Notekatalogen
Katalog over notetrykkene utgitt på norske forlag 1811-1908.
Mer om notekatalogen
Veiledning
Fritekst søk på utgivelse: Info om felt for frisøk i NoteutgivelserAvansert søk på utgivelse: Info om felt for avansert søk i NoteutgivelserUniversitetet i Oslo, Enhet: Det Humanistiske Fakultet. Kontakt: musikkviter, cand. philol. Kari Michelsen
Dokumentet ble opprettet: 01.05.2009,
Utviklet av: IT-seksjonen ved HF