Rådgiver ved Reform – ressurssenter for menn

Frivillig arbeid en god inngang for å få en fot innenfor bransjen du ønsker å jobbe i når du er ferdig med studiene, sier Mali Storbækken som har en bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier.

Bildet kan inneholde: halskjede, klær, panne, smil, leppe.

Mali Storbækken

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Reform er en organisasjon med en liten gruppe ansatte – hvilket betyr at vi alle har mange ulike oppgaver, alt fra lavterskeltilbud til menn som behøver hjelp, til kunnskapskartlegging og formidling. Min viktigste oppgave er å løfte mannsperspektivet i ulike likestillingsspørsmål og tilføre kunnskap om menn og gutters situasjon der vi ser at dette mangler.

– Hva liker du best med jobben din?

– Jeg synes vi har et godt arbeidsmiljø, og de jeg jobber med er veldig kompetente. I tillegg har jeg har stor frihet til å kunne jobbe med saker jeg synes er givende – og det tror jeg er et godt utgangspunkt for å trives.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Jeg jobber med spørsmål knyttet til kjønn i Reform, og sånn sett får jeg brukt all den kunnskapen jeg tilegnet meg på Senter for tverrfaglige kjønnsstudier og HF direkte i mitt arbeid. I tillegg gav valgfriheten i studieløpet meg muligheten til å velge fag på tvers av disipliner, som har gitt meg et interseksjonelt blikk, som jeg har stor nytte av i min jobb.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jeg begynte som frivillig i Reform, fordi jeg syntes arbeidet de drev med var spennende, og det førte etter hvert til at jeg ble ansatt. Så mitt tips er å få en fot innenfor bransjen du ønsker å være en del av tidlig, og da er gjerne frivillig arbeid en god inngang. Da får du jobbet med noe du synes er gøy, og i tillegg lærer du mye samtidig som du kan møte andre mennesker med liknende interesser.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 15. mars 2021 16:19 - Sist endret 15. mars 2021 16:19