Institusjonelle musikksamlinger og -arkiver i Norge

Denne oversikten gir opplysninger om samlinger inneholdende musikk. NB NB, den er blitt en HISTORISK oversikt, den er ikke oppdatert etter opprettelsen i 1999.

Her finner du arkivets DAVÆRENDE adresse, telefonnummer, tilgjengelighet etc. samt om hva som i store trekk fantes i arkivet og hvordan materialet var den gang.

Oversikten ble utarbeidet av Anders Eggen under arbeidet med bokverket "Norges musikkhistorie". Opplysningene er gitt av institusjonen.

Vi har ikke delt opp i større og små arkiver.
Listen var ajourført per mars 1995, men den er IKKE blitt oppdatert. Så det kan være at noen er gått i dvale og at andre er kommet til. Og noen har skiftet navn og/eller adresse, telefonnummer etc...
Nasjonalbiblioteket (NB) / Universitetsbiblioteket (UBO) er et åpenbart eksempel.

Til tross for at det dette er en "historisk" liste, lar vi den ligge ute, for det kan fortsatt være bruk for noen av opplysningene.

Arkivenes adresser er sortert etter første forbokstav i navnet. Dessverre har vi ingen søkemotor lagt inn her, men med "FINN"-funksjonen i nettleseren skulle det gå an å finne fram relativt lett.

Om arkivet

Merknader

Agder folkemusikkarkiv
4686 Ose
Telefon: 37935885
Telefax:
Åpningstider: Normalt 8-15

Opprettet:1992
Innhold: 22 DAT-kassetter, 58 andre lydbånd, 850 noter
Til utlån: Nei
Til fjernlån: Nei
Avspilling: DAT´er spiller beregnet til utlån),, kassetter
Kataloger: Datakatalog + Håndskrevet melodiskjema
EDB: Fiol skal benyttes når det kommer
Klassifikasjon: Norsk folkemusikksamlings klassifikasjonssystem for folkemusikk
Samarbeider med Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Setesdalsmuseet, Bygland, Valle, Spelemannslag og ungdomslag fra Aust- og Vest-Agder m.fl.
Samlingen er i oppbyggingsfasen - skal dekke både Aust- og Vest-Agder.

Agder musikkonservatorium, biblioteket
Kongensgt. 24
4610 Kristiansand
Telefon: 38024325
Telefax: 38023270
Åpningstider: Man 8-17. Tirs-tors 8-18. Fre 8-15.
 

Opprettet: 1974
Innhold: 1824 LP´er, 205 kassetter, 228 andre lydbånd, 1039 CD´er, 144 videoer, 9838 noter, ca 4000 bøker, 64 periodika.
Til utlån: Noter, bøker, kun kopier av periodika
Til fjernlån: Bøker, kun kopier av periodika
Avspilling: LP,´er, kassetter, CD´er, videoer
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Dewey (bøker),  Norges musikkhøgskoles klassifikasjonssystem (noter og lydopptak)

Samarbeider med de andre høgskolebibliotekene i Agder.

Arne Bjørndals samling
Etno-folkloristisk institutt, Olaf Ryes vei 19
5007 Bergen
Telefon: 55212207/55212213
Telefax: 55328227
Åpningstider: 9-15
 

Opprettet: 1950
Innhold: 360 LP’er, 100 kassetter, 2000 andre lydbånd, 26 CD’er, 50 videoer, 5000 noter, 700 bøker, 20.000 manuskripter, 76 utklippsbøker om folkemusikk (fra aviser)
Til utlån: Bøker
Til fjernlån: Bøker
Avspilling: LP, kassetter, andre lydbånd, CD, video
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: FIOL (Macintosh, Apple)
Klassifikasjon: Fellessystem for folkemusikkarkiv. Bøker som UB Bergen
Publikasjoner: Sporadisk og i samarbeidsprosjekter

Samarbeider med folkemusikksamlingene ved Universittetene i Norge og lokale folkemusikkarkiv.

Utøverorganisasjonene

Samlingen er en regional folkemusikksamling for Vestlandet, knyttet til Universitetet i Bergen. Tilsvarende samlinger er Norsk Folkemusikksamling og Norsk Musikksamling UBO, Rådet for folkemusikk og folkedans Universitetet i Trondheim og nordnorsk Folkemusikksamling Universitetet i Tromsø.

 
Aust-Agder-Arkivet
Parkveien 16
4800 Arendal
Telefon: 37021320/3702166
Åpningstider: Man, ons. fre 9-15. Tirs, tors 9-15 og 17-20

Opprettet: 1958
Innhold: Andre lydbånd: 90; Noter og Bøker: 7 hyllemeter
Til utlån: Noter, bøker
Til fjernlån: Noter , bøker
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert. Papirkatalog
EDB: Deler av samlingen
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Materialet er vanskelig tilgjengelig og vanskelig å betjene da institusjonen ikke har egen musikkarkivar.

Bergen lærerhøgskole. Biblioteket
Landåssvingen 15
5030 landås
Telefon: 55205860
Telefax: 55205809
Åpningstider: Man-fre 8-20. Lør 9-13.45

Innhold: 270 LP’er, 1800 bøker, 30 periodika
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Dewey (bøker)
Spesialsamling: Musikkavdelingen på skolen har en egen samling av plater og noter til internt bruk.

 

Bergen musikkonservatorium. Biblioteket
Lars Hillesgt. 3
5015 Bergen
Telefon: 55313821 l. 321
Telefax: 55323033
Åpningstider: Man-fre 9-15.30

Innhold: 3000 LP’er, 320 kassetter, 250 andre lydbånd, 750 CD’er, 30 videoer, noter, 3.500 bøker, 110 periodika (42 løpende), 5 mikrofilm, 80 EP-plater, 30 DCC’er.
Til utlån: Video, noter, bøker, periodika
Til fjernlån: Noter, bøker, periodika
Avspilling: LP, kassetter, andre lydbånd, CD, DCC, mikrofilm, EP-plater
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Systematik des Musikschriftums und der Musikalien für öffentliche Musikbibliotheken. München 1971. - DDC 19 for bøker fra 1993
Publikasjoner: Interne tilvekstlister
Spesialsamling: Biblioteket prøver å holde ajour en liten samling med noter/ litteratur/ lyd om og med bratsj. Ellers disponerer biblioteket mye i islandsk og tsjekkisk samtidsmusikk (både noter og lyd).
På debattstadium er en samlokalisering av UiBs bestand i noter og musikklitteratur med BMKs bibliotek i forbindelse med en evt. opprettelse av Griegakademiet.
Samling: Dr. W. Söthje (piano og pianoakkompagnement)
Samling Gunnar Sævig : Vesentlig pianonoter, strykere- og sangmetodikk samt en del orkestersett. Bl.a. stemmer til Vivaldis fagottkonsert i e-moll og til flere Bachkantater. Førsteutgaver til komposisjoner av Grieg, Mendelssohn, Spohr og Chopin.

 

Bergen offentlige bibliotek, muskkavdelingen og Griegsamlingen
Strømsgt. 6
5015 Bergen
Telefon: 55 97 85 80/81 og 55 97 85 87/88
Telefax: 55 97 85 55/70
Åpningstider: Musikkavd: man og ons: 14-19. Tirs, tors, fre: 12-16. Lør: 10-14.
Griegsamlingen: man-fre: 12-16.

