Trine Syvertsen

Bilde av Trine Syvertsen
English version of this page
Telefon +47-22841489
Mobiltelefon 97505843 +47-9750 5843
Rom Forskningsparken 490
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Trine Syvertsen er professor ved IMK med forskningsfeltene mediehistorie, mediepolitikk, TV-utvikling og digitale medier. 

Syvertsen har utgitt Media Resistance: Dislike, Protest, Abstention (open access, Palgrave, 2017) og er medforfatter til The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era (Univ Michigan Press, 2014).

To prosjekter om digital detox: Syvertsen leder prosjektet 'Intrusive media, ambivalent users and digital detox (#digitox)' (finansiert av NFR-fripro 2019-2023). Syvertsen leder også prosjektet: 'Når digitale medier invaderer livet' (finansiert av Rådet for anvendt medieforskning for 2018-19). 

Syvertsen er med i prosjektet Media Companies and the Public InterestHun har også skrevet mye om allmennkringkasting.

Syvertsen er styreleder ved OsloMet. Fra 2007-14 var hun dekan ved Det humanistiske fakultet (UiO) og forskningsdekan 2003-06. Hun har vært undervisningsleder og nestleder ved IMK, styreleder ved Kulturhistorisk museum og styremedlem i Gyldendal Norsk Forlag.

Hun har PhD og MA fra University of Leicester og hovedfag medievitenskap fra Universitetet i Bergen.

Akademiske nettsider og sosiale medier

Medlem av redaksjonsråd

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediebransjene, Mediehistorie, Populærkultur, Medie- og kulturpolitikk, Film TV og radio

