English version of this page

Styremedlemar

Det sitjande styret er vald for perioden 2017-2020.

Instituttleiar (styreleiar)  
 
Fast vitskapleg tilsette Vara
Åshild Watne (2. vara)
 
Mellombels vitskapleg tilsette (2020) Vara
Ulf A.S. Holbrook
Ingen kandidat (2. vara)
Teknisk-administrativt tilsette  Vara
Heidi Bråthen (1. vara)
Mons Thyness (2. vara)
Studentar (2020) Vara
Ingen varaer
Eksternt styremedlem Vara
Kjetil Solvik, Norges Musikkhøgskole
Richard Gjems, Nasjonalbiblioteket

 

Publisert 5. des. 2016 15:02 - Sist endret 7. jan. 2020 11:27