Innkalling til møte 2/19 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. april 2019:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 1.3.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Presentasjon av instituttene ved HF

  • Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved instituttleder Peter Edwards
  • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved instituttleder Karen Gammelgaard
O-SAK 3

Fakultetets fordelingsmodell

Orientering om rammer og prinsipper 

O-SAK 4

Utviklingsavtale HF

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Langtidsprognose for HF og instituttene og økonomisk situasjon fremover

Saksdokumenter:

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Årsrapport 2018

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2018 med regnskap per 31.12.2018 for Det humanistiske fakultet.

 

V-SAK 3

Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2020-21

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret

  • etablering av bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi
  • nedleggelse av masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 22. mars 2019 13:35 - Sist endret 8. apr. 2019 12:18