2010

Publisert 3. des. 2010 15:52

Norges forskningsråd har bevilget penger til prosjektet Music, Mediation and Mobility: The Digital Turn in Contemporary Music Culture.

Bak prosjektet står Anne Danielsen (IMV) og Arnt Maasø (Institutt for medier og kommunikasjon).

Se også prosjektsøknaden (pdf) og pilotprosjektet Sky og scene.

Publisert 16. nov. 2010 08:29

Hvilken musikk du hører på, når du gjør det og på hvilken måte er nå kartlagt. Forskningssamarbeid med WiMP og Telenor gir innsikt i våre lyttemønstre.

Publisert 10. sep. 2010 12:52

11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME 2011)  arrangeres i Oslo neste år og du er invitert til å bidra.

 

Publisert 2. sep. 2010 13:46
Publisert 1. juli 2010 14:58
Publisert 1. juli 2010 14:39

Hvordan påvirker musikk generelt, og populærmusikk spesielt, våre forestillinger om kjønn?

 

Publisert 1. juli 2010 14:22

Cand. philol. Hans T. Zeiner-Henriksen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: The ”PoumTchak” Pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music

Publisert 17. juni 2010 10:43

Utviklingen i digital musikkteknologi endrer både rytme og lyd i populærmusikken. - Computerne har tilført spillemåter som før var uhørte. Som ekstrem mikrorytmikk, sier Anne Danielsen, leder for forskningsprosjektet Rhythm In The Age of Digital Reproduction.

Publisert 15. juni 2010 15:39

Med opplysningstiden gikk operaen fra å være en del av fyrstemakten til å bli en politisk arena.

Publisert 27. mai 2010 20:20

– I den tradisjonelle norske dansemusikken for fele og hardingfele har hver melodi sin egen rytmiske logikk, sier Mats Johansson.

Publisert 1. feb. 2010 10:11

I mange år har cand.phil. Kari Michelsen samlet opplysninger om norsk notehandel og notetrykk i Norge. Hun har stilt sitt materiale til disposisjon, og i samarbeid med Arvid Vollsnes og Fakultetets IKT-avdeling er samlingen gjort søkbar og lagt ut på nettet på Norsk musikkhistorisk arkiv.