Opprettet: 1913
Innhold: 8250 LP´er, 100 kassetter, 200 andre lydbånd, 1100 CD´er, 50 videoer, 34375 noter, 4645 bøker, 53 periodika, 25000 sider manuskripter, 900 fotografier
Til utlån: Kassetter, CD´er, noter, bøker, periodika
Til fjernlån: Noter, bøker og periodika
Avspilling: LP´er, kassetter, CD´er
Kataloger: Kortkatalog og datakatalog
EDB: Bibliofil
Klassifikasjon: Dewey (tilpasset) Dewey 20 utg. når kortkatalog konverteres
Publikasjoner: Brosjyrer, kataloger over deler av samlingen..
Publikasjoner om Grieg og Griegsamlimgen
Spesialsamling: Griegsamlingen, slagersamlingen, kornotesamlingen
Slagersamlingen: Ca 5000 slagere, registrert på titel, 1. linje og refreng. Kopier lånes ut.

Griegsamlingen er Griegs testamentariske gave til Bergen offentlige bibliotek. Inneholder: Notemanusskript, skisser, brev, dagbøker, regnskapsbøker, førsteutgaver av noter, konsertprogram, Griegs private note- og boksamlimg og lydopptak.
Bergen symfoniorkester,
se Harmonien
 

Bergen Teatermuseum. Teaterarkivet
Villaveien 5
5007 Bergen
Telefon: 55582205
Telefax: 55589430
Åpningstider: Tirs-tors 9-15

Innhold: 700 noter, 1 periodika
Til utlån: Delvis
Til fjernlån: Delvis
Kataloger: Kortkatalog
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Spesialsamling: Spesialsamling i teatermusikk

Ettersom det dreier seg om teatermusikk, er det for det meste musikk arrangert for teaterorkester som oppbevares. Arrangementene er i hovedsak originale, håndskrevet, utført av teatrets kapellmester/musikkansvarlige. Vi har derfor et stort antall orkesterstemmer.
Berlevåg fokebibliotek
Postboks 173
9980 Berlevåg
Telefon: 78 98 12 90
Åpningstider: Tirs og tors 9.30-13.30 og 16.00-19.30
Innhold: 63 videoer, 15173 bøker, annet
Til utlån: Videoer og bøker
Kataloger: Kortkatalog
Klassifikasjon: Dewey
Biblioteket har en liten samling av lokalhistorie.

Bjørnar Seppolas musikk-samling
9548 Skibotn
Telefon: 77715316
Åpningstider: Ikke åpent
 

Opprettet: 1986
Innhold: 300 manuskripter
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Spesialsamling: Finsk folkemusikk

Inneholder tradisjonell finsk folkemusikk fra Nord-Norge.

Bærum bibliotek, musikkavdelingen
Postboks 82
1341 Bekkestua
Telefon: 67 12 05 10
Telefax: 67 53 97 55
Åpningstider: Man - tors 10-20. Fre: 10-18. Lør 9-15

Opprettet: 1981
Innhold: 3500 LP´er, 3000 kassetter, 1800 CD´er, 24 videoer, 4500 noter, 45 periodika, bøker
Til utlån: Kassetter, CD´er, videoer, noterer, bøker, periodika
Til fjernlån: Noter, bøker og periodika
Avspilling: LP´er. kasseter, CD´er
Kataloger: Kortkatalog, Datakatalog
EDB: Bibliofil
Klassifikasjon: Dewey 20 utg for noter / Dewey 19. utg for bøker / Deichmannske biblioteks klassifikasjonssystem for lydopptak

 
Deichmanske bibliotek, musikkavdelingen
Henrik Ibsensgt 1
0179 Oslo
Telefon: 22 20 43 35
Telefax: 22 20 98 20 ( fjernlån)
Åpningstider: Man-fre: 10-20. Lør 9-15. Juni - aug: man-fre: 10-18. Lør: 9-14

Opprettet: 1949
Innhold: 7000 LP´er, 2000 CD´er, 15000 noter, 10000 bøker, 55 periodika
Til utlån: Noter, bøker
Til fjernlån: Noter, bøker
Avspilling: LP´er, CD´er
Kataloger: Kortkatalog og datakatalog
EDB: Bibliofil
Klassifikasjon: Dewy 19. utg. for bøker. Fornorsket/tillempet utg. av systemet til H. Watson Music Library Manchester for musikktrykk. Eget system for fonogrammer
Vise/sang-register : tittel, førstelinje. 12 lytteplasser, Tidligere utlånseksemplarer av LP´er og kassetter er nå magasinert. Samlingen er tildels svært slitt

Drammen folkebibliotek
Postboks 1136
3001 Drammen
Telefon: 32 80 63 00
Åpningstider: Man - fre: 10-19.30. Fre: 10-16. Lør: 9-14
 

Opprettet: 1970
Innhold: 2000 LP´er, 2500 kassetter, 700 CD´er, 7 videoer, 6500 noter, 1587 bøker, 20 periodika
Til utlån: LP´er, kassetter, CD´er, videoer, noter, bøker, periodika
Til fjernlån: Noter, bøker
Avspilling: LP´er, kassetter, CD´er
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Bibliofil
Klassifikasjon: DDC Proposed revision

 
Filharmonisk Selskap. Oslo Filharmoniske Orkester
Postboks 1607 Vika
0119 Oslo
Telefon:`22833200
Telefax: 22830793
Åpningstider: Ikke åpent for publikum

Opprettet: ca. 1918
Innhold: 100 LP’er, 120 kassetter, 10 CD’er, 1300 noter
Til utlån: Nei
Til fjernlån: Nei
Kataloger: Kortkatalog
EDB: Dataflex
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Låner ikke ut noter (unntatt til NRK, Bergen Filharmoniske, Stavanger Symfoniorkester og Trondheim Symfoniorkester og Den Norske Opera).
Folkemusikk-innsamlinga i Telemark
Stasjonsvegen 40

Telefon: 35951919
Telefax: 35951795
Åpningstider: 9-16

Opprettet: 1987
Innhold: Kassetter; DAT-kassetter, andre lydbånd
Til utlån: Nei
Avspilling: Kassetter, DAT-kassetter, andre lydbånd
Kataloger: Datakatalog
EDB: Macintosh - 4D Runtime
Klassifikasjon: Klassifikasjonssystemet til Norsk Folkemusikksamling UiO
Spesialsamling: Samlinga er framleis i "prosjektt" fasen. Dvs. at "innsamlingsprosjektet" skal munne ut i eit meir permanent Folkemusikk-arkiv for Telemark, som enno ikkje er oppretta.
Samarbeide med Norsk Folkemusikksamling, UiO, diverse fylkes-arkiv: Buskerud, Hordaland, Agder m.fl.
Folkemusikkarkivet i Buskerud
Sigdal og Eggedal museum
3350 Prestfoss
Telefon: 03-71490
Åpningstider: 9-15.30
Opprettet: 1987
Innhold: 13 LP’er, 650 kassetter, 120 DAT-kassetter, 700 andre lydbånd, 35 videoer, 300 noter, 50 bøker, 72 78-plater, 25 Pathé-plater
Til utlån: LP’er, videoer, noter. Kopier kan kjøpes av: kassetter, DAT-kassetter, andre lydbånd, CD’er
Avspilling: LP’er, kassetter, DAT-kassetter, andre lydbånd, CD’er, videoer, 78-plater, pathé-plater
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
 

Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdalen
2647 Hundorp
Telefon: 61296000
Telefax: 61296722
Åpningstider: Man 10-13
 

Opprettet: 1992
Innhold: 120 kassetter, 150 DAT-kassetter, andre lydbånd, 5 videoer, 7000 noter
Avspilling: Kassetter, DAT-kassetter, andre lydbånd, noter, manuskripter
Kataloger: Kortkatalog, lister
EDB: På forberedelsesstadiet
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Spesialsamling: P.t. arbeider ein med å ordne permanent finansiering. Sør-Fron kommune er vertskommune og materialet har ca 7000 noteoppskrifter, ca 350 einskild-opptak m/intervju (ca 59) som dekkjer midtdalen i særlig grad

Samarbeid med Oppland fylkeskommune v/ Arnfinn Engen (fylkeskultursjef) og kommunar i Sør Gudbrandsdalen.
Folkemusikkarkivet i Norsk Rikskringkasting v/ Leiv Solberg
RKUM/ NRK-Radio
0342 Oslo
Telefon: 22458314/ 22458434/ 22458433
Telefax: 22458624
Åpningstider: Ikke åpent for publikum

Opprettet: 1934
Innhold: Ca 100 DAT-kassetter, ca 2.500 andre lydbånd (ca 50.000 enkeltnummer), manuskripter
Kataloger: Datakatalog
EDB: Ja
Klassifikasjon: Klassifikasjonssytemet som er utviklet ved Norsk Folkemusikksamling UiO
Spesialsamling: Folkemusikkarkivet i NRK brukes mye i forbindelse med radioprogram og som kildemateriale i musikkforskning.
 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Musikkavdelinga
Sunnfjord museum, Movika
6800 Førde
Telefon: 57725411
Telefax: 57725459
Åpningstider: Man-fre 8-15

Opprettet: 1983
Innhold: 35 Lp’er, 40 kassetter, 650 andre lydbånd, 3 CD’er, 3 videoer, 400 noter, 100 bøker, 3 periodika, 2.500 manuskripter
Til utlån: Kan kopieres: Andre lydbånd, manuskripter
Avspilling: LP’er, kassetter, andre lydbånd
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Dataflex
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Publikasjoner: Fylkesarkivet gjev ut "Kjelda" - skrift for arkivarbeid i Sogn og Fjordane.
Spesialsamling: Anders Viken (Jølster) sine originalnoter (ca 570).  Ein del av banda (ca 130) og manuskripta (ca 500) er kopiar frå Arne Bjørndals samling i Bergen. Ca 500 manuskripter er kopiert frå Norsk Musikksamling i Oslo.
Samarbeider med fylkesmusikerne i Sogn og Fjordane
Avdelinga er del av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og er plassert på 3 stader i fylket: Hermansverk (Sogn), Sandane (Nordfjord) og Førde (Sunnfjord) hvor arkivaren har kontorplass. 
 
Gammel Vestfoldmusikk
Vestfold fylkesbibliotek/ Tønsberg bibliotek, Storgt. 16
3110 Tønsberg
Telefon: 33319303/ 03319485
Telefax: 33313325/ 03319515
Åpningstider: Man-fre 10-19. Lør 10-14

Innhold: 69 kassetter, 30 noter og bøker
Til utlån: Kassetter
Til fjernlån: Nei
Avspilling: Kassetter
Kataloger: Datakatalog
EDB: Bibliofil
Klassifikasjon: Dewey
Samarbeider med fylkeskultursjefen i Vestfold
Greåker videregående skole
Postboks 130
1720 Greåker
Telefon: 69141300
Telefax: 69142370
Åpningstider: Skoletiden

Opprettet: 1978
Innhold: 600 LP’er, 500 kassetter, 40 DAT-kassetter, 450 CD’er, 50 videoer, 1.900 noter, 110 bøker, 6 periodika
Til utlån: Noter
Avspilling: LP’er, kassetter, CD’er, videoer
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Windows Card File
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Samlingen er en ren skolesamling hvor lærere/ elever har tilgang til materialet. Den er ikke beregnet på vanlig utlån.
Halden historiske samlinger
Rød Herregård
1771 Halden
Telefon: 69185411
Åpningstider: 8-15

Opprettet: 1896
Innhold: 93 Lp’er, 20 45-plater, 7 andre lydbånd, mye noter, 50 bøker, CD’er, videoer, manuskripter
Til utlån: Nei
Til fjernlån: Til andre arkiv/bibliotek
Avspilling: Nei
Kataloger: Kortkatalog, diverse lister
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Spesialsamling: Deponert Vevlen-samlingen. Arkiv etter Fredrikstad Sangforening. Arkiv etter Halden Sangforening. Det musikalske Selskab. Oscar Borg. Reissiger.
Museet har også en del eldre musikkinstrumenter
Hamar folkebibliotek, Musikkavdelingen
Storhamargt. 11
2300 Hamar
Telefon: 62 53 07 33
Telefax: 62 52 73 33
Åpningstider: Man-tors 10-18. Fre 10-16. Lør 10-13

Opprettet: 1952
Innhold: ca 400 LP’er, ca 100 kassetter, ca 700 CD’er, ca 30 videoer, 27 200 noter, 3250 bøker, 13 periodika, ca 10 manuskripter
Til utlån: LP’er (lokalsaml. ikke utlån), kassetter (lokalsaml. ikke utlån), CD’er, videoer, noter, bøker, periodika (ikke siste nr)
Til fjernlån: Noter, bøker, periodika
Avspilling: CD’er
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog, mikrofiche
EDB: Media
Klassifikasjon: Dewey (DDC Proposed revision, DDC 20)
Spesialsamling: En liten lokalsamling av bøker, noter og plater. Gunhildsbergsamlingen (innsamling av dansemusikk, det meste fra Hedemarken. Nedskrevet i notebøker. Mikrofotografert)
Har registrert mye titler av "popmusikk" osv. i EDB-systemet og har etterhvert et godt tittelregister. Svært stor notesamling i forhold til byens størrelse.

Hamar lærerhøgskole - musikkseksjonen
Holsetgt. 31
2300 Hamar
Telefon: 62 52 20 40
 

Innhold: 850 LP’er, 400 kassetter, 200 CD’er
Avspilling: LP’er, kassetter
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog
EDB: Internt utviklet database
Klassifikasjon: Dewey (bøker og tidsskrifter)

 

Hardanger folkemusikksamling
5979 Utne
Telefon: 53 66 69 00
Telefax: 53 66 60 62
Åpningstider: Tirs 08-16

Opprettet: 1985
Innhold: Noen kassetter, ca 40 DAT-kassetter, 308 spolebånd, 2 videoer, en del Pathé-plater
Til utlån: Videoer
Avspilling: Lydbånd, Pathé-plater
Kataloger: Protokollbok + melodiskjema
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Publikasjoner: "Den kvitrande fuglen", bok og kassett 1982, Halldor Mæland, kassett 1986, Ole Fykse i religiøse folketoner, kassett 1991, "I toneskrinet", bok og kassett 1993.

