Protokoll fra møte 1/2021 i Fakultetsstyret

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Pia Søndergaard, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Jessica P. B. Hansen, Veronica D. Tveitan, Alejandro Engebret Wold, Karoline Opsahl, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Trude Jensen, Thorbjørn Nordbø, Kjartan Hverven (ref.)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 2. mars 2021 ble utdelt i møtet. 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 5. mars 2021:

Espen Schaanning og Karoline Opsahl

Orienteringssaker

O-SAK1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.11.2020

Saksdokumenter:

O-SAK2: Orientering om økonomisk resultat 2020

Seksjonssjef Trude Jensen orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK3: Møtekalender for fakultetsstyret 2021

Dekan Frode Helland orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

Eventuelt

 

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Espen Schaanning

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Karoline Opsahl

Publisert 8. mars 2021 13:58 - Sist endret 8. mars 2021 13:58