Trine Syvertsen

Bilde av Trine Syvertsen
English version of this page
Telefon +47 22841489
Mobiltelefon +4797505843 +47-9750 5843
Rom Forskningsparken 490
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Trine Syvertsen er professor ved IMK med forskningsfeltene mediehistorie, mediepolitikk, TV og digitale medier. Hun har PhD og MA fra University of Leicester og hovedfag medievitenskap fra Universitetet i Bergen.

Undervisnings- og veiledningsområder: Jeg veileder gjerne studenter som er interessert i prosjektene under. Jeg veileder også gjerne studenter som vil legge opp egne valgemner på MA-graden på IMK (JOUR4699MEVIT4897MEVIT4898MEVIT4892). Man kan også velgeemner som konferansedeltakelse (MEVIT4895) og vitenskapelig assistansearbeid (MEVIT4896). 

Aktuelle bøker er Digital Detox: The Politics of Disconnecting (Emerald 2020), Media Resistance: Dislike, Protest, Abstention (open access, Palgrave, 2017) og The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era (les på nett, Univ Michigan Press, 2014).

Prosjektleder for 'Intrusive media, ambivalent users and digital detox (#digitox)' (finansiert av NFR-fripro 2019-2023) og 'Når digitale medier invaderer livet' (finansiert av Rådet for anvendt medieforskning 2018-19). Med i prosjektet Media Companies and the Public Interest

En rekke publikasjoner om allmennkringkasting.

Verv: Styreleder ved OsloMet – storbyuniversitetet. Dekan ved Det humanistiske fakultet (UiO) 2007-2014 og forskningsdekan 2003-06. Undervisningsleder og nestleder ved IMK, styreleder ved Kulturhistorisk museum, og styremedlem i Gyldendal Norsk Forlag, Morgenbladet og flere andre virksomheter.

Akademiske nettsider og sosiale medier

Medlem av redaksjonsråd

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediebransjene, Mediehistorie, Populærkultur, Medie- og kulturpolitikk, TV, Digitale medier, Mediemotstand

