English version of this page

Digital frakobling

Digital detox er blitt en betegnelse på å ta en pause fra digitale medier. Hvordan håndterer mennesker dagens informasjonsoverflod?

Kvinne sykler mens hun leser på mobilen.
Foto: Colourbox

Om prosjektet

Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox), studerer aktuelle spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy. Mens mange studier fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, fokuserer dette prosjektet på ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling.

Mediebruken endrer seg raskt, og på få år har det skjedd store forandringer i hvordan vi kommuniserer og vedlikeholder sosiale nettverk. Digitale medier påvirker våre mest dagligdagse gjøremål, og presenterer oss for stadig nye valg og dilemmaer knyttet til hva som er god mediebruk. Konsekvensene diskuteres både i det private og offentlige rom, og berører områder som selvhjelp og selvregulering, mediepolitikk og industriens ansvar.

Digitox bygger på tverrfaglige innsikter fra medievitenskap, spillstudier og psykologi for å undersøke årsaker til, og konsekvenser av, digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv.

Mål

Prosjektet undersøker spesielt fenomenet digital detox – et nytt begrep som beskriver mobilpauser eller andre former for tilbaketrekning fra digitale medier og verktøy. Prosjektet ser også på nordiske medieidealer og opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om å koble av, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv.

Finansiering

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Samarbeid

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Høyskolen Kristiania

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Varighet

2019-2023

 

Publikasjoner

SPECIAL ISSUES

Special issue of Convergence fortcoming. Edited by Brita Ytre-Arne & Stine Lomborg.

JOURNAL ARTICLES AND BOOK CHAPTERS

Syvertsen, T., & Ytre-Arne, B. (2021). Privacy, energy, time and moments stolen: Social media experiences pushing towards disconnection. In A. Chia, A. Jorge, & T. Karppi (Eds.), Reckoning with Social Media: Disconnection in the Age of the Techlash. Lanham: Roman and Littlefield.

Fast, Karin. (2021). The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalism. Convergence. DOI: https://doi.org/10.1177/13548565211033382 (Online first, August 14)

Ytre-Arne, Brita & Moe, Hallvard (2021) Doomscrolling, Monitoring and Avoiding: News Use in COVID-19 Pandemic Lockdown, Journalism Studies, DOI: 10.1080/1461670X.2021.1952475

Karlsen, F., & Ytre-Arne, B. (2021). Intrusive media and knowledge work: how knowledge workers negotiate digital media norms in the pursuit of focused work. Information, Communication & Society, 1-16. doi:10.1080/1369118X.2021.1933561

Fast, Karin, Lindell, Johan & Jansson, André (2021) Disconnection as Distinction: A Bourdieusian Study of Where People Withdraw from Digital Media. In A. Jansson & P. C. Adams (Eds.), Disentangling: The Geographies of Digital Disconnection. Oxford: Oxford University Press.

Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2021). Disconnect to Reconnect! Self-help to Regain an Authentic Sense of Space through Digital Detoxing. In A. Jansson & P. C. Adams (Eds.), Disentangling: The Geographies of Digital Disconnection. Oxford: Oxford University Press.

Enli, Gunn (2021) Digitale forstyrrelser – et nytt politikkfelt eller individets problem? Nytt norsk tidsskrift 01-02,2021: 19-32.

Ytre-Arne, Brita; Syvertsen, Trine; Moe, Hallvard and Karlsen, Hallvard (2020) Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilitiesNew Media & Society. 2020, Vol. 22(9) 1715–1732. Open access.

Syvertsen, Trine: Karlsen, Faltin & Bolling, Jørgen (2019) Digital detox på norsk. Norsk medietidsskrift (open access)

Syvertsen, Trine and Enli, Gunn (2019)  Digital detox: Media resistance and the promise of authenticityConvergence, Online first, May 2019

Syvertsen, Trine (2019)  'Loving and hating media', book chapter in Fritt från fältet, festschrift to Gøran Bolin, 2019, download open access here 

Karlsen, Faltin and Syvertsen, Trine (2016) You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication (open access), special issue of Nordicom review

BOOKS

Trine Syvertsen: Digital Detox: The Politics of Disconnecting Emerald, 2020.

Trine Syvertsen: Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention (book, open access), Palgrave, 2017.

Shorter pieces and media items here - Podcasts here - Master theses here

Publisert 24. jan. 2019 15:21 - Sist endret 6. nov. 2021 13:41

Kontakt

Trine Syvertsen prosjektleder

Se også liste over prosjektdeltakere (under) og delstudier i prosjektet