Errata

Her finner du oversikt over trykkfeil og lignende for alle fem bindene av Norges musikkhistorie.

Feil i registrene rettes opp i fellesregistret.

 

Finner du andre feil, er vi takknemlige om du melder dem inn. Vi vet at bind 3b, perioden 1910-14, mangler.

Bind 1

 • Foreløpig ingen anmerkninger.

Bind 2

 • Tidstavler: Her står at Ivar Aasens grammatikk kom i 1846. Den kom i 1848.
   
 • Nederst s. 15.
  Her er to ord falt ut. Siste setning skal lyde: "Fremfor alt vil fremstillingen betone musikkens rolle i utviklingen av en norsk, nasjonal identitet."
   
 • Nederst s. 25.
  Teksten skal lyde: "Selskapet, som virket uavbrudt til Lyceets nedleggelse i 1839 og som senere hadde en mer tilbaketrukket tilværelse, hadde en grense på 250 . . ."
   
 • Annet avsnitt s. 27.
  Siste setning skal lyde: "Førstefremførelsen i Kristiania fant sted i april 1805, og stykket ble satt opp flere ganger i de følgende årene, i 1811, 1812, 1813, 1837 og også senere."
   
 • Annet avsnitt s. 29.
  Siste setning skal lyde: "Lyceets egne musikkaftener ble ikke annonsert i avisene i 1830-årene. Vi vet derfor svært lite om de solistiske innslagene på disse programmene ut over de opplysningene protokollene indirekte gir oss."
   
 • Øverst s. 33.
  Første setning skal lyde: ".. fremført i forbindelse med at den danske prins Christian Fredrik fikk besøk av den danske skuespilleren Hans Knudsen."
   
 • Fjerde avsnitt s. 33.
  Fjeldeventyret ble faktisk oppført i februar 1825, mens Falbes syngespill ble oppført om høsten.
   
 • Nederst s. 35.
  Annen setning i avsnittet skal lyde: "I 1810 hadde han søkt kongelig privilegium, som ble avslått, om å bygge og drive et teater . . ."
   
 • Øverst s. 36.
  Siste ord i avsnittet skal være: "Akersgaten", ikke "Teatergaten".
   
 • Annet avsnitt s. 39.
  Siste ord: "1840" byttes ut med: "til sin død".
   
 • Side 111, nest siste avsnitt:
  Her står: "Gode eksempler kan være Gibøengangaren "Bøkorennan" (bøko-vær)"
  Skal være: "Gode eksempler kan være Gibøenspringaren "Bøkårrennan" (bøkår=vær)"
   
 • Side 173, første avsnitt:
  Her står: "Christiania Theater slet . . ."
  Skal være: "Orkestret ble avsatt og erstattet av Harzverein pluss noen norske musikere. Christiania Theater slet . . ."
   
 • Side 183, tredje siste avsnitt:
  Her står: "Mozarts Don Juan, Webers Jægerbruden og Verdis Trubaduren."
  Skal være: "Mozarts Don Juan, Webers Jægerbruden og Verdis Trubaduren. Det var kanskje for lite norsk repertoar å velge fra. Christiania Norske Theater oppførte Fjeldeventyret under Sperati på denne tiden."
   
 • Side 224, fjerde avsnitt:
  Her står: "Hans elleveårige sønn Wilhelm Herwig . . ."
  "Skal være: Hans niårige sønn Wilhelm Herwig . . ."
   
 • Side 258 nederst:
  Her står:" ... aldri hadde han høyrt maken," skriver Rikard Berge i sin Bull-biografi."
  Det skal selvsagt være:"... aldri hadde han høyrt maken," skriver Rikard Berge i sin Myllarguten-biografi."
   
 • Side 276, annet avsnitt:
  Her står: "Først etter at den amerikanske borgerkrigen var over i 1867, reiste han igjen til USA."
  Skal være: "Først etter at den amerikanske borgerkrigen var over i 1865, reiste han i 1867 igjen til USA."
   
