Popmusikken har kjønn

Gutt eller jente? Sangtekstene, bandsammensetninger og sceneshow avslører hvilket kjønn musikken har. Eller er populærmusikken i alle land så kjønnskonservativ som vi tror?

Eksempel på populær rapgruppe, Karpe Diem. Foto: Martin Johansen

Audiovisuell fremstilling av musikk er et dominerende kulturuttrykk i vår tid. Populærmusikken er overalt, i kunst, på tv, reklame, internett, i musikkvideoer og i dataspill.

En kjønnet aktivitet

Forskere ved Institutt for musikkvitenskap har studert musikk og kjønn på tvers av land og kulturer. De avslutter nå det internasjonale forskningsprosjektet "Popular Music & Gender in a Transcultural Context".

Forskerne har blant annet fått ny innsikt i spørsmål om likestilling i en globalisert populærkultur.

- Vi har metoder som kan definere ulike former for kjønnede musikkopptredener, sier professor Stan Hawkins.

– Vi er de første i Europa som forsker på musikk som en kjønnet aktivitet i en transkulturell kontekst. Målet er å utvikle nye teorier på feltet, forteller professor og prosjektleder, Stan Hawkins.

– Hva har dere funnet ut?

– Populærmusikk i Norge virker på helt spesielle måter, og over de siste ti årene har den blitt stadig mer transkulturell. Vi har også funnet at de mange sjangrene som inngår i populærmusikken, som rap, hip-pop, jazz, country, folk, dance og mer, åpner opp for ulike måter å forstå kulturelle og politiske fenomener.

Musikk former identitet

– Hvorfor har dere forsket på dette?

– Det er sosiopolitisk svært relevant å studere musikkens påvirkning på samfunnet, og i dag er musikkforskningen så interdisiplinær at dette blir svært viktig.

– Hvilken betydning har funnene?

– Funnene har åpnet opp nye måter å tenke på kjønnsmønstre og popmusikk i en transkulturell omgivelse. Funnene har også bidratt til utviklingen av nye perspektiver i analysen av hvordan og hvorfor mennesker uttrykker seg på forskjellige måter gjennom musikk. Prosjektet har bidratt til en forståelse av hvordan musikk påvirker formingen av forskjelle identiteter i det nye, multikulturelle Norge, forklarer Hawkins.

Publisert 2. juni 2014 10:23 - Sist endret 16. nov. 2017 11:18