Publikasjoner

 • Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2020). From problem to solution? Why it is difficult to restrict the remit of public broadcasters. The International Journal of Cultural Policy.  ISSN 1028-6632. . doi: 10.1080/10286632.2020.1807522 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ytre-Arne, Brita; Syvertsen, Trine; Moe, Hallvard & Karlsen, Faltin (2020). Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilities. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  22(9), s 1715- 1732 . doi: 10.1177/1461444820913561 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enli, Gunn; Raats, Tim; Syvertsen, Trine & Donders, Karen (2019). Media policy for private media in the age of digital platforms. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  34(4), s 395- 409 . doi: 10.1177/0267323119861512 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine; Donders, Karen; Enli, Gunn & Raats, Tim (2019). Media disruption and the public interest. Nordic Journal of Media Studies.  ISSN 2003-184X.  1(1), s 11- 28 . doi: 10.2478/njms-2019-0002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine & Enli, Gunn (2019). Digital detox: Media resistance and the promise of authenticity. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565.  26(5-6) . doi: 10.1177/1354856519847325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine; Faltin, Karlsen & Bolling, Jørgen (2019). Digital detox på norsk.. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  s 1- 18 . doi: https://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2019-02-02
 • Syvertsen, Trine; Karlsen, Faltin & Bolling, Jørgen (2019). Digital detox på norsk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  26(2), s 1- 18 . doi: 10.18261/issn.0805-9535-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Donders, Karen; Enli, Gunn; Raats, Tim & Syvertsen, Trine (2018). Digitisation, internationalisation, and changing business models in local media markets: an analysis of commercial media’s perceptions on challenges ahead. Journal of Media Business Studies.  ISSN 1652-2354.  15(2), s 89- 107 . doi: 10.1080/16522354.2018.1470960 Vis sammendrag
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2018). Public Service in Europe: Five Key Points, In Des Freedman & Vana Valbot (ed.),  A Future of Public Service Television.  MIT Press.  ISBN 9781906897710.  8.  s 83 - 91
 • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Mjøs, Ole Johan (2018). The welfare state and the media system: The role of media and communications in the evolution and transformation of Scandinavian welfare states. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  43(5), s 601- 623 . doi: 10.1080/03468755.2018.1474023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2016). The end of televisiona-again! How TV is still influenced by cultural factors in the age of digital intermediaries. Media and Communication.  ISSN 2183-2439.  4(3A), s 142- 153 . doi: 10.17645/mac.v4i3.547 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2016). You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  37, s 25- 39 . doi: 10.1515/nor-2016-0021 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2016). The Media Welfare State: Nordic Media in Times of Change, In Ulla Carlsson (ed.),  Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age.  Nordicom.  ISBN 978-91-87957-22-2.  chapter 2.  s 19 - 26
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2014). Keeping Them and Moving Them: TV Scheduling in the Phase of Channel and Platform Proliferation. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  15(5), s 470- 486 . doi: 10.1177/1527476413479676
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2013). From fear of television to fear for television: five political debates about new technologies. Media History.  ISSN 1368-8804.  19(2), s 213- 227 . doi: 10.1080/13688804.2013.791420
 • Syvertsen, Trine; Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2011). Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjemaer etter digitaliseringen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(3), s 217- 240
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 3- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine (2010). Helter og tullinger, I: Per Edgar Kokkvold (red.),  Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum.  IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-337-2.  Kapittel 17.  s 131 - 138
 • Faltin, Karlsen; Sundet, Vilde Schanke; Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2009). Non-professional Activity on Television in a Time of Digitalisation. More Fun for the Elite or New Opportunities for Ordinary People?. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  30(1), s 19- 36 Vis sammendrag
 • Karlsen, Faltin; Syvertsen, Trine; Ytreberg, Espen & Sundet, Vilde Schanke (2009). Non-professional activity on television in a time of digitalisation. More fun for the elite or new opportunities for ordinary people?. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  30(1), s 19- 36 Vis sammendrag
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2009). Researching Public Service Broadcasting, In Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (ed.),  Handbook of Journalism Studies.  Routledge.  ISBN 0-203-87768-3.  28.  s 398 - 413
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  1.  s 13 - 22
