Trine Syvertsen

Bilde av Trine Syvertsen
English version of this page
Telefon +47 22841489
Mobiltelefon +4797505843 +47-9750 5843
Rom Forskningsparken 490
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Trine Syvertsen er professor ved IMK med forskningsfeltene mediehistorie, mediepolitikk, TV og digitale medier.

Syvertsen har utgitt Digital Detox: The Politics of Disconnecting (Emerald 2020) og Media Resistance: Dislike, Protest, Abstention (open access, Palgrave, 2017). Hun er medforfatter til The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era (Univ Michigan Press, 2014).

To prosjekter om digital detox: Syvertsen leder prosjektet 'Intrusive media, ambivalent users and digital detox (#digitox)' (finansiert av NFR-fripro 2019-2023). Hun ledet også prosjektet: 'Når digitale medier invaderer livet' (finansiert av Rådet for anvendt medieforskning for 2018-19). 

Syvertsen er med i prosjektet Media Companies and the Public InterestHun har også skrevet mye om allmennkringkasting.

Syvertsen er styreleder ved OsloMet – storbyuniversitetet. Fra 2007-14 var hun dekan ved Det humanistiske fakultet (UiO) og forskningsdekan 2003-06. Hun har vært undervisningsleder og nestleder ved IMK, styreleder ved Kulturhistorisk museum, og styremedlem i Gyldendal Norsk Forlag, Morgenbladet og flere andre virksomheter.

Hun har PhD og MA fra University of Leicester og hovedfag medievitenskap fra Universitetet i Bergen.

Akademiske nettsider og sosiale medier

Medlem av redaksjonsråd

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediebransjene, Mediehistorie, Populærkultur, Medie- og kulturpolitikk, TV, Digitale medier, Mediemotstand

