English version of this page

Styremedlemar

Det sitjande styret er vald for perioden 2017-2020.

Instituttleiar (styreleiar)  
 
Fast vitskapleg tilsette Vara
Åshild Watne (2. vara)
 
Mellombels vitskapleg tilsette (2019) Vara
Emil Kraugerud
Bjørnar Sandvik (2. vara)
Teknisk-administrativt tilsette  Vara
Heidi Bråthen (1. vara)
Mons Thyness (2. vara)
Studentar (2019) Vara
Jonas Veland
Barbro Mjelde Solberg
Jonas Ulleland (1. vara)
Inger-Maren Fjeldheim (2. vara)
Eksternt styremedlem Vara
Kjetil Solvik, Norges Musikkhøgskole
Richard Gjems, Nasjonalbiblioteket

 

Publisert 5. des. 2016 15:02 - Sist endret 12. feb. 2019 14:17