017). Where policy and practice collide: Comparing US, South African and European Union approaches to protecting children online. New Media & Society. ISSN 1461-4448. 19(5), s. 750–764. doi: 10.1177/1461444816686325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Goerzig, Anke; Milosevic, Tijana & Staksrud, Elisabeth (2017). Cyberbullying Victimization in Context: The Role of Social Inequalities in Countries and Regions. Journal of Cross-Cultural Psychology. ISSN 0022-0221. 48(8), s. 1198–1215. doi: 10.1177/0022022116686186. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2016). Hva kjennetegner europeiske barn som har erfaring med nettsider hvor folk diskuterer måter å ta sitt eget liv på? Suicidologi. ISSN 1501-6994. 21(2), s. 36–43. doi: 10.5617/suicidologi.3892.
 • Lundby, Knut & Staksrud, Elisabeth (2016). Medier og kommunikasjon. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205496927. s. 226–249.
 • Staksrud, Elisabeth (2016). Researching CAM: our Herculean task. Journal of Children and Media. ISSN 1748-2798. 10(1), s. 132–137. doi: 10.1080/17482798.2015.1121890.
 • Livingstone, Sonia; Kirwil, Lucyna; Ponte, Cristina & Staksrud, Elisabeth (2015). Em suas próprias palavras: o que preocupa as crianças on-line? CADERNOS DE DEBATE DA CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ISSN 978-85-5506-004-5. s. 72–98. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth (2014). En demokratisk blindsone? I Hausken, Liv; Haagensen, Trine Krigsvoll & Yazdani, Sara Elina Rundgren (Red.), Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-233-1. s. 129–156.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Агрессия в цифре. Дети в информационном обществе. Deti v informacionnom obŝestve. ISSN 2313-075X. 16, s. 24–36.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Teaching CAM: From "The Ideal" to "The Real". Journal of Children and Media. ISSN 1748-2798. 8(4), s. 501–504. doi: 10.1080/17482798.2014.953755.
 • Livingstone, Sonia; Kirwil, Lucyna; Ponte, Cristina & Staksrud, Elisabeth (2014). In their own words: What bothers children online? European Journal of Communication. ISSN 0267-3231. 29(3), s. 271–288. doi: 10.1177/0267323114521045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth; Livingstone, Sonia & Ólafsson, Kjartan (2013). Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm? Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632. 29(1), s. 40–50. doi: 10.1016/j.chb.2012.05.026.
 • Staksrud, Elisabeth (2013). European principles of protection: Convergent media protection in divergent media cultures – Is breastfeeding in computer games sex? International Journal of Media & Cultural Politics. ISSN 1740-8296. 9(3), s. 315–323. doi: 10.1386/macp.9.3.315_3.
 • Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2013). Awareness. Strategies, Mobilization and Effectiveness. I O'Neill, Brian; Staksrud, Elisabeth & McLaughlin, Sharon (Red.), Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes. Nordicom. ISSN 978-91-86523-72-5. s. 57–76.
 • O'Neill, Brian; Staksrud, Elisabeth & McLaughlin, Sharon (2013). Introduction. I O'Neill, Brian; Staksrud, Elisabeth & McLaughlin, Sharon (Red.), Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes. Nordicom. ISSN 978-91-86523-72-5. s. 11–20.
 • Staksrud, Elisabeth & Kirksæther, Jørgen (2013). Filtering & Content Classification. I O'Neill, Brian; Staksrud, Elisabeth & McLaughlin, Sharon (Red.), Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes. Nordicom. ISSN 978-91-86523-72-5. s. 23–37.
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Forskning på barns bruk av Internett. Metodiske og etiske utfordringer. I Fossheim, Hallvard; Hølen, Jacob & Ingierd, Helene (Red.), Barn i forskning - Etiske dimensjoner. De nasjonale forskningsetiske komiteene. ISSN 978-82-7682-066-9. s. 73–108.
 • Staksrud, Elisabeth & Kirksæther, Jørgen (2013). 'He who buries the little girl wins!' - Moral panics as double jeopardy. The Case of Rule of Rose. I Critcher, Chas; Huges, Jason; Petley, Julian & Rohloff, Amanda (Red.), Moral Panics in the Contemporary World. Bloomsbury Academic. ISSN 9781623568931. s. 145–167.
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Online grooming legislation: Knee-jerk regulation? European Journal of Communication. ISSN 0267-3231. 28(2), s. 152–167. doi: 10.1177/0267323112471304.
 • Livingstone, Sonia; Ólafsson, Kjartan & Staksrud, Elisabeth (2013). Risky Social Networking Practices Among "Underage" Users: Lessons for Evidence-Based Policy. Journal of Computer-Mediated Communication. ISSN 1083-6101. 18(3), s. 303–320. doi: 10.1111/jcc4.12012.
