Bente Ailin Svendsen vant pris for beste Oslo-forskning

– Lær språk, bruk språk, se språk! Dette var prisvinnerens oppfordring i takketalen som forskningsleder og kollega Sissel Furuseth framførte i Rådhusets Munch-rom torsdag 28. juni.

Professor Bente Ailin Svendsen

Oslo Kunnskapspris tildeles hvert år til ett forskningsarbeid og tre masteroppgaver om Oslo-tematikk.

Professor Bente Ailin Svendsen får Oslos kunnskapspris 2017 for arbeidet med prosjektet «Ta tempen på språket» som ledet til utstillingen «Oslo sier», i tillegg til artikkelen «The Dynamics of Citizen Sociolinguistics» i Journal of Sociolinguistics og kulturtilbudet «Språksalongen». Prisen er på 100 000 kroner.

Treffer både fagfeller og femteklassinger

– Det er en glede å kunne gratulere Bente Ailin Svendsen med prisen for beste Oslo-forskning for 2017. Når en forsker kombinerer sterke og varierte forskningsmetoder med formidlingstiltak som treffer både fagfeller og femteklassinger, da blir det gode resultater, sier forskningsdekan Ellen Rees.

Oslo premierer forskning som er viktig for byens utvikling

Det var Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo, som delte ut prisene.

Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo (foto: Ellen Evju Jahr)

– Oslo trenger forskningsbasert kunnskap. Derfor premierer vi forskning som er viktig for byens utvikling. Vinnerbidragene er alle på hver sine måter svært relevante for fremtidig politikkutforming.  «Oslo sier» viser frem språkmangfoldet i Oslo. Vi snakker så forskjellig, har ulike dialekter og det er helt normalt å bruke flere språk i hverdagen.

Dette er en historie om at språk forteller noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Og ikke minst hvordan språket gir muligheter, som for eksempel å delta i demokratiet og samfunnet, sa Lund.

Oslo som språklig smeltedigel

«Oslo sier. Språk i byen»  er den første utstillingen om Oslo som språklig smeltedigel. Den sto på Bymuseet i Frognerparken fram til 1. april i år, og deler av den vil bli vist på Forskningstorget i september.

Kunnskap Oslo, som deler ut prisene, understreker at befolkningsvekst og inkludering og flerkulturelt fellesskap er sentrale temaer for å forstå den språklige virkeligheten i Oslo. Språk er også sentralt som en kulturell drivkraft i byutviklingen.

Skoleelever ble aktivt involvert i utforskning av talespråk og flerspråklighet i Oslo under utviklingen av utstillingen «Oslo sier». Utstillingen la også til rette for at elever kunne delta, og gjennom ulike sanser bli kjent med byens språk.

Både skoleelever og andre publikumsgrupper har fått mulighet til delta på kulturtilbudet «Språksalongen» gjennom forelesninger, bokbad og debatter om temaer tett knyttet til forskning på talespråk og flerspråklighet i Oslo.

– Forskningsarbeidet svarer direkte på flere punkter i utlysningsteksten. Temaene befolkningsvekst og inkludering og flerkulturelt fellesskap er sentrale for å forstå den språklige virkeligheten i Oslo. Språk er også sentralt som en kulturell drivkraft i byutviklingen, heter det i juryens begrunnelse.

Les hele juryens begrunnelse her

Professor i nordisk litteratur, Sissel Furuseth, mottok prisen på vegne av Bente Ailin Svendsen (foto: Ellen Evju Jahr)

Tusen millioner takk!

– På vegne av alle som gjorde dette mulig, tusen millioner takk for denne flotte anerkjennelsen. Den gir meg og mange andre inspirasjon og pågangsmot til å fortsette arbeidet med å forske på og å spre kunnskap om språk, om flerspråklighet, om holdninger til språk, om hvordan språk henger sammen med identitet, og ikke minst hvordan språk brukes for å stenge mennesker ute eller for å inkludere dem, skrev Bente Ailin Svendsen i sin takketale. Professor og forskningsleder ved ILN, Sissel Furuseth, mottok prisen og framførte talen på vinnerens vegne.

Les hele takketalen her


Om Kunnskap Oslo

Samarbeidsalliansen Kunnskap Oslo ble stiftet 27. november 2008, på initiativ fra Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) og Handelshøyskolen BI. Mer enn 30 andre utdannings- og forskningsinstitusjoner inngår i Kunnskap Oslo. For første gang siden 2014 gikk prisen til en HF-forsker.

Tidligere UiO-vinnere

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 3. juli 2018 11:19 - Sist endret 18. juli 2022 09:46