Eiri Elvestad

Bilde av Eiri Elvestad
English version of this page
Telefon +47 22850405
Mobiltelefon 97528696
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mediesosiologi, politisk kommunikasjon, politisk interesse, lokale medier og lokaldemokrati, nyhetsmediebruk, digitalt foreldreskap, barn og mediebruk.

Bakgrunn

Eiri Elvestad er instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon og professor i sosiologi med spesialisering i mediesosiologi. Hun har tidligere arbeidet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU (hvor hun tok sin doktorgrad i sosiologi i 2008) og ved Universitetet i Sørøst-Norge hvor hun ble professor i 2018. I 2014-15 var hun gjesteforsker ved UC Berkeley i California, USA. Hun har hatt  flere verv og er nå blant annet medlem i Kringkastingsrådet og siden oktober 2018 har hun vært leder i Norsk medieforskerlag. Elvestad har skrevet bøker, bokkapitler og en rekke vitenskapelige fagfellevurderte artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Hennes siste bok heter Misunderstanding News Audiences. Seven Myths of the Social Media Era, (Routledge, 2018) og er skrevet sammen med Angela Phillips ved Goldsmiths University, London.

Siste publikasjon: Elvestad, E. (2019). News, children, and young people. In Oxford Research Encyclopedia of Communication. Oxford University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.851

Emneord: Mediesosiologi, politisk kommunikasjon, politisk interesse, lokale medier og lokaldemokrati, nyhetsmediebruk, digitalt foreldreskap