 • Enli, Gunn & Staksrud, Elisabeth (2013). PSB Serving Children. Past, Present and Future. I Carlsson, Ulla (Red.), Public service media from a Nordic horizon : politics, markets, programming and users. Nordicom. ISSN 978-91-89471-85-6. s. 117–130.
 • O'Neill, Brian & Staksrud, Elisabeth (2012). Policy implications and recommendations: Now what? I Livingstone, Sonia; Haddon, Leslie & Gorzig, Anke (Red.), Children, risk and safety on the internet. Research and policy challenges in comparative perspective. Policy Press. ISSN 9781847428820. s. 339–354. doi: 10.1332/policypress/9781847428837.003.0026.
 • Staksrud, Elisabeth (2012). "Mamma - hvorfor er TV så kjedelig?" Internett i barnehagen: om muligheter, risiko, moralsk panikk og digital lek. I Jæger, Henriette & Torgersen, Jan Ketil (Red.), Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02025-9. s. 157–168.
 • Staksrud, Elisabeth (2011). Norske barn på Internett: Høy risiko - liten skade? Nordicom Information. ISSN 0349-5949. 33(4), s. 59–70.
 • Staksrud, Elisabeth & Livingstone, Sonia (2009). Children and online risk: Powerless victims or resourceful participants? Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. 12(3), s. 364–387. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth & Livingstone, Sonia (2009). Abstract. Comunicazioni Sociali. ISSN 0392-8667. Settembre-Dicembre(3), s. 274–298.
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Fairytale parenting: Contextual factors influencing children's online self-representation. I Lundby, Knut (Red.), Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-0273-8. s. 233–249.
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Children, Internet, pornography and policy. International Journal of Media & Cultural Politics. ISSN 1740-8296. 4(3), s. 397–402.
 • Staksrud, Elisabeth (2002). Ytringsfrihet og sensur på Internett : politisk regulering og kommersiell filtrering, Digital makt. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30678-8. s. 64–94.
 • Staksrud, Elisabeth (2001). How to censor the Internet. I Liestøl, Gunnar & Rasmussen, Terje (Red.), Internett i endring. Novus Forlag, Oslo. ISSN 82-7099-344-1.
 • Staksrud, Elisabeth (1999). Nettanarkiets herskere? I Braa, Kristin; Hetland, Per & Liestøl, Gunnar (Red.), netts@mfunn. Tano Aschehoug. ISSN 82-518-3938-6. s. 129–140.

Se alle arbeider i Cristin

 • Staksrud, Elisabeth (2016). Children in the Online World: Risk, Regulation, Rights. Routledge. ISBN 9781409425502. 252 s.
 • O'Neill, Brian; Staksrud, Elisabeth & McLaughlin, Sharon (2013). Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes. Nordicom. ISBN 978-91-86523-72-5. 335 s.
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Digital mobbing: Hvem Hvor, Hvordan, Hvorfor – og hva kan voksne gjøre? Kommuneforlaget AS. ISBN 9788244621762. 174 s.
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Children in the Online WorldRisk, Regulation, Rights. Ashgate. ISBN 978-1-4094-2550-2. 252 s.
 • Schultz Larsen, Ole; Deschington, Hilde; Frank, Karin; Herheim, Åste & Staksrud, Elisabeth (2011). Psykologi 2. Aschehoug & Co. ISBN 9788203339271. 2400 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rege, Mari; Telle, Kjetil Elias; Staksrud, Elisabeth; Vigerust, Elisabeth; Osberg, Jens Andresen & Neeraas, Inger Lise [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Kriseberedskap krever en datadrevet forvaltning i normaltid. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Staksrud, Elisabeth (2022). Om å håpe på en «reject». Forskningsetikk. ISSN 2387-3094. 2022(2), s. 25–25.
 • Ní Bhroin, Niamh & Staksrud, Elisabeth (2021). Ethical issues in comparative and longitudinal research with children. [Internett]. CO:RE Children Online: Research and Evidence.
 • Ní Bhroin, Niamh & Staksrud, Elisabeth (2021). CO:RE Compass for Research Ethics.
 • Ingierd, Helene; Aarli, Ragna; Staksrud, Elisabeth; Mikkelsen, Øyvind; Dyb, Grete & Anfinset, Nils (2020). Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Milosevic, Tijana; Olafsson, Kjartan; Ni Bhroin, Niamh & Staksrud, Elisabeth (2020). Technology use and happiness: the case of the Nordic child. .