Bra opptaksutstyr
Hareid folkebibliotek
Postboks 121
6060 Hareid
Telefon: 70 09 50 95
Åpningstider: Man 15-19. Tirs, fre 11-14. Ons, tors 15-18

Opprettet: 1833
Innhold: 50 LP’er, 10 kassetter, 50 videoer
Til utlån: LP’er, kassetter, videoer
Til fjernlån: Nei
Avspilling: Kassetter
Kataloger: Kortkatalog, mikrofiche
Klassifikasjon: Dewey
Spesialsamling: Lokalsamling
 

Musikselskabet "Harmonien"/ Bergen symfoniorkester
Grieghallen, Lars Hillesgt 3 A
5015 Bergen
Telefon: 55 21 61 00
Telefax: 55 31 85 34

Innhold: 2.500 noter, (orkestermateriale)
Til utlån: Begrenset utlån av noter til profesjonelle orkestre
Kataloger: Datakatalog
EDB: Database
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert

 
Harstad bibliotek
Postboks 129
9401 Harstad
Telefon: 77 06 81 90
Telefax: 77 06 12 85
Åpningstider: Man-fre 10-19. Lør 10-14

Opprettet: ca. 1973
Innhold: 1400 LP’er, 1600 kassetter, 1400 CD’er, noter, bøker, periodika
Til utlån: Kassetter, CD’er, noter, bøker, periodika
Til fjernlån: Noter, bøker
Avspilling: LP’er, kassetter, CD’er
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog (ikke LP’er, kassetter)
EDB: Bibliofil
Klassifikasjon: DDC 20, Dewey 4. norske utgave
Spesialsamling: Nordnorsk musikkråds notesamling
Fylkesbibliotek for musikk. Fjernlån av CD’er også til bibliotek i Troms fylke

Hasvik folkebibliotek
9593 Breivikbotn
Telefon: 78 42 17 17
Telefax: 78 42 16 33
Åpningstider: Man, tors 17-20. Ons 12-14

Innhold: 100 kassetter, 3 lydbånd, 12 videoer, 6174 bøker, 19 periodika
Til utlån: Kassetter, lydbånd, videoer, bøker, periodika
Til fjernlån: Kassetter, videoer, bøker
Avspilling: Kassetter, lydbånd, videoer
Kataloger: Kortkatalog
Klassifikasjon: Dewey
Spesialsamling: Mikrofilm, lokalhistorisk samling

Kombinasjonsbibliotek
Høyanger bibliotek
Postboks 124
5901 Høyanger
Telefon: 57 71 24 00
Åpningstider: Man, tirs, tors 12-19. Ons, fre 10-15.30

Innhold: 1328 LP’er, 60 kassetter, 122 CD’er, 1 video, 5 noter, 56 bøker, 2 periodika
Til utlån: LP’er, kassetter, CD’er, video, bøker, periodika
Til fjernlån: Kassetter, CD’er, bøker, periodika
Avspilling: LP’er, kassetter, CD’er
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, datakatalog
EDB: Bibliofil
Klassifikasjon: Delvis etter Dewey
Spesialsamling: Større LP-samling m. klassisk musikk - Lasse-samlinga
 
Inderøy Sang- og Musikkråd (ISMR)
Kulturhuset
7670 Sakshaug
Telefon: 74 15 38 00
Telefax: 74 15 39 05
Åpningstider: 08-15.30

Opprettet: 1993
Innhold: 1000 CD’er, 3000 noter
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Dewey
Samlingen er helt i oppstartingsfasen og mye er uklart. En del av opplysningene er derfor mer et anslag/ønske om hvordan vi mener samlingen bør være om et år eller to.
Institutt for musikkvitenskap. UiO. Lesesalen
Slemdalsveien 7
0315 Oslo
Telefon: 22854762
Telefax:
Åpningstider: 8.30-20.30

Innhold: 2,800 Lp’er, 1000 CD’er, 5.100 noter, 3.600 bøker, 59 periodika, ca 3.500 partitur,
Til utlån: Bøker, periodika
Til fjernlån: Bøker
Avspilling: LP’er, CD’er
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Bibsys, TRIP
Klassifikasjon: DDC 20
Samarbeider med Norsk Musikksamling UBO.

Ivar Folgerøs platesamling
Haugesund billedgalleri, Postboks 145
5501 Haugesund
Telefon: 52 73 43 00
Telefax: 52 73 44 20
Åpningstider: Daglig

Innhold: 3000 LP’er, 40 bøker
Til utlån: Ikke utlån
Til fjernlån: Ikke fjernlån
Avspilling: LP’er
Kataloger: Kortkatalog
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert

 
Kirsten Flagstads minnesamling
Grønnegata 82
2300 Hamar
Telefon: 62 51 05 30
Telefax: 62 51 05 77
Åpningstider: medio mai - medio august eller etter avtale

Opprettet: 1985
Innhold: 600 LP´er, 20 kassetter, 200 lydbånd, 30 CD´er, 5 videoer, 10 noter, 50 bøker.
Avspilling: LP´er, kassetter, lydbånd, CDér
Kataloger: Under arbeid
EDB: Mikromarc, under arbeid
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
 

Kristiansand symfoniorkester
Postboks 777
4601 Kristiansand
Telefon: 38 02 24 40
Telefax: 38 02 29 91

Opprettet: Ca 1920
Innhold: Lydbånd, de fleste av orkesterets konserter de siste 10-15 år; 710 noter
Kataloger: Datakatalog
EDB: Enable

 
Lokalhistorisk arkiv, Os kommune
Os Kulturkontor
5200 Os
Telefon: 56 30 06 50
Telefax: 56 30 24 83
Åpningstider: Tirs-tors: 9-15, fre: 9-17

Opprettet: 1979
Innhold: 150 bøker, 30 manuskripter
Til utlån: Bøker , noter
Kataloger: Kortkatalog
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Spesialsamling: "Midthus-samlinga " inneholder ca 130 ulike skolesangbøker, og sang og musikkbøker på Esperanto. "Anton Stark samlingen" inneholder kopier av noter etter den østerrikske komponisten A. Stark . Manuskript fra revyer og konserter i Os i tiden 1933 - 1941, samt 1978- 1991.
 
Lørenskog bibliotek
Postboks 144
1471 Skårer
Telefon: 67902770
Åpningstider: Man, ons, fre, lør 10-15. Tirs, tors 10-20

Opprettet: 1969
Innhold: 960 LP’er, 20 kassetter, 340 CD’er, 250 noter
Til utlån: LP, kassetter, CD
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Notene er en privat samling gitt til biblioteket
Musikselskabet "Harmonien", se HARMONIEN  
Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana, Lyd - og billedarkivet
Postboks 278
8601 Mo
Telefon: 75 12 11 11
Telefax: 75 15 54 60
Åpningstider: 8-15.45. (15/5-15/9: 8-15)

Opprettet: 1992
Innhold: 200 LP´er, 400 kassetter, 7.500 DAT-kassetter, 5.500 lydbånd, 500 CD´er, 4.100 videoer, 200 bøker, 70 periodika, 27.500 filmenheter
Kataloger: Datakatalog
EDB: SIFT. Egenutviklet applikasjon
Klassifikasjon: Under utredning
Publikasjoner: Under planlegging
Spesialsamling: Sikringseksemplar av pliktavleverte fonogrammer og videogrammer. Pliktavlevert kringkastingsopptak fra NRK, TVN og TV2. Mottar dessuten eldre samlinger . Materialet kan stilles til disposisjon for forskning og dokumentasjon etter avtale.
Nasjonalt lyd- og billedarkiv.

