English version of this page

2014

Publisert 16. des. 2014 16:02

Hva skjer med språkene til flerspråklige som rammes av demens eller hjerneslag? Den internasjonalt kjente språkforskeren Loraine Obler deler av sin innsikt med studenter og stipendiater ved MultiLing Senter for flerspråklighet.

Publisert 29. okt. 2014 14:35

13.-14. oktober arrangerte MultiLing (Senter for flerspråklighet) en workshop med deltagere fra mange ulike deler av Europa.

Publisert 24. okt. 2014 15:46

16 – 17. oktober avholdt MultiLing en workshop med tema "Assessing Assessment Tools: Language Development in Bilingual Preschoolers"

Publisert 10. okt. 2014 11:37

I år ble Forskningskampanjen tildelt MultiLing Senter for flerspråklighet, og de har invitert alle landets skoleelever på alle klassetrinn til å være språkforskere.

Publisert 3. okt. 2014 11:24

Fredag 19. september besøkte professor Jim Cummins MultiLing (Senter for flerspråklighet) etter å ha blitt utnevnt som æresdoktor, Doctor Honoris Causa, i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark.

Publisert 8. sep. 2014 22:08

MultiLings masterstipend 2014 gjekk til dei spennande masterprosjekta til Ragni Vik Johnsen og Anne-Sofie Pollestad. MultiLing gratulerer!

Publisert 13. juni 2014 15:16

MultiLing søker etter studenter som vil jobbe frivillig i forbindelse med Den ellevte internasjonale konferansen om romanilingvistikk fra 15. til 17. september 2014.

Publisert 13. juni 2014 10:35

I årets forskningskampanje deltar skoleelever i en nasjonal forskningsdugnad for å kartlegge bruken av språk og dialekter i Norge.

Publisert 11. juni 2014 15:02

- Ingen fare for at forskningen blir for nærsynt her! Det sa seniorrådgiver Liv Furuberg da hun sammen med en delegasjon fra Forskningsrådet møtte MultiLings stipendiatgruppe tirsdag 3. juni.

Publisert 10. juni 2014 13:15

Hana forsker på flerspråklighet i lærerutdanning, og er ellers meget aktiv på fritiden. Hana presenterer seg på engelsk:

Publisert 10. juni 2014 11:39

Han forsker på språkets betydning for immigranter, og har sans for god mat og ditto fotballprestasjoner. Han forteller om seg selv på engelsk:

Publisert 28. mars 2014 09:50

MultiLing, senter for fleirspråklegheit, utlyser to MA-stipend à 15 000 til to studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt eller fleire av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.

Publisert 28. mars 2014 09:50

Er noen språk mer verdt enn andre? Hvordan påvirker ulike morsmål det kunstneriske uttrykket? Er morsmål det språket man kan best? Kan man ha flere morsmål?