 • Ingjerd, Helene; Aarli, Ragna; Staksrud, Elisabeth; Mikkelsen, Øyvind; Dyb, Grete & Anfinset, Nils (2020). Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Bruk av sosiale medier etter terror.
 • Staksrud, Elisabeth (2017). Digital sosial kapital. I Bendiksen, Stian Carstens; Helseth, Sverre & Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. ISSN 978-82-8286-317-9. s. 76–89.
 • Staksrud, Elisabeth (2016). Youth 2.0: Social Media and Adolescence—Connecting, Sharing and Empowering. Journal of Children and Media. ISSN 1748-2798. s. 1–4. doi: 10.1080/17482798.2016.1234730.
 • Staksrud, Elisabeth (2016). Forfriskende ærlig om forskere. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353. 17(2), s. 30–30.
 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar & Kolstad, Ivar [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
 • Livingstone, Sonia & Staksrud, Elisabeth (2015). Please share (because we care). Privacy issues in social networking. Connect-World. II, s. 9–10.
 • Staksrud, Elisabeth (2015). Counting children. On research methodology, ethics and policy development. I Fossheim, Hallvard & Ingierd, Helene C. (Red.), Internet Research Ethics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48035-6. s. 98–121.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). 15 år med trygg bruk/15 years with Safer Internet [Safer Internet 12-14 Final Report Safer Internet Centre Norway]. Medietilsynet. s. 10–13.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Rett til å bli sett. Tidsskrift for barnesykepleiere. ISSN 1502-4989. 18(1), s. 8–10.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Hvordan har du det egentlig på Internett i dag? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). The Nordic media literacy model - seemingly sober? I Carlsson, Ulla (Red.), Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet. Nordicom. ISSN 978-91-86523-88-6. s. 151–158.
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari; Staksrud, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Trygstad, Sissel Charlotte & Utheim, Maria [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ytringsfrihet – men ikke om jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Når englebarnet ditt er en djevelunge. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Staksrud, Elisabeth (2011). Barn og Internett: Mye risiko, lite skade. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Staksrud, Elisabeth & Livingstone, Sonia (2011). A-B-Cyberspace. Can children ever be safe on social networking sites? Public Service Review : European Union. 22, s. 610–611.
 • Staksrud, Elisabeth (2010). Hva slags ungdom vil vi ha? I Torp, Elisabeth & Brækken, Gaute (Red.), Grenser som skaper. IKO-Forlaget AS. ISSN 978-82-8249-025-2. s. 85–91.
 • Staksrud, Elisabeth (2009). Hva slags barn vil vi ha? I Røys, Heidi Grande (Red.), Delte meninger. Om nettets sosiale side. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014968. s. 178–191.
 • Staksrud, Elisabeth (2009). Problematic conduct: juvenile delinquency on the internet. I Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (Red.), Kids online Opportunities and risks for children. Policy Press. ISSN 9781847424389. s. 147–157.
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Social networking, risk and safety- a road paved with paradoxes.
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Children as online (ab)users.
 • Staksrud, Elisabeth (2006). Uten en tråd. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Staksrud, Elisabeth (2006). 16 things statistics have taught me about children and safe use.
 • Rege, Mari; Telle, Kjetil Elias; Staksrud, Elisabeth; Neeraas, Inger Lise; Osberg, Jens Andresen & Vigerust, Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data, samt bruk av randomiserte forsøk, i kriser. Kunnskapsdepartementet.
 • Livingstone, Sonia; Stoilova, Mariya; Stänicke, Line Indrevoll; Jessen, Reidar Schei; Graham, Richard & Staksrud, Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Adolescents experiencing internetrelated mental health difficulties: the benefits and risks of digital skills. KU Leuven ySKILLS GA 870612. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth; Kolstad, Ivar; Bang, Kirsten Johanne; Bomann-Larsen, Lene; Fretheim, Kjetil & Granaas, Rakel Christina [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora. De nasjonale forskningsetiske komiteene. ISSN 978-82-7682-101-7.
 • Barbovschi, Monica; Ní Bhroin, Niamh; Chronaki, Despina; Cibocci, Lana; Farrugia, Lorleen & Lauri, Mary-Anne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Young people’s experiences with sexual messages online: Prevalence, types of sexting and emotional responses. Universitetet I Oslo. ISSN 9788257062026.
