Innkalling til møte 3/2021 i Fakultetsstyret

Fakultetsstyremøtet vil foregå som et videokonferansemøte ved bruk av Zoom. Dersom du ønsker å følge møtet kan du sende en epost til sekretær for fakultetsstyret Kjartan Hverven.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 18. juni 2021:

____________________ og _____________________

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 16. april 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om virksomhetsrapportering 1. tertial 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Orientering om søkertall og arbeid med rekruttering

Prodekan Gunn Enli orienterer om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Orientering om prosjekt «Ressursplanlegging for fremtiden»

Prosjektleder Katrine Randin orienterer om prosjektet i møtet.

Saksdokumenter: 

O-SAK 5: Orientering om arbeidet med internasjonalt ansatte

Prodekan Mathilde Skoie orienterer om saken i møtet.

Saksdokumenter:

Ordinære saker

D-SAK 1: HF2030 - utkast til ny strategisk plan for HF

Saksdokumenter:

D-SAK 2: Diskusjon om fordeling 2022

Saksdokumenter:

D-SAK 3: Årsplan 2022-2023

Saksdokumenter:

V-SAK 2: Nye og oppdaterte lederrollebeskrivelser

Saksdokumenter:

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende om ledergruppene på instituttenes størrelse og sammensetning:

  • Ledergruppene på instituttene skal bestå av minst fire personer eller roller: instituttleder, administrativ leder, undervisningsleder og forskningsleder.
  • I tillegg er mange institutter så store at de normalt bør inkludere også studieleder og forskningsrådgiver i ledergruppen. Noen institutter har også en ph.d.-leder som inngår i ledergruppen.

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte rollebeskrivelsene for undervisningslederrollen, forskningslederrollen og ph.d.-lederrollen.

 

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Styremedlem

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Styremedlem

Publisert 8. juni 2021 11:24 - Sist endret 16. juni 2021 12:31