Norges musikkhistorie (avsluttet)

Norges musikkhistorie beskriver og analyserer norsk musikk og norsk musikkliv gjennom skiftende tider og under ulike vilkår. På prosjektets nettsider finnes lenker til fagressurser om norsk musikkhistorie.

Norges musikkhistorie står det med bokstaver. Logo.

Om prosjektet

I 1996 startet arbeidet med å skrive et nytt norsk musikkhistorieverk i fem bind. Norges musikkhistorie ble utgitt av Norsk musikkforskerlag og Aschehoug forlag 1999-2001. Hovedredaktør har vært professor Arvid Vollsnes.

I sentrum for fremstillingen står musikken, men det er også lagt vekt på å beskrive deler av det mangefasetterte musikklivet gjennom tidene. Avgrensningen i det norske er dels ut fra geografiske hensyn, dels ut fra kulturelle vurderinger. Verket som helhet er skrevet for en opplyst allmennhet, for de mange som er glad i musikk, for den nysgjerrige lytter like meget som for den skapende og utøvende musiker.

Leserne møter både kjent og ukjent musikk. Forhåpentligvis vil de finne overraskelser som inspirerer til videre lesning og lytting.

Bokprosjektet er nå fullført, men prosjektet fortsetter videre, og har blant annet arbeidet videre med å skape et musikkhistorisk arkiv på nettet. Her finner du mange fagressurser om norsk musikkhistorie.  

Mål

Musikkens plass i det norske samfunnet er ikke noe naturgitt eller selvsagt. En hovedmålsetting for en ny norsk musikkhistorie har vært å analysere og gi et bidrag til å forstå forutsetningene for dagens musikkliv. I et samfunn i rask omforming vil en slik forståelse kunne være et viktig bidrag til å drøfte hvordan veien skal gå videre inn i framtida.

En ny norsk musikkhistorie har tatt mål av seg til å være hele landets, alle befolkningsgruppers og kvinners og menns musikkhistorie. Derfor er musikkhistorien sett ikke bare i et kulturhistorisk, men også et allment historisk og sosiologisk perspektiv. Samtidig må en musikkhistorie ha musikken i sentrum. Den klingende musikken må både forstås på egne premisser og i interaksjon med samfunnet. 

Resultater

Bokverket (med CD-er) er utgitt som:
Arvid O. Vollsnes (red):
        Norges musikkhistorie. Bind 1: Tiden før 1814. Lurklang og kirkesang. Oslo: Aschehoug 2001. 379pp. ISBN 82-03-22378-8
        Norges musikkhistorie. Bind 2: 1814-70. Den nasjonale tone. Oslo: Aschehoug 2000. 398pp. ISBN 82-03-22379-6
        Norges musikkhistorie. Bind 3: 1870-1910. Romantikk og gullalder. Oslo: Aschehoug 1999. 399pp. ISBN 82-03-22381-8
        Norges musikkhistorie. Bind 4: 1910-50. Inn i mediealderen. Oslo: Aschehoug 2000. 378pp. ISBN 82-03-22382-6
        Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950-2000. Modernisme og mangfold. Oslo: Aschehoug 2001. 373pp. ISBN 82-03-22383-4

Publisert 7. apr. 2010 12:42 - Sist endret 20. apr. 2020 14:14