Protokoll fra møte 2/19 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Gunn Enli, Christine Meklenborg Salvesen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida K. Gangstø Berg, Eva Strømme Moshuus, Claus Solbakken, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig (O-sak 3), Trude Jensen (til V-sak 3), Helene Wilberg, Kyrre Vatsend (V-sak 3), Inger-Johanne Ullern (ref.).

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. april 2019:

Jorunn Simonsen Thingnes og Petter Aaslestad.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 1.3.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Presentasjon av instituttene ved HF

  • Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved instituttleder Peter Edwards
  • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved instituttleder Karen Gammelgaard
O-SAK 3

Fakultetets fordelingsmodell

Orientering om rammer og prinsipper 

O-SAK 4

Utviklingsavtale HF

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Langtidsprognose for HF og instituttene og økonomisk situasjon fremover

Saksdokumenter:

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Årsrapport 2018

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2018 med regnskap per 31.12.2018 for Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3

Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2020-21

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret

  • etablering av bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi
  • nedleggelse av masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   
   
Jorunn S. Thingnes
Styremedlem

Petter Aaslestad
Styremedlem

   
   
   

Frode Helland
Dekan

Thorbjørn Nordbø
Ass. fakultetsdirektør

 

 

Publisert 12. apr. 2019 14:55 - Sist endret 12. apr. 2019 14:55