Tips til selvhjelp om mediebruken din blir invaderende

Både massemedier og sosiale medier kritiseres for å være invaderende og trekke oppmerksomheten bort fra viktigere ting. Sammen med Faltin Karlsen har jeg skrevet artikkelen You Can’t Smell Roses Online om det relativt nye fenomenet medie-selvhjelp; selvhjelpsguider for folk som vil at mediene skal spille en mindre dominerende rolle i livene deres.

Foto: Anthony Easton/Flickr Commons. En selvhjelpsguide foreslår å flytte TVen til garasjen.

Her er de tre viktigste tipsene vi finner i selvhjelpsguider som omhandler mediebruk:

1. Time-out: Bare fem minutter til twitter

Medieselvhjelp finnes i mange sjangre og på mange plattformer, fra tradisjonelle bøker til nettsider og hjelpeprogram. Uansett sjanger er det noen typer av råd som går igjen. Etter mønster fra annen type selvhjelp (alkohol, røyking, overspising) begynner guidene gjerne med at du skal vurdere mediebruken din og selv ta et ansvar for å håndtere problemene. Deretter foreslår nesten alle guidene at du skal lage et tidsskjema for mediebruken din. For eksempel kan du bestemme deg for at du bare skal bruke twitter tre minutter per time. Noen foreslår en nedtrappingsplan, for eksempel fra fem minutter per time til fem minutter per dag.

2. Move-out: Flytt TVen til garasjen

Et annet tips som går igjen i medieselvhjelpsguider er at du skal hindre fysiske mediefristelser. Guidene anerkjenner at bare synet av et tv-apparat eller følelsen av en mobil i lomma kan få deg til å få lyst til å begynne å fikle. Selvhjelpsguidene har mange kreative tips for hvordan du kan bli mindre mediefristet. En guide på Wikihow med tittelen How to Quit Watching TV foreslår at du skal plassere TVen i husets minst komfortable rom, for eksempel i garasjen. Du oppfordres også til å legge et teppe over PCen sånn at du ikke fristes til å logge på hver gang du passerer.

3. "RL": Et mer autentisk liv

I tillegg til råd om tid og rom er selvhjelpsguidene opptatt av identitetsforandringer. Om mediene skal spille en mindre forstyrrende rolle i livet ditt over tid, må det mer grunnleggende endringer til. Felles for selvhjelpsguidene er en oppfordring om å søke mer glede i RL – «real life» -- i det autentiske framfor i medienes kunstige verden. Guidene anbefaler å tilbringe mer tid med virkelige venner framfor facebook-«venner», bry deg mer om virkelige familiemedlemmer enn Kardashian-familien, tilbringe mer tid utendørs og få frisk luft istedenfor å sitte klistret til en skjerm. I tillegg anbefaler guidene at du skal bruke eldre medier og mer tradisjonelle fritidssysler. To ting som går igjen er bøker og brettspill. Særlig anbefales det å lese mer, som en selvhjelpsguide sier «Novels have just as much excitement and adventure as World of Warcraft».

Allestedsnærværende medier reiser nye problemstillinger

Medieselvhjelp reiser mange interessant problemstillinger. I artikkelen peker vi på at det er gjort mye forskning på hvordan mediene kommer inn i livene til folk - det som kalles domestisering på fagspråket. Med stadig mer allestedsnærværende medier er det imidlertid like interessant å studere forsøkene på å få mediene ut igjen. Medievitenskapen har fokusert mye på bruk og brukere, men vært lite opptatt av å undersøke grunner til at folk vil bruke mediene mindre og hvilke metoder de foretrekker.

Publisert 29. mars 2019 09:42 - Sist endret 21. juni 2020 10:01