English version of this page

Populærmusikk og kjønn i en transkulturell kontekst (avsluttet)

Hvordan påvirker musikk generelt, og populærmusikk spesielt, våre forestillinger om kjønn?

Dokumentar

Laget av Camilla Smaadal

Om prosjektet

Musikk spiller en helt sentral rolle innenfor medier som tv, reklame, internett, kunst, musikkvideoer og tv-spill. Forskningsprosjektet undersøkte hvordan de kulturelle aspektene ved musikken påvirker våre forestillinger om kjønn. Fokus var på musikk som en kjønnet aktivitet, og prosjektet gjennomførte en rekke case-studier, både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer musikkvitenskap, sosiologi, medievitenskap, kjønnsstudier og sosialantropologi. Dette var et av de første prosjektene av sitt slag i Europa.

 

Les mer på de engelske prosjektsidene

Finansiering

Forskningsprosjektet ble finansiert av Norges forskningsråds program for fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM) og Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 4. juni 2010 09:03 - Sist endret 20. apr. 2020 14:16

Kontakt

Deltakere

  • Stan Hawkins
  • Mats Johansson
  • Jon Mikkel Broch Ålvik
  • Birgitte Sandve
  • Mari Paus
  • Kai Arne Hansen
  • Craig Jennex
Detaljert oversikt over deltakere