Kari Michelsens fortegnelse over norske musikktrykk 1811-1908

I mange år har cand.phil. Kari Michelsen samlet opplysninger om norsk notehandel og notetrykk i Norge.

Vi er glade for at hun har stilt sitt materiale til disposisjon for oss, og ved hjelp av Fakultetets IKT-avdeling er samlingen gjort søkbar og lagt ut på nettet. Her kan du lese mer om notekatalogen. Det er også utarbeidet en veiledning for bruk av notekatalogen.

Søk i notekatalogen


Kari Michelsens bok om musikkhandelens historie

Kari Michelsen har også skrevet en oppsummerende bok i tilknytning til arbeidet med notebasen: Musikkhandel i Norge - fra begynnelsen til 1909. (ca. 320 sider og rikt illustrert.)  Den foreligger i digital versjon på våre nettsider.

Kari Michelsen har også forfattet historien om det ledende norske forlagshuset Warmuth på siste halvdel av 1800-tallet. Også denne foreligger i digital versjon på våre nettsider..

Gå til den digitale utgaven av Musikkhandel i Norge - fra begynnelsen til 1909. 

Gå til den digitale utgaven av Butikk og musikk, Carl Warmuth og hans hus. 

 


Kontaktperson: Arvid Vollsnes.


 

 

Publisert 15. jan. 2010 05:47 - Sist endret 12. nov. 2017 17:08