2012

Publisert 25. juli 2012 10:47

Hva skjer i hodet når du sitter helt stille? Kan man tallfeste musikalske opplevelser? Nå forskes det på forbindelsen mellom kroppen og lydene.

Publisert 16. mars 2012 14:24

Musikk gjør godt for både kropp og sinn. Hvorfor? - Musikken setter i gang bevegelser som speiler våre følelser, vi blir kjent med eget følelsesregister, sier Hallgjerd Aksnes.