 • Barbovschi, Monica & Staksrud, Elisabeth (2021). Young Norwegians’ experiences with aggression and bullying: roles, vulnerabilities and connected factors. University of Oslo, Department of Media and Communication. ISSN 978-82-570-6201-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elvestad, Eiri; Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2021). Digitalt foreldreskap i Norge . Institutt for medier og kommunikasjon, UiO/Universitetet i Sørøst-Norge. ISSN 978-82-570-6200-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lobe, Bojana; Velicu, Anca; Staksrud, Elisabeth; Chaudron, Stephane & Rosanna, Di Gioia (2021). How children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown - Spring 2020: Key findings from surveying families in 11 European countries. European Commission Joint Research Centre. ISSN 978-92-76-29763-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barbovschi, Monica & Staksrud, Elisabeth (2020). Barbovschi, Monica, Staksrud, Elisabeth (2020). The experiences of Norwegian adolescents with online sexual messages. EU Kids Online and the Department of Media and Communication, University of Oslo. https://www.hf.uio.no/imk/english/resear ch/projects/eu-Kids-onlineIV/publications/2020/. University of Oslo, IMK.
 • Barbovschi, Monica & Staksrud, Elisabeth (2020). The experiences of Norwegian youth (aged 9-17) with sexual content online. EU Kids Online and the Department of Media and Communication, University of Oslo. https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/eu-Kids-online-IV/publications/2020/. University of Oslo, IMK.
 • Barbovschi, Monica & Staksrud, Elisabeth (2020). The experiences of Norwegian youth (aged 9 to 17) with sexual content online . Institutt for medier og kommunikasjon. Fulltekst i vitenarkiv
 • Machackova, Hana; Blaya, Catherine; Bedrosova, Marie; Smahel, David & Staksrud, Elisabeth (2020). Children's experiences with cyberhate. EU Kids Online.
 • Smahel, David; Machackova, Hana; Mascheroni, Giovanna; Dedkova, Lenka; Staksrud, Elisabeth & Olafsson, Kjartan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). EU Kids Online 2020. Survey results from 19 countries. EU Kids Online. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barbovschi, Monica & Staksrud, Elisabeth (2020). The experiences of Norwegian adolescents with online sexual messages. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2019). Tilgang, bruk, risiko og muligheter. Norske barn på Internett. Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge 2018. Institutt for medier og kommunikasjon. Fulltekst i vitenarkiv
 • Livingstone, Sonia; Mascheroni, Giovanna & Staksrud, Elisabeth (2015). Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe. EU Kids Online, LSE. Fulltekst i vitenarkiv
 • O'Neill, Brian & Staksrud, Elisabeth (2014). Final Recommendations for policy. London School of Economics and Political Science. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Kan voksne skape vennskap på nett? Utdanningsdirektoratet.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Anbefalinger til Kulturdepartementet på bakgrunn av Medietilsynets “Barn og medier”-undersøkelse 2014. Medietilsynet. ISSN 9788291977263.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Anbefalinger til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet på bakgrunn av Medietilsynets “Barn og medier”-undersøkelse 2014. Medietilsynet. ISSN 9788291977256.
 • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard ; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea & Midtbøen, Arnfinn Haagensen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Institutt for samfunnsforskning/Fritt Ord. ISSN 978-82-7763-443-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Green, Leila; Brady, Danielle; Holloway, Donell; Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2013). What bothers Australian kids online? Children comment on bullies, porn and violence. Edith Cowan University.
 • Livingstone, Sonia; Ponte, Cristina; Kirwil, L & Staksrud, Elisabeth (2013). In their own words: What bothers children online? London School of Economics and Political Science.
 • Staksrud, Elisabeth (2012). Children and the Internet: Risk, Regulation, Rights. University of Oslo, Faculty of Humanities.
 • Livingstone, Sonia; Ólafsson, Kjartan & Staksrud, Elisabeth (2011). Social Networking, Age and Privacy. London School of Economics.
 • Staksrud, Elisabeth & Lobe, Bojana (2010). Evaluation of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU Part I: General Report. European Commission. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lobe, Bojana & Staksrud, Elisabeth (2010). Evaluation of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU Part II: Testing of 20 Providers of Social Networking Services in Europe. European Commission. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staksrud, Elisabeth; Livingstone, Sonia; Haddon, Leslie & Kjartan, Ólafsson (2009). What Do We Know About Children’s Use of Online Technologies? A Report on Data Availability and Research Gaps in Europe (2nd edition). London School of Economics and Political Science. ISSN 978-0-85328-405-5.
 • Staksrud, Elisabeth; Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (2007). What Do We Know about Children’s Use of Online Technologies? A Report on Data Availability and Research Gaps in Europe. EUkids online.
 • Staksrud, Elisabeth (1999). Ideology of survival: freedom of expression, Internet regulation, and political legitimization in Singapore. Institutt for Medier og Kommunikasjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 17. mars 2020 15:33