Frode Helland

Bilde av Frode Helland
English version of this page
Telefon +47 22858676
Mobiltelefon 93457509
Rom 282
Brukernavn
Besøksadresse P. A. Munchs hus 2. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO

Bakgrunn

Født 1964 i Oslo. Cand.Philol. ved UiO 1992 med fagene nordisk, filosofi og sosiologi. Dr.art. i nordisk litteraturvitenskap ved UiO i 1998. Førsteamanuensis og senere professor (fra 2001) i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU 1997-2004. Professor II, NTNU 2004-2007. Professor i nordisk litteraturvitenskap, UiO siden 2004.

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser fordeler seg for tiden på to felt: Ibsenforskning og rasismeforsking.

Min første bok handlet om Ibsens fire siste skuespill. Mine siste handler også om Ibsen, men forskningsinteressen har endret seg fra et primært tekstfokus til å handle mer om teatervitenskapelige, resepsjonshistoriske/kontekstuelle og digitale tilnærminger til «Ibsen».

Jeg har også publisert artikler om rasistisk retorikk og ytringer i norsk offentlighet i dag, og arbeider for tiden med et bokmanus om dette. Dette arbeidet forsøker å kombinere diskursanalytiske, retoriske og digitale/kvantitative metoder for å beskrive rasistiske diskurser i norsk offentlighet fra tidlig 1900-tall til i dag.

Jeg skriver om teater i Norsk Shakespeare-tidsskrift og om bøker i Bokmagasinet i Klassekampen.

Administrasjons- og ledelseserfaring

Instituttleder ved INL, NTNU fra 2002-2004 (nestleder 1998-2002). Senterleder ved Senter for Ibsen-studier, 2005-2010 og 2012-dd.

Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Agora (Aschehoug forlag) siden 1985, og hovedredaktør for tidsskriftet Ibsen Studies (Routledge, Taylor & Francis) 2006-2009 og 2012-dd.

Medlem/leder av Kulturrådets vurderingsutvalg for dramatikk i bokform 1999-2009.

Medlem av programstyret for Norges forskningsråds Program for kulturforskning (KULFO), 2003-2008.

Medlem av styret for NORLA 2016-dd.

Prosjektleder (sammen med Petter Aaslestad) for NFR-prosjektet «Det egne og det andre» (1998-2002), NFR-prosjektet «Ibsen Between Cultures» (2008-2012).

Internasjonal erfaring

Visiting Scholar, UC Berkeley høst 1995, visting research professor Flinders University, Australia, høst 2009.

Council member, Nordic Center, Fudan University, Shanghai, og rådsleder Chinese-Nordic Cultural Center, Nanjing University.

Medlem av «Advisory Board» for Delhi Ibsen Festival 2008-2011

Invitert gjesteforeleser ved bl.a. UC Berkeley, Stanford University, Johns Hopkins University, Oxford University, Fudan University, Nanjing University, Nanjing Normal University, Wuhan University, Beijing, University of Calcutta, University of Queensland (Brisbane), University of New South Wales (Sidney).

Emneord: Ibsen studies, Kultur, Drama, Digital humaniora, Nordisk litteratur

Publikasjoner

Helland, Frode (2018). The Scars of Modern Life: Hedda Gabler in Adorno’s Prism, In Kristin Gjesdal (ed.),  Ibsen’s Hedda Gabler. Philosophical Perspectives.  Oxford University Press.  ISBN 9780190467883.  4.  s 92 - 111

Helland, Frode (2017). En kritisk humanisme. Fanon om antisemittisme og anti-svart rasisme. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  35(1), s 145- 173.

Helland, Frode (2016). Aggressiv skyldfrihet - "Hjernevask" revisited , I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  2.  s 32 - 54.

Holledge, Julie; Helland, Frode; Tompkins, Joanne & Bollen, Jonathan (2016). A Global Doll’s House. Ibsen and Distant Visions. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137438980.  234 s.

Helland, Frode (2015). Ibsen in Practice. Relational Readings of Performance, Cultural Encounters and Power. Methuen.  ISBN 9781472513694.  255 s.