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal
Møre og Romsdal distriktshøgskule
6100 volda
Telefon: 70075100
Telefax: 70075051
Åpningstider: Ons, fre 8-15.45

Opprettet: 1990
Innhold: 1 LP, 219 kassetter, 2 DAT-kassetter, 4 andre lydbånd, 2 CD’er, 132 videoer, 9069 noter, 4 bøker, fotografier
Til utlån: LP’er, kassetter, DAT-kassetter, andre lydbånd, CD’er, videoer
Avspilling: LP’er, kassetter, DAT-kassetter, andre lydbånd, CD’er, videoer
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: FIOL
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Publikasjoner: Årsmelding 1991 og 1992

Arkivet samarbeider med Møreforsking, Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda og Volda lærarhøgskule.
Nasol´s Notebibliotek
Postboks 2021 Haraldstad
2301 Hamar
Telefon: 62 59 55 69
Åpningstider: Etter behov

Opprettet: 1948
Innhold: 1.000 noter
Til utlån: Noter til utlån først og fremst til NASOL-orkestre
Kataloger: Kortkatalog
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
 
Nord-Gudbrandsdal folkemusikkarkiv
2680 Vågåmo
Telefon: 61 23 77 04
Åpningstider: man-fre: 8-15.30

Opprettet: 1992
Innhold: 58 DAT-kassetter, 4 lydbånd, 15 videoer, 500 noter.
Avspilling: Dat-kassetter, lydbånd, videoer.
Kataloger: Registreringsskjemaer
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Tilknyttet Norddalsarkivet i Vågåmo.

Nordnorsk folkemusikksamling, Tromsø museum
Lars Thøringsvei 10
9006 Tromsø
Telefon: 77 64 50 00
Telefax: 77 68 91 58
Åpningstider: 8-15.45 (sommertid: 8-15)

Opprettet: 1949/50
Innhold: 100 LP´er, 30 kassetter, 1..000 DAT-kassetter og andre lydbånd, 30 CD´er, 10 periodika, manuskripter og bøker.
Til utlån: Noe av boksamlingen og periodika
Til fjernlån: Som over
Avspilling: LP´er, kassetter, DAT-kassetter, lydbånd
Kataloger: Kortkatalg og påbegynt datakatalog
EDB: SIFT Database
Spesialsamling: Adolf Thomsen-samlingen

Samlingen består av tradisjonsmusikk fra Nord-Norge og omfatter norsk, samisk og finsk tradisjon
Nordnorsk Musikkonservatorium, biblioteket
Krognessveien 33
9006 Tromsø
Telefon: 77 65 66 22 (ikke telefonhenvendelser)
Telefax: 77 68 00 97
Åpningstider: 09-19 (09-15)

Opprettet: 1972
Innhold: 1400 LP’er, 300 kassetter, 700 CD’er, 50 videoer, ca 7000? noter, 1700 bøker, 45 periodika
Til utlån: Noter og bøker internt
Til fjernlån: Begrenset utlån noter og bøker
Avspilling: LP’er, kassetter, DAT-kassetter, CD’er
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog, CD-ROM, online-tilknytning
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Dewey (bøker), Norges musikkhøgskoles klassifikasjonssystem (noter, lyd)
Bibliotekets samling 1972-1979 tapt i brann
Norges musikkhøgskole, Biblioteket
Postboks 5190 Majorstua
0302 Oslo
Telefon: 22 46 40 55
Telefax: 22 46 70 74
Åpningstider: Man-fre: 8.45-19 i undervisningsåret

Opprettet: 1973
Innhold: 8.000 LP´er, 1.100 kassetter og DAT-kassetter, 3.400 CD´er, 100 videoer, 40.000 noter, 6.000 bøker, 140 periodika.
Til utlån: LP´er, kassetter, DAT-kassetter, CD´er, noter, bøker , CD, bøker. periodika. Kun til skolens lærere og studenter.
Til fjernlån: Noter, bøker og periodika
Avspilling: LP´er, kassetter, DAT-kassetter, CD´er, videoer.
Kataloger: Kortkatalog og datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Eget system, bygget på Systematik des Musikschriftums und Musikalien für öffentliche Musikbibliotheken. München 1971.
 
Norsk jazzarkiv
Toftes gt. 69
0552 Oslo
Telefon: 22 37 09 09
Telefax: 22 35 69 38
Åpningstider: Man-fre 9-15.30 (14.45 sommer)

Opprettet: 1981
Innhold: 430 LP´er, 260 kassetter, 90 DAT-kassetter, 155 lydbånd, 200 CD´er, 100 viodeoer, 100 noter, 130 bøker, 1.380 fotografier, periodika.
Til utlån: Fotografier
Avspilling: LP, kassetter, DAT-kassetter, andre lydbånd, CD´er, videoer.
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc, spesialtilpasning
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Publikasjoner: Bøker om norsk jazzhistorie, rapporter
Spesialsamling: Utklippsarkiv, ulike typer skriftlig materiale
Samlingen inneholder kun materiale om norsk jazz. Arkivet driver forsknng på norsk jazzhistorie og har informasjonsbase og biografier over norske jazzmusikere.

Norsk lydinstitutt, Stavanger
Rogaland musikkonservatorium - Bjergsted
4007 Stavanger
Telefon: 51 52 35 02
Telefax: 51 52 35 15
Åpningstider: 08-15.30

Opprettet: 1989
Innhold: Pr. 1990: 12.000 LP’er, 12.000 78-plater, 3000 kassetter, 7000 lydbånd, 200 CD’er, 1500 videoer, endel noter, endel bøker, noen manuskripter, klaver, grammofoner, lydutstyr osv.
Avspilling: LP’er, 78-plater, kassetter, lydbånd, CD’er, videoer
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Spesialsamling: Fartein Valens samlinger

Demonstrasjonsutstilling på ca 400 78-plater og 7 grammofoner. Beliggenhet: Bjergsted musikksenter. Moderne avspilling + kopieringsmuligheter. 78-plater. Samlingen vokser fortsatt. og blir overført til Norge ved Arne Dørumsgaards bortgang
Norsk Musikkinformasjon
Toftesgt. 69
0552 Oslo
Telefon: 22 37 09 09
Telefax: 22 35 69 38
Åpningstider: 09-15.30 (Sommer: 09-14.45)