 • Eide, Martin; Syvertsen, Trine & Skogerbø, Eli (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0591-2.  kapittel 1.  s 13 - 22
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medieøkonomi og informasjonssamfunnet, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  7.  s 113 - 134
 • Syvertsen, Trine (2008). Allmennkringkasting i krise - not!. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  15(3), s 211- 235
 • Syvertsen, Trine (2008). Kringkasting - institusjoner og historie, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  8.  s 137 - 157
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2008). Researching Public Service Broadcasting, In Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (ed.),  Handbook of Journalism Studies.  Routledge.  ISBN 978-0-8058-6342-0.  28.
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2007). Participation, Play and Socialising in New Media Environments, In Virginia Nightingale & Tim Dwyer (ed.),  New Media Worlds. challenges for convergence.  Oxford University Press.  ISBN 9780195558364.  9.  s 147 - 163
 • Maasø, Arnt; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2007). "Fordi de fortjener det". Publikumsdeltakelse som strategisk utviklingsområde i mediebransjen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  14(2), s 125- 153
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2007). Media Institutions as a Research Field: Three Phases of Norwegian Broadcasting Research. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  29(2), s 149- 167
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2007). Media institutions as a research field three phases of Norwegian broadcasting research. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  28(jubilee issue), s 149- 167
 • Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2007). The Impact of Convergence on European Television Policy. Pressure for Change - Forces of Stability. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565.  13(3), s 275- 291 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syvertsen, Trine (2020). Digital Detox: The Politics of Disconnecting. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78769-342-5.  150 s.
 • Syvertsen, Trine (2017). Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention. Palgrave Pivot.  ISBN 9783319464985.  153 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2014). The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era. University of Michigan Press.  ISBN 978-0-472-05215-8.  156 s.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). TV - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01629-0.  286 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syvertsen, Trine (2020). Ambivalence, resistance and digital detox: How to live happily, responsibly and ethically in an intensely mediated environment? Keynote.
 • Syvertsen, Trine (2020, 29. februar). Daniel har ingen sosiale medier - Jeg føler meg mye lykkeligere uten.  Stavanger Aftenblad. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2020). Debatt om mobilavhengighet.
 • Syvertsen, Trine (2020). Digital detox offers new perspectives on our relationship with technology. What's New in Publishing.
 • Syvertsen, Trine (2020, 04. juli). Digital detox: Hva skjer når en gjeng gamere henger i friluft?.  Aftenposten.
 • Syvertsen, Trine (2020, 23. februar). Digital frakobling i fastetida. Intervju på Opptur. [Radio].  NRK P1.
 • Syvertsen, Trine (2020, 27. mars). Does a digital detox make sense during the covid-19 crisis?. [Radio].  Journalism.co.uk podcast. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2020, 02. april). Expert advice on how to digital detox in self-isolation. On Digital Detox: The Politics of Disconnection. [Tidsskrift].  Dazed & Confused Magazine. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2020, 07. januar). Flere forsøker digital detox for å være til stede i øyeblikket. [Tidsskrift].  Forskning.no.
 • Syvertsen, Trine (2020, 26. juni). Hvem har skylda for at vi blir hekta på mobilen? UiOs podcast Universitetsplassen med Vinoth Vinaya, Hold-gründer og Trine Syvertsen. [Radio].  Universitetet i Oslo.
 • Syvertsen, Trine (2020, 11. juni). Intrusive media, ambivalent users, digital detox. [Radio].  Geomedia Studies. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2020). Kan Akademia konkurrere mot Snapchat og Netflix?.
 • Syvertsen, Trine (2020). Kan Akademia konkurrere mot Snapchat og Netflix?. Aftenposten.no. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2020, 08. mai). Koronasituasjonen gjorde at prosjekter måtte legges på is. Men så kastet forskerne seg rundt.. [Fagblad].  Forskerforum. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2020, 21. august). Lever uten smarttelfon og sosiale medier.  VG. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2020, 15. mars). Mediebruk i koronatider. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Syvertsen, Trine (2020). Medieflyt og læringsflyt i koronasituasjonen.
 • Syvertsen, Trine (2020, 29. februar). Mediesjef sletter Facebook-profilen: – Har mistet troen. Intervju om digital detox i forbindelse med at redaktør for Teknisk Ukeblad sletter sin Facebook-profil..  Drammens Tidende.
 • Syvertsen, Trine (2020, 11. februar). Når Daniel (23) kjenner det blir for mykje, deaktiverer han Messenger.  Framtida.
 • Syvertsen, Trine (2020). Reflecting on the future of media and communication research.
