Katalog over norske notetrykk

I mange år har cand.phil. Kari Michelsen samlet opplysninger om norsk notehandel og notetrykk i Norge. Hun har stilt sitt materiale til disposisjon, og i samarbeid med Arvid Vollsnes og Fakultetets IKT-avdeling er samlingen gjort søkbar og lagt ut på nettet på Norsk musikkhistorisk arkiv.

Publisert 1. feb. 2010 10:11 - Sist endret 11. mars 2011 15:50