Opprettet: 1979
Innhold: 430 LP’er, 125 kassetter, 220 DAT-kassetter, 1300 lydbånd, 320 CD’er, 10 videoer, ca 10.000 noter, 200 bøker, 40 periodika, ca 6000 manuskripter
Avspilling: LP’er, kassetter, DAT-kassetter, lydbånd, CD’er, videoer
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Lokal variant av Systematik des Musikschrifttums und Musikalien für Öffentliche Musikbibliotheken
Publikasjoner: NMI’s Nyhetsbulletin + Listen to Norway
Vårt manuskriptbibliotek er litt spesielt i og med at manuskriptene bare deponeres. De kan når som helst revideres eller trekkes tilbake. Blir et manuskriptverk utgitt på forlag går manuskriptet enten til Norsk Musikksamling eller til komponisten.
Notebiblioteket i NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
0340 Oslo
Telefon: 22 45 86 25, 22 45 86 26, 22 45 86 28
Telefax: 22 45 86 24
Åpningstider: 08-15.45 (08-15 sommertid)

Innhold: 43.000 noter, 100 bøker
Til utlån: (Noter)
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: FICS
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Spesialsamling: 2 privatarkiv (noter)
En stor del av samlingen er manuskripter, anslagsvis 10-15.000. Materiale lånes bare ut til institusjoner i Oslo som vi har lånesamarbeid med. Orkestermateriale som ikke kan fremskaffes annet steds, leies ut (priser: NOK 300/500)
NRK - Tyholt, platearkivet
7005 Trondheim
Telefon: 73 54 14 00
Telefax: 73 54 15 66
Åpningstider: 08-15.45

Opprettet: 1984
Innhold: 12.500 LP’er, 200 kassetter, 600 lydbånd, 9.500 CD’er
Til utlån: LP’er, kassetter, CD’er
Avspilling: LP’er, lydbånd, CD’er
Kataloger: Datakatalog
EDB: FICS
Klassifikasjon: Materialet er klassifisert
 

Norsk Rikskringkasting. Platesamlingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
0340 Oslo
Telefon: 22458603/22458600
Telefax: 22459559
Åpningstider: 8-19

Opprettet: ca 1930
Innhold: 135.000 LP’er, 370 andre lydbånd, 15.000 CD’er, 50.000 78-plater, 35.000 45-plater, 50 POathé-plater
Til utlån: Til internt bruk
Avspilling: LP’er, CD’er, 78-plater, 45-plater, Pathé-plater
Kataloger: Kortkatalog før 1987, datakatalog fra 1987
EDB: SIFT
Klassifikasjon: Emneord for genre, besetning, språk etc.

Intern bedrifts-samling til bruk for programproduksjon for radio/TV.

Ole Bull-akademiet
5700 Voss
Telefon: 56 51 11 05
 

Innhold: 105 LP’er, 100 kassetter, 22 CD’er, 4 videoer, 75 bøker
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, skriftleg oversikt
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert

Samlinga av bøker/lyd er bygd opp med tanke på bruk i undervisninga her. Vi har også en del uregistrert materiale, bl.a. samlinga etter Sigbjørn Bernhoft Osa.

Opplandsarkivets avdeling v/ Toten Økomuseum
2858 Kapp
Telefon: 61169500
Åpningstider: Tirs 12-20. Fre 12-16

Opprettet: 1981
Innhold: 30 pakker med noter, fordelt på 3 hyllemeter
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert
Klassifikasjon Materialet er ikke klassifisert

Arkiv TM 194: Toten økomuseums notesamling inneholder håndskrevne og trykte notesamlinger etter lokale komponister: Ole Christiansen Fjeldet, Ole Rognstad og Otto Kubberud, - etter lokale musikkforeninger og enkeltpersoner.
Os bibliotek
2550 Os i Østerdalen
Telefon: 62497000
Åpningstider: Tirs 17-20. Ons 12-18. Tors 17-20.

Opprettet: 1984
Innhold: 280 kassetter, 5 videoer, 150 noter, 3 periodika
Til utlån: Kassetter, videoer, noter, periodika
Til fjernlån: Nei
Kataloger: Datakatalog
EDB: Media
Klassifikasjon: Dewey
Spesialsamling: Det skal komme en lokalsamling av noter
 
Programsamlingen - NRK
0340 Oslo
Telefon: 22 45 86 22
Telefax: 22 45 77 60
Åpningstider: 08-19 (sommer 08-17)

Opprettet: 1957
Innhold: 500 DAT-kassetter, 5750 lydbånd
Til utlån: DAT-kassetter, lydbånd internt i NRK
Til fjernlån: Ikke fjernlån
Avspilling: Lydbånd, DAT-kassetter
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog, innbundne protokoller
EDB: SIFT PLUS
Klassifikasjon: Dewey og emneord
 
Rikskonsertene
Boks 7613 Skillebekk
0205 Oslo
Telefon: 22 83 83 50
Telefax: 22 83 16 10
Åpningstider: 08-15.45 (16/5-15/9: 08-15)

Opprettet: 1968
Innhold: 750 LP'er, 250 kassetter, 50 DAT-kassetter, 20 lydbånd, 1000 CD'er, 100 videoer, 400 noter, 1000 bøker, 60 periodika
Til utlån: Bøker
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: DDC 20
Spesialsamling: Fonogramsamling med musikk fra fremmede kulturer.
Rikskonsertene opprettet høsten 1993 Norsk Flerkulturelt Musikksenter i samarbeid med NORAD. Samtidig startet oppbyggingen av et bibliotek/lydarkiv ved senteret. Pr. dato består samlingen av (ca.-tall): 500 CD’er, 50 videoer, 150 kassetter, 25 LP'er, 100 bøker.
Ringve museum
Postboks 3064 Lade
7002 Trondheim
Telefon: 73 92 24 11
Telefax: 73 92 04 22
Åpningstider: Etter avtale

Opprettet: 1952 (museet åpnet 1952)
Innhold: 500 LP'er, 100 kassetter, 100 lydbånd, 50.000 noter, 1.850 bøker, 30 periodika, 500 manuskripter, fotos
Til utlån: Kassetter, noter, bøker, periodika. Delvis LP’er
Til fjernlån: Ikke fjernlån
Avspilling: LP, kassett, lydbånd
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog
EDB: dBase IV
Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert
Publikasjoner: Ringve Museums skrifter, Ringve Nytt (informasjonsblad)
Spesialsamling: Landets største samling "kinomusikk"
 
Rogaland Musikkforbund. Notearkivet
Bjergsted
4007 Stavanger
Telefon: 51 53 13 42, 51 53 19 42, 51 53 21 42
Telefax: 51 53 14 42
Åpningstider: For tiden i kontortiden man-fre 08-15.30

Innhold: 2000 noter, fåtallige manuskripter
Til utlån: Noter. Manuskripter evt. i kopi
Til fjernlån: Mulighet for fjernlån
Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog
EDB: Eget EDB-system
Klassifikasjon: Eget klassifikasjonssystem
Publikasjoner: Musikkforbundet utgir meldingsblad, notesamlingen ikke eget meldesystem
Spesialsamling: Notesamlingen er en spesialsamling for korps, janitsjar, blåseensembler
Endel manuskripter i kopi. Samlingen lider under tidligere mangel på systematisering og registrering, ufullstendige stemmesett, partiturer på avveie etc.
Rogaland Musikkonservatorium, Biblioteket
Bjergsted
4007 Stavanger
Telefon: 51 53 34 80
Telefax: 51 52 35 15
Åpningstider: Man-tors 08.15-18. Fre 08.15-15.45

