2014

Publisert 18. nov. 2014 15:22

Norge har et svært avansert musikkmarked der nesten 80 prosent av musikkomsetningen stammer fra digitale kilder. Musikkforskere ser at dette påvirker både musikken, musikkproduksjonen og lytterne.

Publisert 5. juni 2014 12:23

Musikk er ikke noter. Musikk handler om kropp, om å skape og lytte. Men hvordan lytter vi til musikk i vår tid? Er vi i ferd med å glemme hva det vil si å lytte for alvor? Forskere frykter det.

Publisert 2. juni 2014 10:23

Gutt eller jente? Sangtekstene, bandsammensetninger og sceneshow avslører hvilket kjønn musikken har. Eller er populærmusikken i alle land så kjønnskonservativ som vi tror?

Publisert 13. feb. 2014 10:22

Analyseverktøyet skulle gi kunnskap om hvordan vi beveger oss til musikk. Nå kan det også gi svar på om premature barn står i fare for å utvikle cerebral parese.