Oslostudentene og kulturen: På jakt etter kulturell pluralisme

2700 studenter mottar denne uken invitasjon til å delta i en omfattende undersøkelse om Oslo-studentenes kulturelle interesser og praksiser. Målet er å finne ut hvorfor dagens kulturforbruk bli stadig mer differensiert.

– Vi er interessert i vite hvordan studenter tenker og handler i forhold til hele bredden av kunst, kultur og medier, sier sosiolog og prosjektleder Svein Bjørkås.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke faktorer det er som bidrar til differensiering av kulturen og kulturforbruket. Samfunnet preges av tiltakende kulturell pluralisme og i jakten på drivkreftene bak denne utviklingen, er studentene en svært interessant gruppe.

Aktive studenter

-De er både kulturelt aktive, innbyrdes forskjellige og tilhører den delen av befolkningen som de neste årene kommer til å sette mest preg på utviklingen i det kulturelle feltet, fortsetter Bjørkås
- Folk med høyere utdanning er, som kjent, de som er mest interesserte og som i størst grad er publikum eller kunder for alle former for kunst-, kultur- og medietilbud. Men siden utdanningsgruppene vokser, blir måtene å være kulturelt aktiv på også mer varierte og mangfoldige.

Foto: Espen HeiaProsjektleder Svein Bjørkås (foto: Espen Heia)

Selvangivelse for kulturell kapital

De 2700 som blir bedt om å være med i undersøkelsen er tilfeldig trukket ut blant alle registrerte studenter ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.Studentene blir bedt om å fylle ut et spørreskjema, en slags ”selvangivelse for anvendelsen av den enkeltes kulturelle kapital”, sier Bjørkås.

Undersøkelsen ”Oslostudentene og kulturen” gjennomføres ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Institutt for medie- og informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. En lignende studie har vært gjennomført blant studenter i Bergen.

- Ved å samarbeide med bergenserne, vil vi få muligheter til å studere hvordan universelle utviklingstrekk i kulturen eventuelt påvirkes eller justeres av lokalkulturelle forhold, avslutter Bjørkås.

 

Publisert 21. jan. 2011 16:22