Norsk musikkhistorisk arkiv

Her finner du arkivmateriale og lenker til slikt materiale over hele landet. Arbeidet drives som samarbeid mellom Norsk musikksamling, Nasjonalbiblioteket, og Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.