English version of this page

2014

Publisert 16. des. 2014 16:02

Hva skjer med språkene til flerspråklige som rammes av demens eller hjerneslag? Den internasjonalt kjente språkforskeren Loraine Obler deler av sin innsikt med studenter og stipendiater ved MultiLing Senter for flerspråklighet.

Publisert 10. okt. 2014 11:37

I år ble Forskningskampanjen tildelt MultiLing Senter for flerspråklighet, og de har invitert alle landets skoleelever på alle klassetrinn til å være språkforskere.

Publisert 13. juni 2014 10:35

I årets forskningskampanje deltar skoleelever i en nasjonal forskningsdugnad for å kartlegge bruken av språk og dialekter i Norge.

Publisert 28. mars 2014 09:50

MultiLing, senter for fleirspråklegheit, utlyser to MA-stipend à 15 000 til to studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt eller fleire av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.