Publikasjoner

 • Elvestad, Eiri (2019). News, children, and young people . I Nussbaum, Jon F. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Communication.. Oxford University Press. ISSN 9780190228613. doi: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.851.
 • Elvestad, Eiri; Phillips, Angela & Feuerstein, Mira (2017). Can Trust in Traditional News Media Explain Cross-National Differences in News Exposure of Young People Online? Digital Journalism. ISSN 2167-0811. 6(2), s. 216–235. doi: 10.1080/21670811.2017.1332484.
 • Elvestad, Eiri & Shaker, Lee (2017). Media Choice Proliferation and Shifting Orientations Towards News in the United States and Norway, 1995-2012 . Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 38(2), s. 33–49. doi: 10.1515/nor-2016-0390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elvestad, Eiri & Johannessen, Marius Rohde (2017). Facebook and local newspapers’ effect on local politicians’ popularity. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. ISSN 1601-829X. 15, s. 34–50. doi: 10.1386/nl.15.1.33_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aalberg, Toril; Elvestad, Eiri & Skogerbø, Eli (2015). Demokrati og offentlighet. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 22–33.
 • Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril & Skogerbø, Eli (2015). Politisk kommunikasjon i norsk samfunnsvitenskap. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 49–63.
 • Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild & Elvestad, Eiri (2013). Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe? The International Journal of Press/Politics. ISSN 1940-1612. 18(3), s. 281–303. doi: 10.1177/1940161213485990.
 • Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri & Aalberg, Toril (2012). Tuning out the World of News and Current Affairs. An Empirical Study of Europe’s Disconnected Citizens. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 28(1), s. 110–126. doi: 10.1093/esr/jcq051.
 • Elvestad, Eiri (2009). Introverted Locals or World Citizens? : A Quantitative Study of Interest in Local and Foreign News in Traditional Media and on the Internet. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 30(2), s. 105–123.
 • Elvestad, Eiri & Blekesaune, Arild (2008). Newspaper Readers in Europe - A Multilevel Study of Individual and National Differences. European Journal of Communication. ISSN 0267-3231. 23(4), s. 425–447. doi: 10.1177/0267323108096993.
 • Elvestad, Eiri (2007). Ressurs eller flukt? Unge norsk-vietnameseres bruk av "hjemlandsmedier". Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 14(1), s. 4–26.
 • Elvestad, Eiri (2006). Lokal, kosmopolitt eller frakoblet? En analyse av stedstilknytning og bruk av lokalaviser. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 47(4), s. 545–573.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannessen, Marius Rohde; Berntzen, Lasse; Godbolt, James & Elvestad, Eiri (2018). Research proposal: Activism vs parliamentary strategies for influencing political decision making -A case study of two different approaches.
 • Elvestad, Eiri & Johannessen, Marius Rohde (2018). Lokalpolitiske debatter i nye medieomgivelser.
 • Elvestad, Eiri & Phillips, Angela (2018). News media exposure and political engagement in high trust and low trust societies.
 • Elvestad, Eiri & Phillips, Angela (2017). The role of news media in high trust and low trust Societies.
 • Elvestad, Eiri; Phillips, Angela & Feuerstein, Mira (2015). Can trust in traditional news media explain differences in news exposure of young people online? A comparative study of trust in news and online news exposure in Israel, Norway and the UK .
 • Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril & Blekesaune, Arild (2015). Changing TV-Consumption, Changing Political Interest? Estimating short and long term effects using a pseudo panel approach covering 35 European countries from 2002 – 2012.
 • Feuerstein, Mira; Phillips, Angela & Elvestad, Eiri (2015). Beyond the platform: Young people's news engagement in a social networking society.
 • Elvestad, Eiri & Shaker, Lee (2015). Shifting Orientations Toward Local, National and International News in the United States and Norway, 1995-2012.
 • Elvestad, Eiri; Blekesaune, Arild & Aalberg, Toril (2014). The Polarized News Audience? A Longitudinal Study of News-Seekers and News-Avoiders in Europe.
 • Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild & Elvestad, Eiri (2013). Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?
 • Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild & Elvestad, Eiri (2013). Media choice and informed democracy. Towards increasing news consumption gaps in Europe.
 • Danielsen, Arild & Elvestad, Eiri (2012). Arts and culture at work for inclusion.
 • Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild & Elvestad, Eiri (2012). Media choice and informed democracy : an empirical study of increasing information gaps in Europe.
 • Elvestad, Eiri (2010). Har avisene blitt flinkere til å behandle ungdom?
 • Fogt, Anne & Elvestad, Eiri (2010). Har avisene blitt flinkere til å behandle ungdom? En studie av avisenes valgdekning i perioden 1959-2009.
 • Fogt, Anne & Elvestad, Eiri (2010). Ungdom kan gi avisene en fremtid. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983. s. 38–38.
 • Borgen, Jorunn Spord & Elvestad, Eiri (2010). Arts and cultural experiences among employees in workplaces. An empirical study of prospects, challenges and obstacles for combining welfare policy and economic efficiency of arts and cultural projects in Norwegian workplaces.
 • Elvestad, Eiri & Aalberg, Toril (2007). Når metodekunnskapene svikter. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 14, s. 188–191.
 • Elvestad, Eiri; Blekesaune, Arild & Aalberg, Toril (2007). Reading about politics and current affairs. Newspaper use in a cross-national perspective.
 • Elvestad, Eiri (2006). Stedstilknytning og mediebruk blant norske vietnamesere i Norge.
 • Elvestad, Eiri & Blekesaune, Arild (2006). Hva forklarer europeernes varierende tid brukt på avislesing?En komparativ studie av avislesing i Europa.
 • Elvestad, Eiri (2006). The concepts of ‘Locals’ and ‘Cosmopolitans’ related to Media Use in Processes of Social Inequality.
 • Elvestad, Eiri & Blekesaune, Arild (2006). Newspaper reading and reading about politics and current affairs in Europe. A comparative study.
 • Elvestad, Eiri (2005). Utflytter og innflytter: Lokal tilknytning og bruk av lokalaviser.
 • Elvestad, Eiri (2004). Flytteres bruk av lokale medier.
 • Elvestad, Eiri (2003). Valgkampens søppelkasse. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tjora, Aksel & Elvestad, Eiri (2000). 7 sosiologer forteller om sitt arbeid.
 • Elvestad, Eiri; Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2021). Digitalt foreldreskap i Norge . Institutt for medier og kommunikasjon, UiO/Universitetet i Sørøst-Norge. ISSN 978-82-570-6200-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tvedten, Sigrunn; Solem, Birgit Andrine Apenes; Elvestad, Eiri & Thorkildsen, Are (2015). Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold. Høgskolen i Buskerud og Vestfold. ISSN 978-82-7860-253-9.
 • Elvestad, Eiri (2015). Barn av informasjonsrike omgivelser. En studie av norske elever og studenter sitt forhold til nyheter i tradisjonelle og sosiale medier. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. ISSN 978-82-7860-278-2.
 • Elvestad, Eiri (2001). Leserbrevskribenter - en studie av dem som skriver leserbrev i lokalaviser. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. ISSN 82-471-5056-5.
 • Elvestad, Eiri (1999). Kommunikasjon mellom mennesker i media - en analyse av lokalavisenes leserbrevspalter. privat.
 • Elvestad, Eiri (1999). Aviskonkurransens betydning for leserbrevspalter. Norske Avisers Landsforening.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mars 2019 13:07 - Sist endret 15. feb. 2020 20:50

Forskergrupper