pne gjesteforelesninger 10. mai: tema "embodied cognition"

I forbindelse med et forskningsseminar i regi av Music, Motion, and Emotion-prosjektet ved IMV som foregår dels ved UiO og dels på Lysebu i perioden 10.-12. mai, vil det bli holdt fire gjesteforelesninger mandag 10. mai viet problemstillinger knyttet til "embodied cognition".

Forelesningene er åpne for alle interesserte.

Program mandag 10. mai

Kl. 10.15-11.30, Auditorium 1, Georg Sverdrups Hus: Filosof Mark Johnson, University of Oregon: "Aesthetics of Human Understanding"

Kl. 11.45-13.00, Auditorium 1, Georg Sverdrups Hus: Kognitiv psykolog Raymond Gibbs, University of California, Santa Cruz: "Embodiment in metaphorical imagination"

Kl. 14.15-15.15, Salen, ZEB-bygget: Musikkviter Lawrence Zbikowski, University of Chicago: "Musical Embodiment"

Kl. 15.30-16.30, Salen, ZEB-bygget: Musikkviter Steve Larson, University of Oregon: "Motion, Metaphor, and Meaning in Chopin"s Nocturne in Db major, Opus 27/2"

Mark Johnson og Raymond Gibbs er blant grunnleggerne av kognitiv semantikk, og Lawrence Zbikowski og Steve Larson har gitt verdifulle bidrag til anvendelsen av kognitiv semantikk innen musikkvitenskap, så forelesningene burde være av interesse for alle som ønsker å vite mer om et forskningsfelt som har preget vår måte å forstå forståelse på. Vel møtt!

Publisert 16. juni 2010 13:07 - Sist endret 20. feb. 2020 08:58