Innkalling til møte 1-2021 i Fakultetsstyret

Kl. 09.00 - 14:30 er det styreseminar for fakultetsstyret og instituttledere. Seminaret er viet fakultetets strategi fram mot 2030 (HF2030).

Fakultetsstyremøtet vil foregå som et videokonferansemøte ved bruk av Zoom. Dersom du ønsker å følge møtet kan du sende en epost til sekretær for fakultetsstyret Kjartan Hverven.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 5. mars 2021:

____________________ og _____________________

Orienteringssaker

O-SAK1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.11.2020

Saksdokumenter:

O-SAK2: Orientering om økonomisk resultat 2020

Seksjonssjef Trude Jensen orienterer om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK3: Møtekalender for fakultetsstyret 2021

Dekan Frode Helland orienterer om saken i møtet.

Saksdokumenter:

Eventuelt

 

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Styremedlem

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Styremedlem

Publisert 23. feb. 2021 15:00 - Sist endret 26. feb. 2021 11:01