English version of this page

Digital frakobling

Digital detox er et uttrykk som betyr å ta en pause fra digitale medier. Hvordan håndterer mennesker kampen om oppmerksomheten og medienes virkemidler?

Kvinne sykler mens hun leser på mobilen.
Foto: Colourbox

Om prosjektet

'Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox' (Digitox), studerer spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy. Mens mange fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, studerer prosjektet ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling.

Mediebruken endrer seg raskt, og på få år har det skjedd store forandringer i hvordan vi kommuniserer og vedlikeholder sosiale nettverk. Digitale medier gir opphav til nye dilemmaer knyttet til hva som er god mediebruk både hjemme og i arbeidslivet. Prosjektet er internasjonalt orientert, men undersøker også nordiske medieidealer og konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om å koble av, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv.

Et tverrfaglig perspektiv på digital detox

Prosjektet undersøker spesielt fenomenet digital detox – et begrep som beskriver mobilpauser eller andre former for tilbaketrekning fra digitale medier og verktøy. Hva er motivene for å ta pause fra digitale medier, hvilke metoder brukes, og hvilke erfaringer gjør brukere? 

Prosjektet bygger på tverrfaglige innsikter fra medievitenskap, spillstudier og psykologi og undersøker også politiske og økonomiske sider ved medieindustrien: Hvordan medieselskapene arbeider for å holde på oppmerksomheten og hvordan offentlige og private instanser responderer.

Nettverk og aktiviteter

Prosjektet har etablert et internasjonalt nettverk innen 'disconnection studies'. Vi arrangerer digitale seminarer, konferanser og forskningspaneler, og driver epostlister og et PhD-nettverk. Sjekk våre arrangementer og ta kontakt med Trine Syvertsen om du ønsker å delta. Se også våre formidlingsbidrag, podkast, informasjon til studenter mv.

Finansiering

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Samarbeid

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Høyskolen Kristiania

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Varighet

2019-2023

 

Utvalgte publikasjoner

Spesialutgaver

Special issue of Convergence Vol 27, issue 6. Special issue: Digital disconnection. Edited by Brita Ytre-Arne & Stine Lomborg. Table of contents here 

Ytre-Arne, B and Lomborg, S (2021) Advancing digital disconnection research: Introduction to the special issue 

Tidsskriftsartikler og bokkapitler

Spjeldnæs, Kari and Karlsen, Faltin (2022) How digital devices transform literary reading: The impact of e-books, audiobooks and online life on reading habitsNew Media and Society, online first https://doi.org/10.1177/14614448221126168

Kari Spjeldnæs (2022) Platformization and Publishing: Changes in Literary PublishingPublishing Research Quarterly.

Syvertsen, Trine (2022) Framing digital disconnection: Problem definitions, values, and actions among digital detox organisers Convergence, online first.

Syvertsen, Trine (2022) Offline tourism: digital and screen ambivalence in Norwegian mountain huts with no internet access Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 22(3):195-209 First published 12.5.22

Karlsen, Faltin (2021) Balancing Ethics, Art and Economics: A Qualitative Analysis of Game Designer Perspectives on Monetisation. Games and Culture. First published 8.12.21

Syvertsen, T., & Ytre-Arne, B. (2021). Privacy, energy, time and moments stolen: Social media experiences pushing towards disconnection. In A. Chia, A. Jorge, & T. Karppi (Eds.), Reckoning with Social Media. Lanham: Roman and Littlefield.

Fast, Karin. (2021). The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalismConvergencehttps://doi.org/10.1177/13548565211033382 (Online first, August 14, 2021, part of the special issue)

Moe, Hallvard and Madsen, Ole Jacob (2021) Understanding digital disconnection beyond media studies.Convergence.  DOI: https://doi.org/10.1177/13548565211048969. (part of the special issue).

Ytre-Arne, Brita & Moe, Hallvard (2021) Doomscrolling, Monitoring and Avoiding: News Use in COVID-19 Pandemic Lockdown, Journalism Studies, DOI: 10.1080/1461670X.2021.1952475

Karlsen, F., & Ytre-Arne, B. (2021). Intrusive media and knowledge work: how knowledge workers negotiate digital media norms in the pursuit of focused work. Information, Communication & Society, 1-16. doi:10.1080/1369118X.2021.1933561

Fast, Karin, Lindell, Johan & Jansson, André (2021) Disconnection as Distinction: A Bourdieusian Study of Where People Withdraw from Digital Media. In A. Jansson & P. C. Adams (Eds.), Disentangling: The Geographies of Digital Disconnection. Oxford: Oxford University Press.

Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2021). Disconnect to Reconnect! Self-help to Regain an Authentic Sense of Space through Digital Detoxing. In A. Jansson & P. C. Adams (Eds.), Disentangling: The Geographies of Digital Disconnection. Oxford: Oxford University Press.

Enli, Gunn (2021) Digitale forstyrrelser – et nytt politikkfelt eller individets problem? Nytt norsk tidsskrift 01-02,2021: 19-32.

Ytre-Arne, Brita; Syvertsen, Trine; Moe, Hallvard and Karlsen, Hallvard (2020) Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilitiesNew Media & Society. 2020, Vol. 22(9) 1715–1732. Open access.

Syvertsen, Trine: Karlsen, Faltin & Bolling, Jørgen (2019) Digital detox på norsk. Norsk medietidsskrift (open access)

Syvertsen, Trine and Enli, Gunn (2019)  Digital detox: Media resistance and the promise of authenticityConvergence, Online first, May 2019

Syvertsen, Trine (2019)  'Loving and hating media', book chapter in Fritt från fältet, festschrift to Gøran Bolin, 2019, download open access here 

Karlsen, Faltin and Syvertsen, Trine (2016) You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication (open access), Special issue Nordicom Review, selected conference publications.

Bøker

Trine Syvertsen: Digital Detox: The Politics of Disconnecting Emerald, 2020.

Trine Syvertsen: Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention (book, open access), Palgrave, 2017.

Masteroppgaver

Cathrine Ommundsen, Universitetet i Bergen (2020) Digital frakobling - En kvalitativ studie av smarttelefonbruk og mobilbegrensning

Elin Su Helnes, Universitetet i Oslo (2021) MEDIEVANER I «DISSE KORONATIDER». En studie av studenters forhold til egen mediebruk i koronapandemien

Sobia Munir, Universitetet i Oslo (2021) Digital Detox Apps: Self- Discipline or Negotiating screen time with smartphones using Digital Detox Apps in tertiary education spaces

Agata Agnieszka Cypriak Vel Czupryniak og Clementine Rusten, Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo (2021) Z Futures - The struggle of disconnecting in a hyperconnected world. The thesis can be found here

Ellen Prerovska Andersen, Universitetet i Oslo (2022) Paradokser og ambivalens: En masteroppgave om digitalisering og fleksibilitet i det norske arbeidslivet. Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid.

Se også

Publisert 24. jan. 2019 15:21 - Sist endret 19. okt. 2022 11:08

Kontakt

Trine Syvertsen prosjektleder

Se også liste over prosjektdeltakere (under) og delstudier i prosjektet