 • Syvertsen, Trine (2020). Six ways to do a digital detox – and why you should not feel guilty if you fail. Commentary on Digital Detox: The Politics of Disconnection. Female First.
 • Syvertsen, Trine (2020, 25. august). Slik lykkes du med digital detox. [TV].  TV2.
 • Syvertsen, Trine (2020, 01. januar). Trenger dere en digital detox?. [Tidsskrift].  Plusstid.
 • Syvertsen, Trine (2020). What is Media Studies? Consolidation and Digital dilemmas.
 • Syvertsen, Trine (2019, 24. februar). –⁠ Jeg har sett hva folk kan skrive, og å ikke få det i ansiktet hver dag er litt befriende.  Universitas.
 • Syvertsen, Trine (2019). Avoiding the news: Implications of media resistance and non-participation in the digital era.
 • Syvertsen, Trine (2019, 15. november). De fleste av oss kunne ha godt av å vie mobilen litt mindre oppmerksomhet. [Radio].  Teknisk Ukeblad. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2019). Digital detox - en ny trend.
 • Syvertsen, Trine (2019). Digital detox - årets medietrend.
 • Syvertsen, Trine (2019, 04. september). Digital forgiftning. [Radio].  NRK radio - Radio Buskerud.
 • Syvertsen, Trine (2019, 07. mars). Digital frakobling. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Syvertsen, Trine (2019, 27. februar). Er digital detox årets medietrend?. [Radio].  Ekko, NRK.
 • Syvertsen, Trine (2019, 25. september). Forskningsprosjekt om digital detox. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Syvertsen, Trine (2019). Loving and hating media, In Peter Jacobsson & Fredrik Stiernstedt (ed.),  Fritt från fältet - om medier, generationer och värden. Festskrift til Gøran Bolin.  Södertörn University Press.  ISBN 978-91-88663-62-7.  3.  s 37 - 47
 • Syvertsen, Trine (2019). Media resistance as a collective activity.
 • Syvertsen, Trine (2019). Nordic media welfare state and digital detox.
 • Syvertsen, Trine (2019, 25. mars). Skal forske på digital frakobling. [Internett].  nrk.no.
 • Syvertsen, Trine (2019, 18. september). Skjermfri uke og digital frakobling.  Dagen.
 • Syvertsen, Trine (2019, 28. desember). Slettet Facebook og fikk bedre livskvalitet.  Dagbladet.
 • Syvertsen, Trine (2019). You've got flight-shame, but what about smartphone-shame? Digital detox and media sustainability.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2018). Digital detox på norsk.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2017). Conflicting flows: An exploratory study of how media interrupts other activities and how such interruptions are resisted and controlled.
 • Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2016). Broadcasting, the Welfare State and Media Ecosystems: Changes and Challenges for Public Service Broadcasting. Vis sammendrag
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2015). Allmennkringkasting, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2015).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Rice, Curt; Syvertsen, Trine; Jor, Eira Lie & Lie, Tove (2015, 25. juni). Her er HiOAs nye styreleder. [Internett].  Khrono.
 • Syvertsen, Trine (2015). Bra med kritisk gjennomgang av rektorvalg. Svar til rektorene Olsen og Ottersen. Forskerforum.  ISSN 0800-1715. . doi: http://www.forskerforum.no/wip4/bra-med-kritisk-gjennomgang-av-rektorvalg/d.epl?id=2480451
 • Syvertsen, Trine (2015). Folkets kringkasting. Postet til "Allmennkringkasting i en ny tid". Ytring : NRK. . doi: https://nrkbeta.no/2015/04/17/folkets-kringkasting/
 • Syvertsen, Trine & Enli, Gunn (2015). NRK, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2015).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: Nordic Media in the Era of Globalization.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: The Informational, Cultural and Democratic Safety Net of the Nordic Model?.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). NRK gjør TV stuerent. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 4
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). NRK gjør TV stuerent. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieforskerne hater gamle mennesker. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(4), s 381- 391
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieforskerne samarbeider godt. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(3), s 282- 292
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieviternes suksess. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(1), s 67- 77
 • Syvertsen, Trine (2010). Mennesker på boks. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 53
 • Syvertsen, Trine (2010). Norske universiteter kutter i språk- og filologifag. Finnes det en framtid for humaniora?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 36- 36
 • Syvertsen, Trine (2010). Prinsesse på prøve. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 52- 52
 • Syvertsen, Trine (2010). Tv-motstanderne holder ut. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(2), s 180- 188
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2009). Fears and Fascinations: Five debates about television.
 • Syvertsen, Trine (2009). Generasjonsskifte. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (1), s 5- 5
 • Syvertsen, Trine (2009). Stakkars små fag?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3), s 5- 5
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Syvertsen, Trine (2007). Bidrag til en diskusjon om allmennkringkasteren NRK.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 21. sep. 2020 20:05