 • side 277, første avsnitt:
  Her står: "James Wadsworth Longfellow"
  Skal være: "Henry Wadsworth Longfellow"
   
 • Side 285, første avsnitt:
  Her står: "som i 1840 var blitt opprettet . . ."
  Skal være: "som i 1836 var blitt opprettet . . ."
   
 • Side 288, billedteksten, nederst:
  Her står: "skuespiller Foncesca Bratz ..."
  Skal være: "skuespiller og sanger Emilie da Fonseca Bratz ..."
   
 • Side 304, første avsnitt:
  Her står: "Den første formen sangen hadde, viser klart avhengigheten til syngespillstilen, en musikkform Kjerulf først og fremst kjente fra Christiania Theaters oppførelser ..."
  Skal være: "Den første formen sangen hadde, viser klart avhengigheten til opéra comique, en musikkform Kjerulf først og fremst kjente fra Lyceets og Christiania Theaters oppførelser ..."
   
 • Side 309, fjerde avsnitt:
  Her står: "I april 1855 tok Kjerulf avskjed ..."
  Skal være: "I april 1851 tok Kjerulf avskjed ..."
   
 • Side 312, tredje avsnitt:
  Her står: "markedsdagene i februar og på "Tivoli" hvor folkelig ..."
  Skal være: "markedsdagene i februar og på "tivoli" (Klingenberg) hvor folkelig ..."
   
 • Side 312, annet avsnitt:
  Her står: "(fallende metodisk bevegelse fra grunntonen via ledetonen til dominaten:"
  Skal være: "(fallende melodisk bevegelse fra grunntonen via ledetonen til dominanten:"
   
 • Side 324, bildet nederst:
  Ved en inkurie er her dessverre kommet inn et bilde av den tredje Salle Favart, Paris, som først ble bygget i 1898 for å erstatte salen som brant i 1887.
   
 • Side 330, fjerde avsnitt:
  Her står: "Anna Ursin"
  Skal være: "Dorothea Ursin"

Bind 4

 • Side 109 skal det stå:
  "Det førte blant annet til at han i 1932 fikk med seg spillemannsvennene Alfred Maurstad og Sigbjørn Bernhoft Osa og dannet Hardingfeletrioen."
   
 • Side 112: Nyere forskning etter ferdigstillingen har vist andre årstall for Grovens verker: 1. symfoni ("Innover viddene") -- 1937/1951; Margjit Hjukse -- 1962; Draumkvæe -- 1963
   
 • Side 174: Rollebildet av Kirsten Flagstad er fra Verdis Otello, ikke fra Dido og Aenas.
   
 • Side 230 Her er det falt ut et bilde av Eyvind Hesselberg. Billedteksten lød:
  "Eyvind Hesselberg (1898—1986) ble på Oscar Borgs anbefaling ansatt som Borgs etterfølger som organist i Immanuelkirken. Hesselberg dirigerte foruten en rekke kor også Halden orkesterforening i mange år. Som komponist var han utdannet i Berlin og hos Nadia Boulanger i Paris, og noen av hans verker hadde en viss utbredelse."
   
 • Side 247 står: Krogh, les Krohg (Per, Lucie, Oda)
   
 • Side 256 nederst står om Jolly Kramer-Johansen:" ... og så sent som i 1966 vant hans melodi "Karusell" den norske finalen i Melodi Grand Prix." Året var 1965.

Bind 5

 • Side 37: Siste del av billedteksten er falt ut.
  Skal være: "Musikeren Kussa Diomande fra Elfenbenskysten gav sin første konsert i Norge høsten 1989. Senere har han stadig kommet tilbake og har til april 2001 gitt hele 622 konserter rundt i landet."

 

 

Finner du andre feil, er vi takknemlige om du melder dem inn. Vi vet at bind 3b, perioden 1910-14, mangler.

Publisert 4. mai 2010 14:42 - Sist endret 7. mai 2010 16:31