Publikasjoner

 • Enli, Gunn; Raats, Tim; Syvertsen, Trine & Donders, Karen (2019). Media policy for private media in the age of digital platforms. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  34(4), s 395- 409 . doi: 10.1177/0267323119861512
 • Syvertsen, Trine; Donders, Karen; Enli, Gunn & Raats, Tim (2019). Media disruption and the public interest. Nordic Journal of Media Studies.  ISSN 2003-184X.  1(1), s 11- 28 . doi: 10.2478/njms-2019-0002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine & Enli, Gunn (2019). Digital detox: Media resistance and the promise of authenticity. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565. . doi: 10.1177/1354856519847325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine; Karlsen, Faltin & Bolling, Jørgen (2019). Digital detox på norsk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  26(2), s 1- 18 . doi: 10.18261/issn.0805-9535-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Donders, Karen; Enli, Gunn; Raats, Tim & Syvertsen, Trine (2018). Digitisation, internationalisation, and changing business models in local media markets: an analysis of commercial media’s perceptions on challenges ahead. Journal of Media Business Studies.  ISSN 1652-2354.  15(2), s 89- 107 . doi: 10.1080/16522354.2018.1470960 Vis sammendrag
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2018). Public Service in Europe: Five Key Points, In Des Freedman & Vana Valbot (ed.),  A Future of Public Service Television.  MIT Press.  ISBN 9781906897710.  8.  s 83 - 91
 • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Mjøs, Ole Johan (2018). The welfare state and the media system: The role of media and communications in the evolution and transformation of Scandinavian welfare states. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  43(5), s 601- 623 . doi: 10.1080/03468755.2018.1474023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2016). The end of televisiona-again! How TV is still influenced by cultural factors in the age of digital intermediaries. Media and Communication.  ISSN 2183-2439.  4(3A), s 142- 153 . doi: 10.17645/mac.v4i3.547 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2016). You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  37, s 25- 39 . doi: 10.1515/nor-2016-0021 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2016). The Media Welfare State: Nordic Media in Times of Change, In Ulla Carlsson (ed.),  Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age.  Nordicom.  ISBN 978-91-87957-22-2.  chapter 2.  s 19 - 26
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2014). Keeping Them and Moving Them: TV Scheduling in the Phase of Channel and Platform Proliferation. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  15(5), s 470- 486 . doi: 10.1177/1527476413479676
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2013). From fear of television to fear for television: five political debates about new technologies. Media History.  ISSN 1368-8804.  19(2), s 213- 227 . doi: 10.1080/13688804.2013.791420
 • Syvertsen, Trine; Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2011). Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjemaer etter digitaliseringen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(3), s 217- 240
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 3- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine (2010). Helter og tullinger, I: Per Edgar Kokkvold (red.),  Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum.  IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-337-2.  Kapittel 17.  s 131 - 138
 • Faltin, Karlsen; Sundet, Vilde Schanke; Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2009). Non-professional Activity on Television in a Time of Digitalisation. More Fun for the Elite or New Opportunities for Ordinary People?. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  30(1), s 19- 36 Vis sammendrag
 • Karlsen, Faltin; Syvertsen, Trine; Ytreberg, Espen & Sundet, Vilde Schanke (2009). Non-professional activity on television in a time of digitalisation. More fun for the elite or new opportunities for ordinary people?. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  30(1), s 19- 36 Vis sammendrag
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2009). Researching Public Service Broadcasting, In Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (ed.),  Handbook of Journalism Studies.  Routledge.  ISBN 0-203-87768-3.  28.  s 398 - 413
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  1.  s 13 - 22
