Medarbeidere

De ulike bindene har hatt følgende redaksjoner: 

Norges musikkhistorie. Bind 1: Tiden før 1814. Lurklang og kirkesang. Oslo: Aschehoug 2001. 378pp. ISBN 82-03-22378-8

 • professor PhD Owain Edwards, Norges musikkhøgskole
 • førsteamanuensis fil.dr. Idar Karevold, Norges musikkhøgskole
 • professor Ola Kai Ledang, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

Norges musikkhistorie. Bind 2: 1814--70. Den nasjonale tone. Oslo: Aschehoug 2000. 398pp. ISBN 82-03-22379-6

 • Professor dr. philos. Finn Benestad, tidligere ved Universitetet i Oslo
 • professor Nils Grinde, tidligere ved Universitetet i Oslo
 • professor Harald Herresthal, Norges musikkhøgskole

Norges musikkhistorie. Bind 3: 1870--1910. Romantikk og gullalder. Oslo: Aschehoug 1999. 399pp. ISBN 82-03-22381-8

 • professor dr. philos. Finn Benestad, tidligere ved Universitetet i Oslo
 • professor Nils Grinde, tidligere ved Universitetet i Oslo
 • professor Harald Herresthal, Norges musikkhøgskole

Norges musikkhistorie. Bind 4: 1910--50. Inn i mediealderen. Oslo: Aschehoug 2000. 378pp. ISBN 82-03-22382-6

 •  prosjektdirektør Arne Holen, Kulturdepartementet, Oslo
 • førsteamanuensis Ståle Kleiberg, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950--2000. Modernisme og mangfold. Oslo: Aschehoug 2001. 372pp. ISBN 82-03-22383-4

 • stipendiat Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo,
 • førsteamanuensis dr.philos. Elef Nesheim, Norges musikkhøgskole
 • universitetslektor Morten Eide Pedersen, Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Hovedredaktør for alle bindene har vært professor Arvid O. Vollsnes, Universitetet i Oslo.

I tillegg til de nevnte redaktørene har følgende skribenter medvirket:

Cand.philol. Ivar Alver, Oslo; - Lektor Rune J. Andersen, Holtekilen folkehøgskole, Bærum; - Stipendiat dr.art. Gisela Attinger, Universitetet i Oslo; - Professor dr.philos. Jan-Petter Blom, Universitetet i Bergen; - Professor Bjørn Boysen, Norges musikkhøgskole, Oslo; - Professor Camilla Cai, Ph.D., Kenyon College, Ohio, USA; - Stipendiat Ingrid Dalaker, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim; - Førsteamanuensis Rolf Diesen, Høgskolen i Nord- Trøndelag; - Stipendiat Øivin Dybsand, Universitetet i Oslo; - Programsekretær Jan Eriksen, NRK; - Arkivsjef Velle Espeland, Norsk Visearkiv, Oslo; - Professor Jon Faukstad, Norges musikkhøgskole; - Førsteamanuensis Hans Olav Gorset, Norges musikkhøgskole; - Førstearkivar Ola Graff, Universitetet i Tromsø; - Førsteamanuensis Hans Magne Græsvold, Høgskolen i Agder; - Førsteamanuensis dr.art. Erling E. Guldbrandsen, UiO; - Informasjonssjef Astrid Holen, Rikskonsertene, Oslo; - Professor Harald Jørgensen, Norges musikkhøgskole; - Direktør Peter Andreas Kjeldsberg, Ringve Museum, Trondheim; - Rådgiver Steinar Kristiansen, Norges forskningsråd, Oslo; - Førstebibliotekar dr. philos. Anne Jorunn Kydland Lysdahl, Nasjonalbiblioteket, Oslo; - Professor dr.philos. Dagne Groven Myhren, Universitetet i Oslo; - Førstebibliotekar Øyvind Norheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo; - Direktør Lorentz Reitan, Musikselskabet Harmonien, Bergen; - Programredaktør dr.philos. Gunnar Rugstad, Oslo; - Professor em. dr.philos. Dag Schjelderup-Ebbe, Universitetet i Oslo; - Førsteamanuensis Tore Simonsen, Norges musikkhøgskole; - Stipendiat Odd Skårberg, Universitetet i Oslo; - Førsteamanuensis Arne Solhaug, Norges musikkhøgskole; - Førsteamanuensis Olav Sæta, Norsk folkemusikksamling, Universitetet i Oslo; - Stipendiat Hans Jacob Tronshaug, Gøteborg universitet/Tynset; - Førsteamanuensis Sigvald Tveit, Universitetet i Oslo


Men prosjektet har også hatt mange andre gode hjelpere. Et halvt hundre personer har samarbeidet i flere år for å virkeliggjøre prosjektet. Bak oss står de nasjonale forsknings- og undervisningsinstitusjonene, der de fleste deltagerne har sin arbeidsplass. Arkiver, museer, musikksamlinger og biblioteker har velvillig åpnet sine lader og gitt viktige innspill. 
 

Publisert 17. mars 2010 10:46 - Sist endret 6. mai 2010 10:38