Publikasjoner

 • Donders, Karen; Enli, Gunn; Raats, Tim & Syvertsen, Trine (2018). Digitisation, internationalisation, and changing business models in local media markets: an analysis of commercial media’s perceptions on challenges ahead. Journal of Media Business Studies.  ISSN 1652-2354.  15(2), s 89- 107 . doi: 10.1080/16522354.2018.1470960 Vis sammendrag
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2018). Public Service in Europe: Five Key Points, In Des Freedman & Vana Valbot (ed.),  A Future of Public Service Television.  MIT Press.  ISBN 9781906897710.  8.  s 83 - 91
 • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Mjøs, Ole Johan (2018). The welfare state and the media system: The role of media and communications in the evolution and transformation of Scandinavian welfare states. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  43(5), s 601- 623 . doi: 10.1080/03468755.2018.1474023
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2016). The end of televisiona-again! How TV is still influenced by cultural factors in the age of digital intermediaries. Media and Communication.  ISSN 2183-2439.  4(3A), s 142- 153 . doi: 10.17645/mac.v4i3.547 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2016). You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  37, s 25- 39 . doi: 10.1515/nor-2016-0021 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2016). The Media Welfare State: Nordic Media in Times of Change, In Ulla Carlsson (ed.),  Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age.  Nordicom.  ISBN 978-91-87957-22-2.  chapter 2.  s 19 - 26
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2014). Keeping Them and Moving Them: TV Scheduling in the Phase of Channel and Platform Proliferation. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  15(5), s 470- 486 . doi: 10.1177/1527476413479676
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2013). From fear of television to fear for television: five political debates about new technologies. Media History.  ISSN 1368-8804.  19(2), s 213- 227 . doi: 10.1080/13688804.2013.791420
 • Syvertsen, Trine; Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2011). Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjemaer etter digitaliseringen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(3), s 217- 240
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 3- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine (2010). Helter og tullinger, I: Per Edgar Kokkvold (red.),  Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum.  IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-337-2.  Kapittel 17.  s 131 - 138
 • Faltin, Karlsen; Sundet, Vilde Schanke; Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2009). Non-professional Activity on Television in a Time of Digitalisation. More Fun for the Elite or New Opportunities for Ordinary People?. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  30(1), s 19- 36 Vis sammendrag
 • Karlsen, Faltin; Syvertsen, Trine; Ytreberg, Espen & Sundet, Vilde Schanke (2009). Non-professional activity on television in a time of digitalisation. More fun for the elite or new opportunities for ordinary people?. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  30(1), s 19- 36 Vis sammendrag
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2009). Researching Public Service Broadcasting, In Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (ed.),  Handbook of Journalism Studies.  Routledge.  ISBN 0-203-87768-3.  28.  s 398 - 413
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  1.  s 13 - 22
 • Eide, Martin; Syvertsen, Trine & Skogerbø, Eli (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0591-2.  kapittel 1.  s 13 - 22
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medieøkonomi og informasjonssamfunnet, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  7.  s 113 - 134
 • Syvertsen, Trine (2008). Allmennkringkasting i krise - not!. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  15(3), s 211- 235
 • Syvertsen, Trine (2008). Kringkasting - institusjoner og historie, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  8.  s 137 - 157
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2008). Researching Public Service Broadcasting, In Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (ed.),  Handbook of Journalism Studies.  Routledge.  ISBN 978-0-8058-6342-0.  28.
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2007). Participation, Play and Socialising in New Media Environments, In Virginia Nightingale & Tim Dwyer (ed.),  New Media Worlds. challenges for convergence.  Oxford University Press.  ISBN 9780195558364.  9.  s 147 - 163
 • Maasø, Arnt; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2007). "Fordi de fortjener det". Publikumsdeltakelse som strategisk utviklingsområde i mediebransjen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  14(2), s 125- 153
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2007). Media Institutions as a Research Field: Three Phases of Norwegian Broadcasting Research. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  29(2), s 149- 167
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2007). Media institutions as a research field three phases of Norwegian broadcasting research. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  28(jubilee issue), s 149- 167
 • Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2007). The Impact of Convergence on European Television Policy. Pressure for Change - Forces of Stability. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565.  13(3), s 275- 291 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2006). Participation and Play in Converging Media. Institutional Perspectives and Text-user Relations. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  27(1), s 107- 110
