Deltakere i Norges musikkhistorie

Navn Telefon E-post Emneord
Arvid O. Vollsnes Professor emeritus +47-22854760 arvid.vollsnes@imv.uio.no Musikkarv, Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Edisjon