Protokoll fra møte 1/19 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida K. Gangstø Berg, Jonas Ulleland, Claus Solbakken, Petter Aaslestad, Torgeir Waterhouse.

Fra dekanatet: Gunn Enli.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Inger-Johanne Ullern (ref.).

Seminar for styrets medlemmer og varamedlemmer
kl. 11-14.15

  • Presentasjon av dekanat og styre
  • Om styrearbeid ved Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
  • Rektor Svein Stølen

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 1. mars 2019:

Torgeir Waterhouse og Jorunn Simonsen Thingnes.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 7.12.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Langtidsbudsjett og prognoser

Muntlig orientering

O-SAK 3

Utviklingsavtale HF

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

HFs innspill til UiOs strategi 2030

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 
 
 
Torgeir Waterhouse
Styremedlem                                                                                                         Jorunn Simonsen Thingnes
                                                                                                                              Styremedlem
 

 

Publisert 1. mars 2019 15:39 - Sist endret 1. mars 2019 15:39