Prosjektmedarbeider og museolog

Praksis underveis i studiet gir verdifull innsikt i hvordan museene jobber med samlingsforvaltning, sier Jeanne Alicia Dalbu. Hun har en master i museologi og jobber ved Jærmuseet.

Jeanne Alicia Dalbu

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jeg jobber med ulike prosjekter der jeg reiser rundt til museene i Rogaland og bistår med oppgaver som registrering, fotografering og magasinering.

- Hva liker du best med jobben din?

Det må være alle samtalene om hvorfor og hvordan vi best skal ta vare på samlingene. Denne kunnskaps- og erfaringsutvekslingen har en stor innvirkning på måten jeg tilnærmer meg en samling. Resultatet blir synlig etter at et prosjekt er ferdig – i form av en ny og bedre samling.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Faget museologi har gitt et godt grunnlag for å kunne forstå norske museer og ulike museumspraksiser. Denne kunnskapen er essensiell når man skal jobbe med samlingsforvaltning i forskjellige museer. I tillegg til den teoretiske tilnærmingen museologien gir, har evnen til å tenke kritisk vært et positivt bidrag, både i jobben som skal gjøres og i møtet med kollegaer.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Praksisplassen har vært viktig med tanke på å bli orientert om aktuelle problemstillinger. Som praktikant har man en unik sjanse til å bli kjent med ulike museumspraksiser – og museumsfolk. For min del var det samtalene med museets avdelingsleder i dokumentasjon og samling som førte til formuleringen av masteroppgaven. Senere har det vist seg at min periode som praktikant har hatt stor innvirkning på mitt valg av karriere.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 27. juni 2018 16:20 - Sist endret 11. mars 2021 14:30