Innkalling til møte 5/2021 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 29. oktober 2021:

____________________ og _____________________

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 24. september

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om virksomhetsrapportering 2. tertial 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Møteplan 2022

Saksdokument:

O-SAK 4: Orientering om handlingsplan for forskerutdanningen ved HF 2022-23

Saksdokument:

Ordinære saker

V-SAK 2: Ny strategi for Det humanistiske fakultet 2021-30

Saksdokumenter:

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Styremedlem

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Styremedlem

Publisert 19. okt. 2021 10:20 - Sist endret 26. okt. 2021 11:03