Protokoll fra møte 2/2021 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Pia Søndergaard, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Zahir Athari, Veronica D. Tveitan, Alejandro Engebret Wold, Karoline Opsahl, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Rasmus G. Andresen (D-SAK 1), Trude Jensen (O-SAK 2), Thorbjørn Nordbø, Julianne Krohn-Hansen og Kjartan Hverven (ref.)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 13. april ble sendt ut til styret i forkant av møtet.

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 16. april 2021:

Asta Busingye Lydersen og Anne Eriksen

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 05.03.2021

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om langtidsprognoser

Seksjonssjef Trude Jensen orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Orientering om evaluering av ph.d.-programmet

Prodekan Mathilde Skoie orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

Ordinære saker

D-SAK 1: Strategi HF2030 - dilemmaer og veivalg i ny strategi

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

D-SAK 2: Nye og oppdaterte lederrollebeskrivelser

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

V-SAK 2: Årsrapport 2020

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne den fremlagte årsrapporten for 2020.

V-SAK 3: Opprettelse og nedleggelse av studieprogram fra og med studieåret 2022 - 2023

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å anbefale følgende overfor universitetsstyret:

  • nedleggelse av masterprogrammet Journalistikk
  • etablering av masterprogrammet Politisk kommunikasjon
  • etablering av masterprogrammet Multilingualism
  • etablering av masterprogrammet European History (Joint MA Programme in European History)

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Asta Busingye Lydersen

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Anne Eriksen

Publisert 20. apr. 2021 08:39 - Sist endret 20. apr. 2021 08:39