Helland, Frode (2014). Rasisme uten rasister i Norge. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(3/4), s 108- 143.

 • Bangstad, Sindre & Helland, Frode (2019). The rhetoric of Islamophobia: an analysis of the means of persuasion in Hege Storhaug’s writings on Islam and Muslims. Ethnic and Racial Studies.  ISSN 0141-9870.  42(13), s 2229- 2247 . doi: 10.1080/01419870.2019.1615630 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helland, Frode (2018). The Scars of Modern Life: Hedda Gabler in Adorno’s Prism, In Kristin Gjesdal (ed.),  Ibsen’s Hedda Gabler. Philosophical Perspectives.  Oxford University Press.  ISBN 9780190467883.  4.  s 92 - 111
 • Helland, Frode (2017). En kritisk humanisme - Fanon om antisemittisme og anti-svart rasisme. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(1), s 145- 173
 • Helland, Frode (2016). Aggressiv skyldfrihet - "Hjernevask" revisited, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  2.  s 32 - 54
 • Helland, Frode (2016). Introduction: Ibsen Between Cultures, In Frode Helland & Julie Holledge (ed.),  Ibsen Between Cultures.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998630.  Kapittel.  s 13 - 20
 • Helland, Frode (2016). Kritikk i dag - Syv ufullstendige punkter. K&K: kultur og klasse.  ISSN 0905-6998.  44(122), s 43- 47
 • Helland, Frode (2014). Mot kapitalistisk realisme: Thomas Ostermeier, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del 1.  s 17 - 36
 • Helland, Frode (2014). Rasisme uten rasister i Norge. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(3/4), s 108- 143
 • Helland, Frode & Holledge, Julie (2013). A Doll’s House as National Tradition: Understanding the Construction of Aesthetic Value, In Kjerstin Aukrust (ed.),  Assigning Cultural Values.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631632987.  Artikkel.  s 165 - 190
 • Helland, Frode (2010). Ideologia i hegemonia. Literatura polityczna dzisiaj. Dialog (Warszawa).  ISSN 0012-2041.  (7-8), s 84- 93
 • Helland, Frode (2010). In - and Out of Place: Two Ibsen-Films, In Proceedings 2009 Centre for Asian Theatre (ed.),  Ibsen through new eyes - relgion and freedom.  Centre for Asian Theatre.  ISBN 978-984-33-1602-8.  Artikkel.  s 13 - 31
 • Helland, Frode (2009). Empire and Culture in Ibsen. Some Notes on the Dangers and Ambiguities of Interculturalism. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  9(2), s 136- 159 . doi: 10.1080/15021860903489060
 • Helland, Frode (2009). Ibsen and Nietzsche: The Master Builder. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  IX(1), s 50- 76
 • Helland, Frode (2009). La signora del mare, Hedda Gabler, il costruttore Solness, In Roberto Alonge (ed.),  Henrik Ibsen. Drammi moderni.  Bur Rizzoli.  ISBN 9788817029025.  Etterord.  s 1140 - 1146
 • Helland, Frode (2009). Om Spivaks "Can the Subaltern Speak?" og oversettelsen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(1), s 36- 40
 • Helland, Frode (2008). Ideologi & hegemoni. Politisk litteratur i dag. Tidskrift för litteraturvetenskap.  ISSN 1104-0556.  (3-4), s 29- 44
 • Helland, Frode (2007). Ibsen mellom Orient og Oksident. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  1(4), s 74- 104
 • Helland, Frode (2007). Ibsen og det politiske: Gengangere, I: Henk van der Liet & Suze van der Poll (red.),  En internasjonal Ibsen.  Amsterdam University Press.  ISBN 978-90-809186-5-8.  Kapittel.  s 29 - 47
 • Helland, Frode (2007). Ideology and Hegemony in Ghosts, In Frode Helland; Kaja S. Mollerin; Jon Nygaard & Astrid Sæther (ed.),  The Living Ibsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  Part 2.  s 139 - 147
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske: Et dukkehjem, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  Kapittel.  s 134 - 150
 • Helland, Frode (2006). Ideologi og hegemoni i Henrik Ibsens Gengangere, I: Steinar Gimnes & Sarah Paulson (red.),  -ut i det ukjente.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2175-9.  Kapittel/artikkel.  s 31 - 47
 • Helland, Frode (2006). Litteraturens (manglende) plass i "Læreplan i norsk". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  30(2), s 30- 33