Opprettet: 1979
Innhold: 3000 LP'er, 100 kassetter, 20 DAT-kassetter, 800 CD'er, 200 videoer, 10.000 noter, 3000 bøker, 60 periodika
Til utlån: (Noter, bøker, periodika)
Til fjernlån: Noter, bøker (periodika)
Avspilling: LP'er, kassetter, DAT-kassetter, CD'er, videoer
Kataloger: Kortkatalog, datakatalog
EDB: Mikromarc
Klassifikasjon: Noter: Norges musikkhøgskoles klassifikasjonssystem. Bøker/lyd: DDC 20
 
Saltdal kommunale musikkskole
8250 Rognan
Telefon: 75 69 17 23
Telefax: 75 69 17 24
Åpningstider: 10-16

Innhold: 3000 noter

Til utlån: Noter

Kataloger: Datakatalog

EDB: Mikromarc

Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert

Spesialsamling: Folkemusikk fra Saltdal
 
Sámi sierrabibliotehkka / Samisk spesialbibliotek
Niitonjárgeaidnu 28
9730 Kárásjohka / Karasjok

Telefon: 78 46 71 14
Telefax: 78 46 44 70
Åpningstider:
Man, ons 09-15. Tirs, tors 13-19

Opprettet: 1962 som del av Kárásjoga bibliotehkka / Karasjok bibliotek (=folkebibl.), 1983 som egen statsinstitusjon

Innhold: 80 LP'er, 70 kassetter, 40 CD'er, 20 noter, 50 bøker

Til utlån: Kassetter, CD'er, noter, bøker

Til fjernlån: Kassetter, CD'er, noter, bøker

Avspilling: LP'er, CD'er

Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog

EDB: Mikromarc

Klassifikasjon: Materialet er delvis klassifisert, Dewey

Publikasjoner:
Tilvekstlister

Spesialsamling: Biblioteket har bare materiell som gjelder samisk musikk. Prøver å kjøpe inn alt som blir utgitt også i andre land enn Norge
 
Sandefjord bibliotek
Postboks 2025
3237 Sandefjord

Telefon: 33456040
Telefax:
Åpningstider: Man-tors 10-19.30. Fre 10-16. Lør 10-13.

Opprettet: 1975

Innhold: 3000 LP´er, 400 kassetter, 50 andre lydbånd, 300 CD´er, 4500 bøker,  10 periodika

Til utlån: Kassetter, CD´er, noter, bøker

Til fjernlån: Noter, bøker

Avspilling: LP´er, kassetter, CD´er

Kataloger: Kortkatalog, datakatalog

EDB: Bibliofil

Klassifikasjon: Dewey
 
Sandnes bibliotek - musikkavdelingen
Postboks 218
4301 Sandnes

Telefon: 5166107
Telefax:
Åpningstider: Man 14-18. Tirs 10-12 og 14-16. Tors 14-18. Fre 10-12 og 14-16

Opprettet: 1985

Innhold: 1350 LP´er, 2000 kassetter, 2000 CD´er, 2700 noter, 1000 bøker,  35 periodika

Til utlån: Kassetter, CD´er, noter, bøker, periodika

Til fjernlån: Bøker, periodika

Avspilling: LP´er, kassetter, CD

Kataloger: Datakatalog

EDB: Media

Klassifikasjon: DDC 20

Spesialsamling: Håndskrevne noter til Sverre Sigurdsons musikkorps
Deltar i samarbeid om regionalt noteprosjekt i Rogaland
Seljord folkeboksamling
3840 Seljord
Telefon: 35050011

Åpningstider: Tirs 10-17. Ons 9.30-12. Tors 13-17. Ellers etter avtale

Innhold: 150 kassetter, 10 CD´er, 24 videoer, 40 bøker, 10 manuskripter

Til utlån: Kassetter, CD´er videoer, bøker, manuskripter

Til fjernlån: Kassetter, CD´er, bøker, manuskripter

Avspilling: Nei

Kataloger: Materialet er delvis katalogisert i datakatalog

EDB: Mikromarc

Klassifikasjon: Dewey

Spesialsamling: Seljord lokalsamling
Samarbeider med Seljord sogelag. Kassettsamlingen består stort sett av tradisjonsmusikk fra Telemark, utgitt av Buen kulturverksted.

Sortland musikkskole / Sortland musikkforening
Postboks 112
8401 Sortland

Telefon: 76 12 12 11
Telefax: 76 12 30 15
Åpningstider: Man-fre 08-16

Opprettet: 1980

Innhold: 250 LP'er, 250 kassetter, 200 CD'er, 3000 noter, 200 bøker, 100 manuskripter

Til utlån: LP'er, kassetter, CD'er, noter, bøker, manuskripter

Avspilling: LP'er, kassetter, CD'er

Kataloger: Kortkatalog

EDB: Skal innføres

Klassifikasjon: Norges musikkhøgskoles klassifikasjonssystem (Musikkskolen), NRK (korpsene)

Spesialsamling: Salongorkesternoter fra ca 1920 / manus signert Aage Thomassen

Stor og ganske unik samling av korpsnoter. Mye gamle noter som er gitt til kommunen

Stavanger bibliotek, musikkavdelingen
Boks 310
4001 Stavanger

Telefon: 51507465
Telefax: 51 507025

Åpningstider: Man-tors 10-19. Fre 10-17. Lør 10-14

Opprettet: 1953

Innhold: 9500 LP´er, 3500 kassetter, 3300 CD´er, 12700 noter, 4000 bøker,  35 periodika

Til utlån: Kassetter CD,´er, noter, bøker og eldre årg. av periodika

Til fjernlån: Bøker, noter og eldre årg. av periodika

Avspilling: LP´er, kassetter, CD´er

Kataloger: Kortkatalog for LP, Datakatlog

EDB: Media

Klassifikasjon: Dewey

Deltar i et regionalt noteprosjekt der alle noter ved folkebibliotekene og musikkskolene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg blir registrert i en felles regional database.

Har tittelregister til visebøker, sangbøker, popnoter og andre antologier  som finnes i samlingen. Også tittelregister til kassetter og CD´er.

Tromsø bibliotek
Postbks 753
9001 Tromsø

Telefon: 77 68 37 02
Åpningstider: Man-tors: 11-19. Fre: 11-16. Lør: 9-14

Opprettet: 1930

Innhold: 297 LP ´er, 49 kassetter, 103 CD´er, 3160 noter,1030 bøker, 6 periodika

Til utlån: Noter, bøker, periodika

Til fjernlån: Noter, bøker, periodika

Kataloger: Kortkatalog, datakatalog

EDB: Bibliofil, Mikromarc

Klassifikasjon: Dewey
 
Trondheim folkebibliotek
Postboks 2903 Tempe
7002 Trondheim

Telefon: 73 54 75 00
Telefax: 73 54 75 10

Åpningstider: Tirs: 14-19. Onsd: 10-15. Tors: 14-19. Fre: 10-15. Lør: 9-14

Innhold: 4000 LP´er, 1400 CD´er, 105 videoer, ca 5000 noter, 18 periodika.

