Redaktør

Gjennom studiene fikk jeg trening i å tenke selvstendig og stole på egen dømmekraft, samt god innsikt i det litterære feltet og forlagsbransjen, sier Kristian Wikborg Wiese. Han har en master i litteraturformidling og jobber som redaktør i Spartacus Forlag.

Kristian Wikborg Wiese

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– En av de viktigste oppgavene mine er å lese og vurdere manus, men også være en god samtalepartner for forfatterne jeg jobber med - gi motstand og veilede dem. I tillegg kommer redigering, språkvask, korrektur og stiling av manus. Et vel så viktig aspekt er ideutvikling, samt finne forfattere som på best mulig måte kan iverksette disse.

Hva liker du best med jobben din?

– At jeg får samarbeide med noen av landets mest interessante og kunnskapsrike forfattere, og at jeg får anledning til å fordype meg i alt fra aktuelle samfunnsdebatter, til populærvitenskap, historie og forskningsformidling. Måten forlaget jobber redaksjonelt og idebasert, med lav terskel for å komme med innspill til hva som kan bli en bok eller hvem vi kan samarbeide med, gjør arbeidet dynamisk, uforutsigbart og givende. 

Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben?

– Gjennom studiene fikk jeg trening i å tenke selvstendig og stole på egen dømmekraft. Jeg sitter også igjen med et bedre språk, er mer kildekritisk og har fått bred erfaring med å lese store mengder tekst kritisk og effektivt. Litteraturformidlingsgraden ga dessuten relevant innsikt i det litterære feltet, samt en innføring i de mer praktiske sidene ved forlags- og litteraturbransje, som manusvurdering, økonomi, forlagsdrift og forfatterhensyn.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Erfaring er gull verdt. Det er lurt å få seg en deltidsjobb eller drive med frivillig arbeid i løpet av studietiden. Litteraturkritikk, tidsskriftarbeid eller litteraturarrangementer, gjerne alt på en gang, vil gi kunnskap og kontakter som kan være til hjelp senere. Dette viser også at du har engasjement og er hardtarbeidende. I tillegg tror jeg det er smart å være åpen og ikke låse seg fast til et segment av bransjen. Drømmejobben kan vise seg å være noe annet enn det du så for deg i studietiden.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 23. okt. 2018 12:56 - Sist endret 11. mars 2021 14:30