Se alle arbeider i Cristin

 • Helland, Frode (2019). Rasismens retorikk. Studier i norsk offentlighet. Pax Forlag.  ISBN 9788253040929.  225 s.
 • Helland, Frode (2018). Ibsen on Theatre. Nic Hern Books.  ISBN 9781848423121.  245 s.
 • Helland, Frode & Holledge, Julie (ed.) (2016). Ibsen Between Cultures. Novus Forlag.  ISBN 9788270998630.  294 s.
 • Holledge, Julie; Helland, Frode; Tompkins, Joanne & Bollen, Jonathan (2016). A Global Doll’s House. Ibsen and Distant Visions. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137438980.  234 s.
 • Helland, Frode (2015). Ibsen in Practice. Relational Readings of Performance, Cultural Encounters and Power. Methuen.  ISBN 9781472513694.  255 s.
 • Helland, Frode & Jian, Sun (ed.) (2012). Ibsen Across Cultures. Fudan University Press.  ISBN 9787309087918.  502 s.
 • Helland, Frode & Sun, Jian (ed.) (2012). Ibsen Across Cultures. Fudan University Press.  ISBN 978-7-309-08791-8.  502 s.
 • Helland, Frode & Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018997.  208 s.
 • Helland, Frode; Tam, Kwok-kan & Yip, Terry Siu-han (ed.) (2010). Ibsen and the Modern Self. Open University of Hong Kong Press.  ISBN 9789627707738.  328 s.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja*; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (ed.) (2007). The Living Ibsen: Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  556 s.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (ed.) (2007). The Living Ibsen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  556 s. Vis sammendrag
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (ed.) (2006). The Living Ibsen. Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006. Centre for Ibsen Studies, University of Oslo.  ISBN 978-82-91540-10-8.  556 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Breidlid, Anders & Helland, Frode (2020). Aakvaags forvirringer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  201(16), s 28- 28
 • Helland, Frode (2017). Preface. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  17(1), s 1- 2 . doi: 10.1080/15021866.2017.1351054
 • Oxfeldt, Elisabeth; Helland, Frode; Iversen, Kristina Leganger & Yang, Julianne Q. M. (2017). "Skyldfølelse i en globaliseringstid: om skyld, makt og et aktivistisk humaniora".
 • Helland, Frode (2015). Peer Gynt and the Dangers and Ambiguities of Interculturalism: "Can one be a Non-Orientalist?".
 • Helland, Frode (2014). Opp i ringa! Om KJartan Fløgstads Magdalenafjorden. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (2)
 • Helland, Frode (2014). Én Peer og tre Folkefiender. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (4), s 37- 40
 • Helland, Frode (2013). The Use and Abuse of Truth: Skeptics and Skepticism in Ibsen.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen Between Cultures - Negotiating A Doll’s House in Iran, Vietnam and Germany.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen and Censorship.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen and World Literature.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen, Roma og Peer Gynt.
 • Helland, Frode (2012). Negotiating Ibsen: Worskhop on Ghosts.
 • Helland, Frode (2012). No Politics - Ibsen in the PRC 1956.
 • Helland, Frode (2012). No politics: The first Doll's House in Communist China.
 • Helland, Frode (2012). Politikk og ideologi i Ibsens samfunnsdramaer – med vekt på Et dukkehjem og Gengangere.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Haraldseth, Olav; Grimsmo, Anders & Haugen, Bjørn Olav (2011). Non-expert assessment of left ventricular systolic function using pocket-sized ultrasound.
 • Fjørtoft, Henning & Helland, Frode (2011). Jordsanger : Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt. Doktoravhandlinger ved NTNU. 257.
 • Helland, Frode (2011). Ibsen Under the Radar: Censorship and Artistic Expression.
 • Helland, Frode (2011). Om å lese Hans Herbjørnsrud.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Haraldseth, Olav; Grimsmo, Anders & Haugen, Bjørn Olav (2011). Non-expert assessment of left ventricular systolic function using pocket-sized ultrasound. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging.  ISSN 2047-2404.  12, s ii130- ii130 . doi: 10.1093/ejechocard/jer216