 • Syvertsen, Trine (2006). TV an Multi-Platform Media Hybrids. Corporate Strategies and Regulatory Dilemmas, In Frank Marcinkowski; Werner Meier & Josef Trappel (ed.),  Medien und Demokratie. Europaische Erfahrungen.  Haupt Verlag.  ISBN 978-3-258-07028-5.  10.  s 253 - 273
 • Syvertsen, Trine & Aslama, Minna (2006). Policies of Reduction or Renewal? European Public Service Broadcasting in the New Media Era, In Ulla Carlsson (ed.),  Radio, TV & Internet in the Nordic Countries. Meeting the Challenges of New Media Technology.  Nordicom.  ISBN 9189471415.  3.  s 29 - 43
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn & Sæther, Susanne Østby (2006). Frustrerte fruer, fotballmilliarder og framtidsvisjoner: TV 2 etter tiårsjubileet, I: Trine Syvertsen; Gunn Enli & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV 2. 2 utgave.  IJ-forlaget.  ISBN 9788271473013.  Innledningskapittel.  s 14 - 34
 • Syvertsen, Trine (2005). Citoyens, consommateurs ou joueurs?, I: D´Emmanuel Hoog (red.),  Une télévision sans service public?.  MédiaMorphoses, Institut national de l´audiovisuel.  ISBN 2130549381.  Kapittel.  s 185 - 194
 • Syvertsen, Trine (2005). Mediepolitikk - mellom kultur- og næringspolitikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.  ISSN 1403-3216.  (1), s 16- 47
 • Fagerjord, Anders; Karlsen, Faltin; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(2), s 94- 115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2004). Towards an information society? The value of media production and consumption. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  11(1), s 45- 60
 • Syvertsen, Trine (2004). Citizens, audiences, customers and players. A conceptual discussion of the relationship between broadcasters and their publics. European Journal of Cultural Studies.  ISSN 1367-5494.  7(3), s 363- 380
 • Syvertsen, Trine (2004). Eierskapstilsynet - en studie av medieregulering i praksis, I: Hanne Bruun; Kirsten Frandsen & Per Jauert (red.),  Forskning i mediepolitik - mediepolitisk forskning.  Modtryk.  ISBN 87-7394-901-9.  Kapittel 6.  s 119 - 144
 • Syvertsen, Trine (2004). Målsettinger og virkemidler i mediepolitikken, I: Berit von der Lippe (red.),  Medier, politikk og samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 8202226538.  Kapittel 5.  s 84 - 109
 • Syvertsen, Trine (2003). Challenges to Public Television in the Era of Convergence and Commercialization. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  4(2), s 155- 175 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2003). Mediepolitikk og medieregulering. Begrunnelser, virkemidler og reguleringstradisjon, I:  Medier, påvirkning og samfunn. Justert utgave, tilpasset kurset "mrk. 9710 - medier og kommunikasjon" ved Handelshøyskolen BI 2003-04.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23037-3.  Kapittel 4.  s 76 - 116
 • Syvertsen, Trine (2002). "- Vi har sett frem til denne dagen med forventning." TV 2 som allmennkringkaster og mediebedrift, I: Gunn Enli; Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002.  IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.  s 21 - 45
 • Syvertsen, Trine (2002). Fra resonnerende offentlighet til opplevelsesmarked: Noen utviklingstendenser i medier og mediepolitikk, I: Svein Bjørkås (red.),  Kulturpolitikk og forskningsformidling bind 1. Kulturelle kontekster.  Høyskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7634-388-0.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syvertsen, Trine (2017). Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention. Palgrave Pivot.  ISBN 9783319464985.  153 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2014). The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era. University of Michigan Press.  ISBN 978-0-472-05215-8.  156 s.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). TV - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01629-0.  286 s.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn & Sæther, Susanne Østby (red.) (2006). Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV 2. 2 utgave. IJ-forlaget.  ISBN 9788271473013.  342 s.
 • Syvertsen, Trine (2004). Mediemangfold. Styring av mediene i et globalisert marked. IJ-forlaget.  ISBN 8271472348.  242 s. Vis sammendrag
 • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Sæther, Susanne Østby (red.) (2002). Et hjem for oss - et hjem for deg?. IJ- forlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7147-220-8.
 • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Sæther, Susanne Østby (red.) (2002). Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002. IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.
 • Enli, Gunn; Sæther, Stig & Syvertsen, Trine (red.) (2002). TV2 1992-2002: "Et hjem for oss, Et hjem for deg?". Høgskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7147-220-8.
 • Bakøy, Eva; Syvertsen, Trine; Hagen, Ingunn; Langestrand, Ingrid & Skogerbø, Eli (2001). Sjekking på TV . Offentlig ydmykelse eller bare en lek? En studie av Reisesjekken - programformat, deltakere, produsenter, sponsorer og publikum. UniPub Forlag.  ISBN 82-7477-056-0.  273 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2018). Digital detox på norsk.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2017). Conflicting flows: An exploratory study of how media interrupts other activities and how such interruptions are resisted and controlled.
 • Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2016). Broadcasting, the Welfare State and Media Ecosystems: Changes and Challenges for Public Service Broadcasting. Vis sammendrag
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2015). Allmennkringkasting, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2015).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Rice, Curt; Syvertsen, Trine; Jor, Eira Lie & Lie, Tove (2015, 25. juni). Her er HiOAs nye styreleder. [Internett].  Khrono.