Til utlån: CD´er, videoer, noter

Til fjernlån: Videoer, noter

Avspilling: LP´er, CD´er

Kataloger: Kortkatalog, datakatalog

EDB: Bibliofil

Klassifikasjon: Dewey
 
Trondheim katedralskole, musikkavd./biblioteket
Munkegt. 8
7013 Trondheim

Telefon: 73 51 12 11, linje 216
Telefax: 73 50 37 60
Åpningstider: 08 - 15

Opprettet: 1967 (musikksamlingen) - biblioteket ca 1765

Innhold: 750 LP'er, ca 110 kassetter, ca 160 lydbånd, ca 300 CD'er, 25 videoer, 400-500 noter og partiturer, ca 250 bøker, 2 periodika

Til utlån: Bøker. Se også Merknader

Avspilling: LP'er, kassetter, lydbånd, CD'er, videoer

Kataloger: Kortkatalog, datakatalog

EDB: Mikromarc

Klassifikasjon: Dewey (musikklitteraturen)

Publikasjoner: Tilvekstlister, brosjyrer om aktiviteten
Vi er i ferd med å overføre LP, CD, lydbånd etc. til datakatalog. Fpreløpig har vi hatt LP, CD, lydbånd etc. på et eget rom tilknyttet musikkrommet (slik at bare musikkelever kan låne dette materialet), mens de fleste musikkbøkene har stått på biblioteket. Vi tenker å flytte CD, LP etc. til biblioteket med tiden.
Trondheim symfoniorkester
Boks 774
7001 Trondheim

Telefon: 73 53 07 60
Telefax: 73 51 48 88
Åpningstider: 8.30-16

Opprettet: Ca 1920

Innhold: 200 kassetter, 100 DAT-kassetter, 150 lydbånd, ca 3000 noter

Til utlån: Kassetter, DAT-kassetter, lydbånd, noter

Avspilling: Kassetter, DAT-kassetter, lydbånd

Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog

EDB: Macintosh LC, Microsoft file

Klassifikasjon: Microsoft file
 

Trøndelag Musikkonservatorium, Biblioteket
Olavskvartalet, Postboks 654
7001 Trondheim
Telefon: 73 51 55 40
Telefax: 73 51 55 38

Åpningstider: Man 08-19.15. Ons 10.15-19.15. Tirs, tors, fre 08-15.15. Ekstra studentvakter rundt eksamenstider

Opprettet: ca 1984 (med fast bibliotekar)

Innhold: 2000 LP'er, 700 CD'er, noter, ca 1300 bøker, 60 periodika 

Til utlån: Noter, bøker, periodika

Til fjernlån: Noter, bøker, periodika

Avspilling: LP'er, CD'er

Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog

EDB: Mikromarc

Klassifikasjon: Norges musikkhøgskoles klassifikasjonssystem for noter og plater. Dewey Proposed revision for bøker. Venter på norsk oversettelse av DDC 20

Biblioteket er et internt bibliotek for konservatoriets ansatte og studenter, samt tilgjengelig for ansatte i Trondheim symfoniorkester og Trondheim kommunale musikkskole
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Postuttak
7004 Trondheim

Telefon: 73 59 22 05
Telefax: 73 59 22 02

Innhold: 14.268 noter, 300 manuskripter, bøker, periodika.

Til utlån: Noter, bøker, periodika

Til fjernlån: Noter, bøker, periodika

Kataloger: Kortkatalog, datakatalog

EDB: Bibsys

Klassifikasjon: UBT´s eget klassifikasjonssystem
 

Folkemusikkarkivet ved Valdres folkemuseum
Valdres Folkemuseum
2900 Fagernes

Telefon: 61360377
Telefax: 61361609
Åpningstider: Man 9-20. Tirs-fre 9-15

Opprettet: 1970

Innhold: Ca 250 kassetter, ca 350 andre lydbånd, 10 videoer, 152 bøker, 5 periodika

Til utlån: Kassetter, videoer, bøker, periodika

Til fjernlån: Bøker, periodika

Avspilling: Kassetter, videoer

Kataloger: Kortkatalog, datakatalog

EDB: COS/1515

Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert

Spesialsamling: Lydsamlinga og lydutstyret er eigt av Valdres folkemusikklag, men samlinga er ein integrert del av studiesenteret ved Valdres Folkemuseum.

Samarbeider med Valdres folkemusikklag og Valdres Folkemuseum.
Visearkivet
Musikkens hus, Toftesgt. 69
0552 Oslo

Telefon: 22 37 09 09
Telefax: 22 35 69 38
Åpningstider: 09-15 (ikke fre)

Opprettet: 1982

Innhold: 700 LP'er, 100 kassetter, 150 lydbånd, 100 CD'er, 100 noter, 1500 bøker, 8 periodika, 150 manuskripter

Til utlån: Ikke utlån

Til fjernlån: Ikke fjernlån

Avspilling: LP'er, kassetter, lydbånd, CD'er

Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, datakatalog, mikrofiche

EDB: dBase

Klassifikasjon: Eget klassifikasjonssytem

Spesialsamling: Skillingstrykk. Middelalderballader. By- og bygdesanger
 
Østlandets musikkonservatorium, Biblioteket
Vetlandsvn. 45
0671 Oslo

Telefon: 22 26 54 58 (22 26 67 40)
Telefax: 22 27 28 34
Åpningstider: August-juni: man-tors 08-19, fre 08-15.30

Opprettet: 1981

Innhold: 6000 LP'er, 321 kassetter, 27 DAT-kassetter, 2900 CD'er, 24 videoer, 14.500 noter, 3890 bøker, 115 periodika

Til utlån: Noter, bøker

Til fjernlån: Noter, bøker. Periodika i kopi.

Avspilling: LP'er, kassetter, DAT-kassetter, CD'er, videoer

Kataloger: Materialet er delvis katalogisert, kortkatalog, datakatalog

EDB: Mikromarc

Klassifikasjon: Dewey for bøker. Norges musikkhøgskoles klassifikasjonssystem for lyd og musikktrykk

Publikasjoner: Biblioteket bidrar praktisk til utarbeidelse av RoJaRo-index, et databasert fellesregister for ca 200 internasjonale musikktidsskrifter

Spesialsamling: Musikkterapi

 
Bibliotekets lydsamling inneholder ALLE typer musikk. En stor del av disse er spesialimporterte utgivelser
Åmot folkebibliotek
2450 Rena

Telefon: 62 441126
Åpningstider: Man 11-15. Tirs-tors 13-19. Fre 11-15. Lør 11-14

Opprettet: 1886

Innhold: 200 LP´er, 50 kassetter, 250 CD´er, noen noter, bøker

Til utlån: LP,´er, kassetter, CD´er, noter, bøker

Til fjernlån: Nei

Avspilling: Nei

Kataloger: Materialet er delvis katalogisert

EDB: Bibliofil - men musikk er foreløbig ikke registrert

Klassifikasjon: Materialet er ikke klassifisert

Spesialsamling: Noter: "Musikk fra Åmot i Østerdalen"
 


 


 

 


 

Publisert 8. apr. 2010 15:30 - Sist endret 4. mars 2021 14:12