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Grimsmo, Anders; Haraldseth, Olav & Haugen, Bjørn Olav (2010). Non-expert assessment of left ventricular global contractility using pocket sized ultrasound machines. MITAT. Minimally invasive therapy & allied technologies.  ISSN 1364-5706.  19, s 54- 55
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Grimsmo, Anders; Haraldseth, Olav & Haugen, Bjørn Olav (2010). Non-expert assessment of left ventricular global contractility using pocket sized ultrasound machines.
 • Helland, Frode (2010). A Doll's House.
 • Helland, Frode (2010). Forvirrende om Ibsen i verden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Helland, Frode (2010). Ibsen Studies: From a Cross-cultural Perspective.
 • Helland, Frode (2010). Ibsen er også indisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Helland, Frode (2010). Interculturalisation in Theatre and Ibsen.
 • Helland, Frode (2010). Politikk og form: Vegard Vinge og Ida Müllers Vildanden. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (3), s 70- 74
 • Helland, Frode (2010). Re-playing Ibsen across Cultures.
 • Helland, Frode (2010). Theories of Intercultural Theatre.
 • Helland, Frode (2010). Vakker og vill Når vi døde vågner fra Manipur. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (2), s 39- 41
 • Helland, Frode (2009). I det sekulæres navn — en samtale om politikk, seksualitet og sekularisme. Intervju med Rustom Bharucha. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(1), s 200- 222
 • Helland, Frode (2009). In - and Out of Place: Three Asian Master Builders.
 • Helland, Frode (2009). Out of Place? Three Indian Versions of The Master Builder.
 • Helland, Frode (2008). 1840-årenes estetikk og medieteknologi: Henrik Wergelands bildeskapelse.
 • Helland, Frode (2008). Blomsterstykket i litteraturen.
 • Helland, Frode (2008). Brilliant Rosmersholm. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (3-4), s 69- 71
 • Helland, Frode (2008). Dolls, Dance and Doors - Ibsen in the world.
 • Helland, Frode (2008). Dramaet som politisk form: Noen tendenser i nordisk samtidsdramatikk.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen and Nietzsche: The Master Builder.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen and the (post-)modern self - some recent interpretations.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen between East and West.
 • Helland, Frode (2008). Ibsensenterets fremtid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11
 • Helland, Frode (2007). Doing Ibsen outside his country of origin.
 • Helland, Frode (2007). Globalization and the Study of Literature.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen Inter Cultures.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen and the Political: Ghosts and A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2007, 21. mars). Snakket om "Ibsen-prisen" på Kulturnytt, NRK P2. [Radio].  NRK P2.
 • Aasen, Arne Johannes & Helland, Frode (2006). "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad. Doktoravhandlinger ved NTNU. 51.
 • Helland, Frode (2006). ‘Av handling’ Om Kjartan Fløgstads romaner.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen and the (critical analysis of) orientalist discourse.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske, med særlig henblikk på Gengangere.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen’s A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsens Gengangere – et politisk drama?.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsens skuespill Et dukkehjem.
 • Helland, Frode (2006). Ibsen and the Political.
 • Helland, Frode (2006). Ibsens Et dukkehjem.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Hegemony in Henrik Ibsens Ghosts.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Hegemony in Henrik Ibsen’s Ghosts.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Ideology-critique in Henrik Ibsens Ghosts.
 • Helland, Frode (2006, 09. desember). Intervju om Susan Sontag og mediebilder av andres lidelse. [Radio].  nrk P2.
 • Helland, Frode (2006). Litteraturens plass i Læreplan for Norsk.
 • Helland, Frode (2006). Mathias Faldbakken/Abo Rasul: En intermedial kunstner.
 • Helland, Frode (2006, 03. oktober). Om Agora.  Klassekampen.
 • Helland, Frode (2006). Political Aspects of Ghosts: Discourse and Ideology.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. mai 2010 13:10 - Sist endret 21. jan. 2019 11:54