Fagkonsulent digital samlingsforvaltning

Fagkunnskapen studiet har gitt meg er nyttig for å kunne forstå de ulike delene av kunst- og museumsfeltet, sier Magnus Bognerud. Han er museolog og jobber ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Magnus Bognerud

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jobben min består i å tilrettelegge den digitale katalogiseringen av museets samlinger. Jeg administrerer hvordan informasjon fra samlingens forvaltningssystem blir brukt utad, på nettsider, i kataloger, utstillinger og lignende.

Digital tilgjengeliggjøring av informasjon om museets samlinger er et stikkord i arbeidet. Det betyr også videreutvikling av museets verktøy og arbeidsmetoder innenfor feltet. Det gir meg muligheten til å delta i ulike faglige fora, både nasjonalt og internasjonalt.

- Hva liker du best med jobben din?

Som museolog og kunsthistoriker er det flott å jobbe ved landets største kunstmuseum. Både arbeidsfeltet mitt og museet generelt er i stor utvikling, og det er spennende å jobbe sammen med inspirerende kolleger på dette feltet.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Den faglige tyngden jeg har fått er naturligvis viktig for å kunne forstå og sette seg inn i forskjellige deler av kunst- og museumsfeltet. Utover dette vil jeg si at tankesettet og arbeidsmetodene jeg har lært på HF har vært svært nyttig. Men det er kanskje fremfor alt praksisperioden under studiet som har gitt mest direkte overførbare kunnskaper og erfaringer som jeg kan bruke i min nåværende jobb.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Den kunnskapen og de arbeidsmetodene man lærer under studiene vil danne fundamentet for hva man gjør senere, men ved siden av dette vil erfaring være vel så viktig. Praksisperioden under studiet var som sagt veldig verdifull, ellers jobbet jeg også deltid ved relevante arbeidsplasser gjennom studieløpet. Museer og andre kulturinstitusjoner trenger både folk som kan jobbe praktisk og folk som kan tenke teoretisk, men helst folk som kan gjøre begge deler.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 27. juni 2018 16:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30