 • Syvertsen, Trine (2015). Bra med kritisk gjennomgang av rektorvalg. Svar til rektorene Olsen og Ottersen. Forskerforum.  ISSN 0800-1715. . doi: http://www.forskerforum.no/wip4/bra-med-kritisk-gjennomgang-av-rektorvalg/d.epl?id=2480451
 • Syvertsen, Trine (2015). Folkets kringkasting. Postet til "Allmennkringkasting i en ny tid". Ytring : NRK. . doi: https://nrkbeta.no/2015/04/17/folkets-kringkasting/
 • Syvertsen, Trine & Enli, Gunn (2015). NRK, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2015).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: Nordic Media in the Era of Globalization.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: The Informational, Cultural and Democratic Safety Net of the Nordic Model?.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). NRK gjør TV stuerent. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 4
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). NRK gjør TV stuerent. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieforskerne hater gamle mennesker. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(4), s 381- 391
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieforskerne samarbeider godt. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(3), s 282- 292
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieviternes suksess. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(1), s 67- 77
 • Syvertsen, Trine (2010). Mennesker på boks. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 53
 • Syvertsen, Trine (2010). Norske universiteter kutter i språk- og filologifag. Finnes det en framtid for humaniora?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 36- 36
 • Syvertsen, Trine (2010). Prinsesse på prøve. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 52- 52
 • Syvertsen, Trine (2010). Tv-motstanderne holder ut. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(2), s 180- 188
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2009). Fears and Fascinations: Five debates about television.
 • Syvertsen, Trine (2009). Generasjonsskifte. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (1), s 5- 5
 • Syvertsen, Trine (2009). Stakkars små fag?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3), s 5- 5
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Syvertsen, Trine (2007). Bidrag til en diskusjon om allmennkringkasteren NRK.
 • Syvertsen, Trine & Moe, Hallvard (2007). Researching Public Service Broadcasting: Policy, Institutions, Democracy and Post-modern Approaches.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2006). Personalised and Participatory Media: Studying Fortune-telling in the Media Industry.
 • Maasø, Arnt & Syvertsen, Trine (2006). Ti grunner til å satse på publikumsdeltakelse – blikk på mediebransjen.
 • Maasø, Arnt; Syvertsen, Trine & Sundet, Vilde Schanke (2006). 'Noe for alle. Alltid' - Ti grunner til at mediebransjen satser på publikumdeltakelse.
 • Syvertsen, Trine (2006). "Folk elsker å delta" Ti grunner til å satse på mediedeltakelse.
 • Syvertsen, Trine (2006). "Folk elsker å delta": Individualisering og publikumsdeltakelse i flerplattform-TV.
 • Syvertsen, Trine (2006). TV og flermediehybrider: forretningsstrategier og reguleringsdilemmaer.
 • Rogan, Bjarne & Syvertsen, Trine (2005). God "Vilje til forskning" - men hva med humaniora?. HF-aktuelt.
 • Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Digital Television and Regulatory Change.
 • Syvertsen, Trine (2005). TV og publikumsdetakelse - nye trender.
 • Syvertsen, Trine (2005). Television og multiplatform hybrids.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2004). Media Regulation and Parents: Attitudes to content regulation of audiovisual media.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2004). Medieregulering og foreldre: Holdninger til innholdsregulering av audiovisuelle medier. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2004). Hvordan heve medieforskningens kvalitet?. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  11(1), s 73- 75
 • Syvertsen, Trine (2004). Norway, In Horace Newcomb (ed.),  Museum of Broadcast Communications. Encyclopedia of Television. Second Edition. Volume 3. M-R.  Fitzroy Dearborn.  ISBN 1-57958-413-6.  Kapittel.  s 1669 - 1671
 • Kringstad, Åse & Syvertsen, Trine (2003). Sammenslåing av tilsyn på mediesektoren. En uavhengig mediefaglig vurdering av argumentasjonen rundt sammenslåingsforslaget.
 • Lundby, Knut; Syvertsen, Trine & Braa, Kristin (2003). Kommunikasjon, IKT, medier (KIM). Innstilling om et forskningsprogram fra et utvalg nedsatt av Området for Kultur og samfunn, Norges forskningsråd. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  25(1-2), s 101- 117
 • Syvertsen, Trine (2003). Eierskapstilsynet - en studie av medieregulering i praksis.
 • Syvertsen, Trine (2003). Et bedre medietilsyn?. Dagens Medier.  ISSN 1503-2841.  (5)
 • Syvertsen, Trine (2003). Mediemangfold. Styring av mediene i et globalisert marked, Utdrag, kapittel 1, 2 og 4.
 • Syvertsen, Trine (2003). Medievitere vet best!. Dagens Medier.  ISSN 1503-2841.  (10)
 • Syvertsen, Trine (2002). Eierskapstilsynets rett til liv. Dagspressen.  ISSN 0011-5304.  (5)
 • Syvertsen, Trine (2002). Og vinneren er - TV2. Dagens Medier.  ISSN 1503-2841.  (10)
 • Syvertsen, Trine (2002). Citizens, consumers, customers and players: a conceptual discussion of the realtionship between broadcasters and their publics.
 • Syvertsen, Trine (2002). Fjernsyn, I: Nina Bjørnstad & Jens E. Kjeldsen (red.),  medienorge 2002. Fakta om norske massemedier.  IJ-Forlaget AS, Kristiansand.  ISBN 82-7147-239-9.  s 41 - 47
 • Syvertsen, Trine (2002). From Citizens to Audiences to Customers.
 • Lindén, Johan & Syvertsen, Trine (2001). The use of the concept of public service broadcasting.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 29. jan. 2019 14:47