 • Eide, Martin; Syvertsen, Trine & Skogerbø, Eli (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0591-2.  kapittel 1.  s 13 - 22
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medieøkonomi og informasjonssamfunnet, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  7.  s 113 - 134
 • Syvertsen, Trine (2008). Allmennkringkasting i krise - not!. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  15(3), s 211- 235
 • Syvertsen, Trine (2008). Kringkasting - institusjoner og historie, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  8.  s 137 - 157
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2008). Researching Public Service Broadcasting, In Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (ed.),  Handbook of Journalism Studies.  Routledge.  ISBN 978-0-8058-6342-0.  28.
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2007). Participation, Play and Socialising in New Media Environments, In Virginia Nightingale & Tim Dwyer (ed.),  New Media Worlds. challenges for convergence.  Oxford University Press.  ISBN 9780195558364.  9.  s 147 - 163
 • Maasø, Arnt; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2007). "Fordi de fortjener det". Publikumsdeltakelse som strategisk utviklingsområde i mediebransjen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  14(2), s 125- 153
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2007). Media Institutions as a Research Field: Three Phases of Norwegian Broadcasting Research. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  29(2), s 149- 167
 • Moe, Hallvard & Syvertsen, Trine (2007). Media institutions as a research field three phases of Norwegian broadcasting research. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  28(jubilee issue), s 149- 167
 • Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2007). The Impact of Convergence on European Television Policy. Pressure for Change - Forces of Stability. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565.  13(3), s 275- 291 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2006). Participation and Play in Converging Media. Institutional Perspectives and Text-user Relations. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  27(1), s 107- 110
 • Syvertsen, Trine (2006). TV an Multi-Platform Media Hybrids. Corporate Strategies and Regulatory Dilemmas, In Frank Marcinkowski; Werner Meier & Josef Trappel (ed.),  Medien und Demokratie. Europaische Erfahrungen.  Haupt Verlag.  ISBN 978-3-258-07028-5.  10.  s 253 - 273
 • Syvertsen, Trine & Aslama, Minna (2006). Policies of Reduction or Renewal? European Public Service Broadcasting in the New Media Era, In Ulla Carlsson (ed.),  Radio, TV & Internet in the Nordic Countries. Meeting the Challenges of New Media Technology.  Nordicom.  ISBN 9189471415.  3.  s 29 - 43
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn & Sæther, Susanne Østby (2006). Frustrerte fruer, fotballmilliarder og framtidsvisjoner: TV 2 etter tiårsjubileet, I: Trine Syvertsen; Gunn Enli & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV 2. 2 utgave.  IJ-forlaget.  ISBN 9788271473013.  Innledningskapittel.  s 14 - 34
 • Syvertsen, Trine (2005). Citoyens, consommateurs ou joueurs?, I: D´Emmanuel Hoog (red.),  Une télévision sans service public?.  MédiaMorphoses, Institut national de l´audiovisuel.  ISBN 2130549381.  Kapittel.  s 185 - 194
 • Syvertsen, Trine (2005). Mediepolitikk - mellom kultur- og næringspolitikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.  ISSN 1403-3216.  (1), s 16- 47
 • Fagerjord, Anders; Karlsen, Faltin; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(2), s 94- 115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2004). Towards an information society? The value of media production and consumption. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  11(1), s 45- 60
 • Syvertsen, Trine (2004). Citizens, audiences, customers and players. A conceptual discussion of the relationship between broadcasters and their publics. European Journal of Cultural Studies.  ISSN 1367-5494.  7(3), s 363- 380
 • Syvertsen, Trine (2004). Eierskapstilsynet - en studie av medieregulering i praksis, I: Hanne Bruun; Kirsten Frandsen & Per Jauert (red.),  Forskning i mediepolitik - mediepolitisk forskning.  Modtryk.  ISBN 87-7394-901-9.  Kapittel 6.  s 119 - 144
 • Syvertsen, Trine (2004). Målsettinger og virkemidler i mediepolitikken, I: Berit von der Lippe (red.),  Medier, politikk og samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 8202226538.  Kapittel 5.  s 84 - 109

