Innkalling til møte 4/2020 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 30. oktober 2020:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.09.2020

Saksdokument:

O-SAK 2

Presentasjon av UiO:Norden

Direktør ved UiO:Norden, Tore Rem, vil gi en presentasjon i møtet.

O-SAK 3

Møteplan 2021

Saksdokument:

O-SAK 4

Presentasjon av resultater fra ARK-undersøkelsen

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 5

Presentasjon av pilotprosjekt HF:Studio

Saksdokumenter:

O-SAK 6

Orientering om prosess for strategisk plan 2030

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

O-SAK 7

Orientering om IFIKKs økonomiske situasjon

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Det norske institutt i Roma (DniR)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Eventuelt  

               Frode Helland
               Dekan

                                                                                     Monica Bakken
                                                                                     Fakultetsdirektør

 
 
Publisert 22. okt. 2020 11:54 - Sist endret 4. nov. 2020 15:27