Protokoll fra møte 5/2021 i Fakultetsstyret

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Petter Aaslestad, Zahir Athari, Mathilde Skoie, Engebret Alejandro Ayala Wold, Espen Schaanning, Karoline Opsahl, Pia Søndergaard, Kirsti Koch Christensen, Veronica Dahlby Tveitan og Heidi Østbø Haugen.

Andre: Gunn Enli

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Trude Jensen, Rasmus G. Andresen, Camilla Chausse, Kjartan Hverven (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 29. oktober 2021:

Heidi Østbø Haugen og Kirsti Koch Christensen

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 24. september

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om virksomhetsrapportering 2. tertial 2021

Økonomisjef Trude Jensen orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Møteplan 2022

Saksdokument:

O-SAK 4: Orientering om handlingsplan for forskerutdanningen ved HF 2022-23

Prodekan for forskning Mathilde Skoie orienterte om saken i møtet.

Saksdokument:

Ordinære saker

V-SAK 2: Ny strategi for Det humanistiske fakultet 2021-30

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok HF 2030 – Kunnskap for det 21. århundret. Strategi for Det humanistiske fakultet 2021-2030 med de endringer som fremkom i møtet.

Eventuelt

 

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                     

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    

Publisert 17. nov. 2021 11:15 - Sist endret 17. nov. 2021 11:15