Phd-stipendiat

Ofte kan inspirasjonen og kunnskapen du trenger til et godt forskningsprosjekt finnes helt andre steder enn i akademia, sier Isak Lønne Emberland, som har en master i Europeisk kultur og er stipendiat på OsloMet.

Bildet kan inneholde: briller, briller, hår, briller, ansikt.

Isak Lønne Emberland

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- På Senter for profesjonsstudier arbeider jeg med et historisk prosjekt om bruken av psykologisk testing i norsk arbeidsformidling i perioden 1925-1960. I prosjektet undersøker jeg hvordan psykologisk testing ble tatt i bruk og av hvem, den internasjonale bakgrunnen for denne typen vitenskap, og hvilken effekt den hadde på etableringen av psykologiprofesjonen i Norge. Kort sagt handler det om da man begynte å benytte seg av diverse prøver for å veilede mennesker, særlig unge, inn i yrker man mente var i overenstemmelse med deres psykologiske karaktertrekk og ferdigheter. Praksisen med å anvende for eksempel personlighetstester i forbindelse med jobbintervjuer er relativt utbredt i dag, og jeg tenker at det er interessant å se på den historiske bakgrunnen for dette.

- Hva liker du best med jobben din?

- Muligheten til å fordype og utvikle meg faglig, arbeide prosjektbasert og delta i et spennende, tverrfaglig forskningsmiljø.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Som stipendiat er det meste av utdanningen fra HF relevant. Hvis jeg skal trekke frem noe som særlig utmerker seg må det være å skrive akademisk og å tilegne seg ny kunnskap. Dette er ferdigheter jeg tro man får bruk for i alle sammenhenger, også utenfor universitets- og høgskolesektoren. Å tenke kritisk, analytisk og vitenskapelig, og ikke minst det å være nysgjerrig, er også noe man lærer seg på HF, og er avgjørende for å kunne drive med god forskning.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar som kan favne alle. Hvis arbeidet med masteren gir mersmak, og man kunne tenke seg å fortsette med forskning i en stipendiatstilling, tror jeg det er lurt å være tålmodig. For noen tar det litt tid før det dukker opp en stipendiatutlysning, og noen ganger må man gjennom flere runder med søking før man får napp. I mellomtiden er det lurt å søke andre jobber, og kaste nettet vidt – ofte kan inspirasjonen og kunnskapen du trenger til et godt forskningsprosjekt finnes helt andre steder enn i akademia.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 27. okt. 2020 13:58 - Sist endret 11. mars 2021 14:30