Fagarkivar

- Ikke vær redd for å spesialisere deg, be om råd fra fagfolk og vær bevisst på verdien av tverrfaglig kompetanse, sier Mari Arnekleiv Bækkelund. 

Bilde av Mari Arnekleiv Bækkelund
Foto: Privat

- Hva er de viktigste oppgavene i jobben din? 

- Jeg har ansvar for arkivet på Norsk vegmuseum. Museet har spesialisert seg på veg-, fjellsprengings- og kjøretøyhistorie, og arkivet skal ivareta kildemateriale knyttet til disse temaene. Arkivet er under utvikling, og en del av jobben min er å lage en strategi for hva det skal inneholde og hvordan vi best kan møte ulike brukergrupper. En sentral del av jobben som arkivar er å drive med kildeveiledning, så jeg bruker mye tid på å kartlegge relevante arkiver hos andre institusjoner. Det er viktig at jeg utvikler spesialkompetanse på disse arkivene, slik at jeg kan være en ressursperson for brukerne våre. Jeg jobber også med en langsiktig plan for digitalisering og formidling på digitale plattformer, slik at kildematerialet på museet gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

- Hva liker du best med jobben din?

- I dette faget er alltid behov for å tilegne seg ny kunnskap, og man bør ha evnen til å tenke analytisk og forholde seg til tverrfaglige problemstillinger. Mange tror at arkivaryrket er en innadvendt jobb, men som arkivar er det viktig at man har evnen til å møte enkeltpersoner, forvaltningen og forskere på en god måte. Arkivene er uløselig knyttet til menneskelig virksomhet, og de er en forutsetning for medborgerskap og demokrati. Historiefaglig forskning står i fare for å bli irrelevant og misvisende dersom forskerne ikke har mulighet til å benytte seg av arkivdokumentasjon. 

- Hva av det du lærte på HF har du hatt nytte av i denne jobben?

- Innenfor min del av arkivfeltet er det en fordel med kjennskap til vitenskapelig tenkning og historiefaglige forskningsperspektiver. Det gjør at jeg kan kommunisere godt med de som benytter arkivmateriale til forskning, og at jeg har forståelse for de behovene forskningsmiljøene har. Et viktig aspekt ved yrket mitt er evnen til å kunne kontekstualisere, dermed er det nyttig med historiefaglig bakgrunn. I arbeidet med å utvikle arkivet baserer jeg meg i stor grad på arkivfaglige prinsipper, kulturminnevernspolitikk og historiografiske perspektiver.

- Dine beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

- Ikke vær redd for å spesialisere deg, be om råd fra fagfolk og vær bevisst på verdien av tverrfaglig kompetanse. Jeg fant tidlig ut at jeg ønsket å spesialisere meg på historiske arkiv, og skaffet meg en deltidsjobb i Riksarkivet. Der fant jeg faglige forbilder som var villige til å gi meg råd om det jeg lurte på. Rådene jeg fikk ga meg muligheten til å sette sammen en fagkombinasjon som er skreddersydd for fagfeltet. I tillegg til historiestudiene tok jeg emner i arkivfag, juss, kulturminnevern, pedagogikk og IKT. Jeg fikk også tips om å opparbeide meg mest mulig erfaring, og tok på meg relevante verv, deltidsstillinger og vikariater. I dag har jeg et solid faglig nettverk, og en utdanningsbakgrunn som gjør meg rustet til å møte faglige utfordringer. Det drar jeg nytte av hver eneste dag.

Publisert 29. mars 2019 14:00 - Sist endret 27. mai 2022 11:28