Protokoll fra møte 4/2020 i Fakultetsstyret

Representanter tilstede: Anne Eriksen, Rune Svarverud, Frode Helland (styreleder t.o.m. O-SAK 7), Sine Halkjelsvik Bjordal, Pia Søndergaard, Karoline Opsahl, Marius Frans Linus Hillestad, Mathilde Skoie (t.o.m. O-SAK 7), Vemund Haugevik Jernsletten, Torgeir Waterhouse og Petter Aaslestad.

Andre: Gunn Enli (styreleder i V-SAK 2), Tore Rem (O-SAK 2), Christine Amadou (O-SAK 7)

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Kjartan Hverven, Thorbjørn Nordbø (t.o.m. O-SAK 7)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 30. oktober 2020:

Vemund Haugevik Jernsletten og Anne Eriksen.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.09.2020

Saksdokument:

O-SAK 2

Presentasjon av UiO:Norden

Direktør ved UiO:Norden, Tore Rem, ga en presentasjon i møtet.

O-SAK 3

Møteplan 2021

Saksdokument:

O-SAK 4

Presentasjon av resultater fra ARK-undersøkelsen

Det ble gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 5

Presentasjon av pilotprosjekt HF:Studio

Det ble gitt en presentasjon i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 6

Orientering om prosess for strategisk plan 2030

Det ble gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 7

Orientering om IFIKKs økonomiske situasjon

Det ble gitt en presentasjon i møtet.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Det norske institutt i Roma (DniR)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Frode Helland og Mathilde Skoie gikk ut av møtet under denne saken. Gunn Enli fungerte som møteleder.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den fremlagte innstillingen for åremålsstilling som senterleder (SKO 1475) ved Det norske institutt i Roma i perioden 2021-2024, og tilbyr stillingen til Kristin Aavitsland.

Dersom den første rangerte søkeren takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste rangerte søker.

Eventuelt  

               Frode Helland
               Dekan

                                                                                     Monica Bakken
                                                                                     Fakultetsdirektør

               Anne Eriksen                                                 Vemund Haugevik Jernsletten

Møteslutt: 14.00
Publisert 4. nov. 2020 11:54 - Sist endret 4. nov. 2020 11:54