Se alle arbeider i Cristin

 • Syvertsen, Trine (2017). Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention. Palgrave Pivot.  ISBN 9783319464985.  153 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2014). The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era. University of Michigan Press.  ISBN 978-0-472-05215-8.  156 s.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). TV - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01629-0.  286 s.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn & Sæther, Susanne Østby (red.) (2006). Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV 2. 2 utgave. IJ-forlaget.  ISBN 9788271473013.  342 s.
 • Syvertsen, Trine (2004). Mediemangfold. Styring av mediene i et globalisert marked. IJ-forlaget.  ISBN 8271472348.  242 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Syvertsen, Trine (2019, 24. februar). –⁠ Jeg har sett hva folk kan skrive, og å ikke få det i ansiktet hver dag er litt befriende.  Universitas.
 • Syvertsen, Trine (2019). Avoiding the news: Implications of media resistance and non-participation in the digital era.
 • Syvertsen, Trine (2019). Digital detox - en ny trend.
 • Syvertsen, Trine (2019). Digital detox - årets medietrend.
 • Syvertsen, Trine (2019, 04. september). Digital forgiftning. [Radio].  NRK radio - Radio Buskerud.
 • Syvertsen, Trine (2019, 07. mars). Digital frakobling. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Syvertsen, Trine (2019, 27. februar). Er digital detox årets medietrend?. [Radio].  Ekko, NRK.
 • Syvertsen, Trine (2019, 25. september). Forskningsprosjekt om digital detox. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Syvertsen, Trine (2019). Loving and hating media, In Peter Jacobsson & Fredrik Stiernstedt (ed.),  Fritt från fältet - om medier, generationer och värden. Festskrift til Gøran Bolin.  Södertörn University Press.  ISBN 978-91-88663-62-7.  3.  s 37 - 47
 • Syvertsen, Trine (2019). Media resistance as a collective activity.
 • Syvertsen, Trine (2019). Nordic media welfare state and digital detox.
 • Syvertsen, Trine (2019, 25. mars). Skal forske på digital frakobling. [Internett].  nrk.no.
 • Syvertsen, Trine (2019, 18. september). Skjermfri uke og digital frakobling.  Dagen.
 • Syvertsen, Trine (2019). You've got flight-shame, but what about smartphone-shame? Digital detox and media sustainability.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2018). Digital detox på norsk.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2017). Conflicting flows: An exploratory study of how media interrupts other activities and how such interruptions are resisted and controlled.
 • Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2016). Broadcasting, the Welfare State and Media Ecosystems: Changes and Challenges for Public Service Broadcasting. Vis sammendrag
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2015). Allmennkringkasting, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2015).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Rice, Curt; Syvertsen, Trine; Jor, Eira Lie & Lie, Tove (2015, 25. juni). Her er HiOAs nye styreleder. [Internett].  Khrono.
 • Syvertsen, Trine (2015). Bra med kritisk gjennomgang av rektorvalg. Svar til rektorene Olsen og Ottersen. Forskerforum.  ISSN 0800-1715. . doi: http://www.forskerforum.no/wip4/bra-med-kritisk-gjennomgang-av-rektorvalg/d.epl?id=2480451
 • Syvertsen, Trine (2015). Folkets kringkasting. Postet til "Allmennkringkasting i en ny tid". Ytring : NRK. . doi: https://nrkbeta.no/2015/04/17/folkets-kringkasting/
 • Syvertsen, Trine & Enli, Gunn (2015). NRK, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2015).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: Nordic Media in the Era of Globalization.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: The Informational, Cultural and Democratic Safety Net of the Nordic Model?.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). NRK gjør TV stuerent. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 4
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). NRK gjør TV stuerent. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieforskerne hater gamle mennesker. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(4), s 381- 391
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieforskerne samarbeider godt. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(3), s 282- 292
 • Syvertsen, Trine (2010). Medieviternes suksess. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(1), s 67- 77
 • Syvertsen, Trine (2010). Mennesker på boks. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 53
 • Syvertsen, Trine (2010). Norske universiteter kutter i språk- og filologifag. Finnes det en framtid for humaniora?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 36- 36
 • Syvertsen, Trine (2010). Prinsesse på prøve. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 52- 52
 • Syvertsen, Trine (2010). Tv-motstanderne holder ut. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(2), s 180- 188
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2009). Fears and Fascinations: Five debates about television.
 • Syvertsen, Trine (2009). Generasjonsskifte. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (1), s 5- 5
 • Syvertsen, Trine (2009). Stakkars små fag?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3), s 5- 5
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Syvertsen, Trine (2007). Bidrag til en diskusjon om allmennkringkasteren NRK.
 • Syvertsen, Trine & Moe, Hallvard (2007). Researching Public Service Broadcasting: Policy, Institutions, Democracy and Post-modern Approaches.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2006). Personalised and Participatory Media: Studying Fortune-telling in the Media Industry.
 • Maasø, Arnt & Syvertsen, Trine (2006). Ti grunner til å satse på publikumsdeltakelse – blikk på mediebransjen.
 • Maasø, Arnt; Syvertsen, Trine & Sundet, Vilde Schanke (2006). 'Noe for alle. Alltid' - Ti grunner til at mediebransjen satser på publikumdeltakelse.
 • Syvertsen, Trine (2006). "Folk elsker å delta" Ti grunner til å satse på mediedeltakelse.
 • Syvertsen, Trine (2006). "Folk elsker å delta": Individualisering og publikumsdeltakelse i flerplattform-TV.
 • Syvertsen, Trine (2006). TV og flermediehybrider: forretningsstrategier og reguleringsdilemmaer.
 • Rogan, Bjarne & Syvertsen, Trine (2005). God "Vilje til forskning" - men hva med humaniora?. HF-aktuelt.
 • Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Digital Television and Regulatory Change.
 • Syvertsen, Trine (2005). TV og publikumsdetakelse - nye trender.
 • Syvertsen, Trine (2005). Television og multiplatform hybrids.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2004). Media Regulation and Parents: Attitudes to content regulation of audiovisual media.
 • Karlsen, Faltin & Syvertsen, Trine (2004). Medieregulering og foreldre: Holdninger til innholdsregulering av audiovisuelle medier. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Trine (2004). Hvordan heve medieforskningens kvalitet?. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  11(1), s 73- 75
 • Syvertsen, Trine (2004). Norway, In Horace Newcomb (ed.),  Museum of Broadcast Communications. Encyclopedia of Television. Second Edition. Volume 3. M-R.  Fitzroy Dearborn.  ISBN 1-57958-413-6.  Kapittel.  s 1669 - 1671
 • Kringstad, Åse & Syvertsen, Trine (2003). Sammenslåing av tilsyn på mediesektoren. En uavhengig mediefaglig vurdering av argumentasjonen rundt sammenslåingsforslaget.
 • Lundby, Knut; Syvertsen, Trine & Braa, Kristin (2003). Kommunikasjon, IKT, medier (KIM). Innstilling om et forskningsprogram fra et utvalg nedsatt av Området for Kultur og samfunn, Norges forskningsråd. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  25(1-2), s 101- 117

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 13. apr. 2020 12:25