English version of this page

MultiLings laboratorium er nå åpent!

MultiLings sosiokognitive laboratorium ble offisielt åpnet 22. mars. For å markere anledningen organiserte senteret en omvisning av laben og demonstrasjon av utstyret.

Omvisningen av laben ga MultiLing en mulighet til å vise frem sitt nye utstyr, som opptaksutstyret i studiorommet og blikksporeren. EEG-maskinen var ennå ikke installert på dette tidspunktet. Etter omvisningen ble gjestene invitert opp til MultiLings kontorer for noen forfriskninger. Senterleder Elizabeth Lanza, viserektor Åse Gornitzka, avdelingsdirektør Monica Bakken og instituttleder Piotr Garbacz holdt alle taler, som både viste engasjement over og støtte for det nye laboratoriumet og hvordan det kommer til å bidra til forskningen på universitets-, fakultets- og instituttnivå.

Om det sosiokognitive laboratoriumet

Laben kommer til å forene både sosio- og psykolingvister, og tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier. Hovedstudioet har fire kameraer og flere mikrofoner, og er stort nok for flere grupper mennesker. To mindre rom i laben kommer til å ha en blikksporer og en EEG-maskin. Blikksporeren brukes for å følge blikket til testpersonen, for å studere plasseringen av og bevegelsen til øynene. EEG, eller elektroencefalogram, brukes for å måle elektrisk aktivitet i hjernen i sanntid, gjennom elektroder som plasseres ulike steder på skallen.

Bilder fra labåpningen

Alle bilder av Terje Heiestad / UiO.

Labapning 2018
Publisert 17. apr. 2018 16:14 - Sist endret 17. apr. 2018 16:25