English version of this page

Digital frakobling

Digital detox er blitt en betegnelse på å ta en pause fra digitale medier. Hvordan håndterer mennesker dagens informasjonsoverflod?

Kvinne sykler mens hun leser på mobilen.
Foto: Colourbox

Om prosjektet

Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox), studerer aktuelle spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy. Mens mange studier fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, fokuserer dette prosjektet på ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling.

Mediebruken endrer seg raskt, og på få år har det skjedd store forandringer i hvordan vi kommuniserer og vedlikeholder sosiale nettverk. Digitale medier påvirker våre mest dagligdagse gjøremål, og presenterer oss for stadig nye valg og dilemmaer knyttet til hva som er god mediebruk. Konsekvensene diskuteres både i det private og offentlige rom, og berører områder som selvhjelp og selvregulering, mediepolitikk og industriens ansvar.

Digitox bygger på tverrfaglige innsikter fra medievitenskap, spillstudier og psykologi for å undersøke årsaker til, og konsekvenser av, digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv.

Mål

Prosjektet undersøker spesielt fenomenet digital detox – et nytt begrep som beskriver mobilpauser eller andre former for tilbaketrekning fra digitale medier og verktøy. Prosjektet ser også på nordiske medieidealer og opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om å koble av, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv.

Finansiering

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Samarbeid

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Høyskolen Kristiania

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Varighet

2019-2023

 

Utvalgte publikasjoner

Spesialutgaver

Special issue of Convergence Vol 27, issue 6. Special issue: Digital disconnection. Edited by Brita Ytre-Arne & Stine Lomborg. Table of contents here 

Ytre-Arne, B and Lomborg, S (2021) Advancing digital disconnection research: Introduction to the special issue 

Tidsskriftsartikler og bokkapitler

Syvertsen, Trine (2022) Offline tourism: digital and screen ambivalence in Norwegian mountain huts with no internet access Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. First published 12.5.22

Karlsen, Faltin (2021) Balancing Ethics, Art and Economics: A Qualitative Analysis of Game Designer Perspectives on Monetisation. Games and Culture. First published 8.12.21

Syvertsen, T., & Ytre-Arne, B. (2021). Privacy, energy, time and moments stolen: Social media experiences pushing towards disconnection. In A. Chia, A. Jorge, & T. Karppi (Eds.), Reckoning with Social Media: Disconnection in the Age of the Techlash. Lanham: Roman and Littlefield.

Fast, Karin. (2021). The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalismConvergence. DOI: https://doi.org/10.1177/13548565211033382 (Online first, August 14, 2021, part of the special issue)

Moe, Hallvard and Madsen, Ole Jacob (2021) Understanding digital disconnection beyond media studies.Convergence.  DOI: https://doi.org/10.1177/13548565211048969. (part of the special issue).

Ytre-Arne, Brita & Moe, Hallvard (2021) Doomscrolling, Monitoring and Avoiding: News Use in COVID-19 Pandemic Lockdown, Journalism Studies, DOI: 10.1080/1461670X.2021.1952475

Karlsen, F., & Ytre-Arne, B. (2021). Intrusive media and knowledge work: how knowledge workers negotiate digital media norms in the pursuit of focused work. Information, Communication & Society, 1-16. doi:10.1080/1369118X.2021.1933561

Fast, Karin, Lindell, Johan & Jansson, André (2021) Disconnection as Distinction: A Bourdieusian Study of Where People Withdraw from Digital Media. In A. Jansson & P. C. Adams (Eds.), Disentangling: The Geographies of Digital Disconnection. Oxford: Oxford University Press.

Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2021). Disconnect to Reconnect! Self-help to Regain an Authentic Sense of Space through Digital Detoxing. In A. Jansson & P. C. Adams (Eds.), Disentangling: The Geographies of Digital Disconnection. Oxford: Oxford University Press.

Enli, Gunn (2021) Digitale forstyrrelser – et nytt politikkfelt eller individets problem? Nytt norsk tidsskrift 01-02,2021: 19-32.

Ytre-Arne, Brita; Syvertsen, Trine; Moe, Hallvard and Karlsen, Hallvard (2020) Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilitiesNew Media & Society. 2020, Vol. 22(9) 1715–1732. Open access.

Syvertsen, Trine: Karlsen, Faltin & Bolling, Jørgen (2019) Digital detox på norsk. Norsk medietidsskrift (open access)

Syvertsen, Trine and Enli, Gunn (2019)  Digital detox: Media resistance and the promise of authenticityConvergence, Online first, May 2019

Syvertsen, Trine (2019)  'Loving and hating media', book chapter in Fritt från fältet, festschrift to Gøran Bolin, 2019, download open access here 

Karlsen, Faltin and Syvertsen, Trine (2016) You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication (open access), Special issue Nordicom Review, selected conference publications.

Bøker

Trine Syvertsen: Digital Detox: The Politics of Disconnecting Emerald, 2020.

Trine Syvertsen: Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention (book, open access), Palgrave, 2017.

Masteroppgaver

Cathrine Ommundsen, Universitetet i Bergen (2020) Digital frakobling - En kvalitativ studie av smarttelefonbruk og mobilbegrensning

Elin Su Helnes, Universitetet i Oslo (2021) MEDIEVANER I «DISSE KORONATIDER». En studie av studenters forhold til egen mediebruk i koronapandemien

Sobia Munir, Universitetet i Oslo (2021) Digital Detox Apps: Self- Discipline or Negotiating screen time with smartphones using Digital Detox Apps in tertiary education spaces

Agata Agnieszka Cypriak Vel Czupryniak og Clementine Rusten, Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo (2021) Z Futures - The struggle of disconnecting in a hyperconnected world. The thesis can be found here

Se også

Publisert 24. jan. 2019 15:21 - Sist endret 13. mai 2022 13:31

Kontakt

Trine Syvertsen prosjektleder

Se også liste over prosjektdeltakere (under) og delstudier i prosjektet