Arkeolog/forsker og kontorleder

Det kan være en god investering i fremtidige arbeidsmuligheter som arkeolog å «skrive seg inn» i et etterspurt område eller en aktuell tematikk, anbefaler Egil Lindhart Bauer. Han jobber ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Egil Lindhart Bauer

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- Norsk institutt for kulturminneforskning har ansvar for arkeologiske undersøkelser i middelalderske byer, kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger. Jeg har ansvar for faglig og administrativ oppfølging av prosjektlederne ved NIKUs Oslo-kontor. Jeg leder også selv en rekke utgravningsprosjekter, hovedsakelig relatert til Follobaneprosjektet. Jeg har også forskningstid i min stilling og bruker det meste av denne til å skrive artikler.

- Hva liker du best med jobben din?

Kombinasjonen av fantastisk empiri fra store utgravningsprosjekter og fordypning i forskning. Jeg er også glad i å formidle arkeologi til publikum – enten via omvisninger og foredrag eller gjennom TV/radio. Jeg er heldig som er del av det unike, tverrfaglige miljøet i NIKU. Jeg har kolleger med kompetanse på alle deler av kulturminnefeltet, noe som er faglig stimulerende og nyttig i prosjektarbeid.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Å skrive. Dette er et håndverk som må læres, og man bør benytte alle anledninger til å få tilbakemelding på egen tekst. Forsøk også å få artikler på trykk allerede i studietiden, for eksempel i Nicolay Arkeologisk Tidsskrift.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Fullfør mastergraden på normert tid. For det første, er man i mange jobber avhengig av mastergrad for å være aktuell. For det andre, kan det være vanskelig å fullføre et studieløp dersom man går fra feltarbeid til feltarbeid. Det er selvfølgelig viktig å skaffe seg felterfaring i løpet av studietiden, men mitt tips er å ofre noen sommerferier framfor å la det gå utover studieprogresjonen. Ta kontakt med en utgravningsinstitusjon og be om tips til avhandlingstema innenfor et område du er interessert i. Det kan være en god investering i fremtidige arbeidsmuligheter å «skrive seg inn» i et etterspurt område eller en aktuell tematikk.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 7. nov. 2018 12:50 - Sist endret 11. mars 2021 14:30